Aktuális hirdetések

2021. november 28.: ADVENT 1. VASÁRNAPJA

Templomunk aktuális heti liturgikus rendje: LITURGIKUS REND

A múlt heti országos karitász-gyűjtésre templomunkban 347.280 Ft gyűlt össze, a Szent Erzsébet kenyerekért pedig 495.370 Ft adományt adtak a kedves testvérek. Mindenkinek hálásan köszönjük a nagylelkű adományát!

Plébániánkon zajlik az új képviselőtestület megalakítása: ma estig lehet szavazni a jelöltek közül azokra, akiket szívesen látnánk az új testületben. A jelöltek rövid fényképes bemutatkozása a hirdetőtáblákon megtekinthető, szavazólap pedig a hátsó asztalon vagy a sekrestyében található. Minden nagykorú hívő szavazhat, de különösen is bíztatjuk erre azokat, akik rendszeresen járnak templomunkba és részt vesznek közösségeink életében. Mindenki csak 1 db. kitöltött szavazólapot adhat le.

Adventben minden héten hétfőtől szombatig – a reggel 7 órai szentmisék helyett – hajnali roráté szentmiséket tartunk templomunkban reggel 6 órakor. Mindenkit bíztatunk arra, hogy vegyen részt ezeken a szentmiséken, ezzel is segítve a lelki megújulást és kifejezve a Jézusra való várakozást. Az első roráté szentmise most hétfőn lesz. A roráté szentmisék után nem lesz szentségimádás és gyóntatás, kivéve péntekenként, amikor szokásos módon egész napos szentségimádás lesz az esti szentmise kezdetéig. Szentségőrzést vállalni a templom főbejáratánál levő asztalra kihelyezett lapon lehet.

Pénteken elsőpéntek lesz, vagyis gyóntatunk nem csak du. 4 órától, hanem az esti szentmise alatt is. Este 8 és 9 óra között vezetett szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában plébániánk ifjúsági csoportjának közreműködésével, utána pedig az Apaklub szervez egész éjszakás virrasztást és szentségimádást a szombati roráte szentmise kezdetéig. Szeretettel várunk mindenkit!

A határon túli, külhoni magyar iskoláknak, óvodáknak és gyermek-otthonoknak szánt adományaikat december 9-e csütörtökig hozhatják a kedves testvérek a gyóntatóhelyiségek közötti kék üveges részre. Tartós élelmiszert és édességet, valamint tisztálkodási szereket gyűjtünk, ruhát és játékot nem!

Előre hirdetjük, hogy ifjúsági adventi lelki programot tartunk december 12-én, vasárnap este 7 órától. Az est folyamán lesz előadás, imádság, dicsőítő énekek és gyónási lehetőség. Minden fiatalt szeretettel várunk!

Advent folyamán az „Egymillió csillag a szegényekért” akció keretében kis gyertyákat vihetnek haza a testvérek templomunkból. A gyertyákért adott összeggel helyi karitászunk munkáját, s a karácsonyi ajándékcsomagok készítését támogathatják.

A vírushelyzet miatt a Carmine Celebrat kórus próbái átmenetileg elmaradnak.