Képviselőtestület

Az egyházi előírások alapján minden plébánián kell, hogy működjön egy egyházi személyekből és laikusokból álló képviselőtestület, mely tanácsadói hatáskörben segíti a plébános munkáját. A mi plébániánknak, mivel az előző testületnek már korábban lejárt a mandátuma, jelenleg nincs aktív képviselőtestülete, ezért új testületet kell létrehoznunk. Egy új testület megalkotásának konkrétan meghatározott menete van, melynek első lépése a jelöltek összegyűjtése, amit majd a hivatalos szavazás követ. Kérjük tehát, hogy aki úgy gondolja, hogy munkájával segíteni tudná a következő 5 évben plébániánkat és szívesen vállalkozna a képviselőtestületi tagságra, az október 22-e péntek estig – a templomban kihelyezett, vagy az innen letölthető jelölőlap kitöltésével: Jelölő lap – jelezze szándékát a sekrestyében, a plébánián, vagy személyesen Imre atyának. A testület tagjai olyan személyek lehetnek, akik katolikus vallásúak; a beavató szentségekben részesültek; vallásukat gyakorlók; amennyiben házasok, akkor rendezett egyházi házasságban élnek; nagykorúak (18 éven felüliek), de 70 év alattiak; cselekvőképesek; és tartósan a plébánia területén élnek; s akik a keresztségből fakadó küldetésüknek eleget téve készek lelkiismeretesen, felelősségteljesen segíteni a plébánia lelkipásztori munkáját. Aki szívesen jelentkezne, de kérdéses, hogy megfelel-e az imént felsorolt szempontoknak, kérjük, keresse meg Imre atyát, s vele személyesen át lehet beszélni a dolgot. Előre is köszönjük mindenkinek az aktív közreműködését és segítségét!


Plébániánk jelenlegi képviselőtestülete 2015-ben lett megválasztva és jóváhagyva.
Tagjai:

Kelemen Imre plébános, elnök

Wittmann Róbert, világi alelnök

 • Albert Csaba, templomgondnok
 • Ifj. Antoni Alfonz, gazdasági felügyelő
 • Börcsök Árpád diakónus
 • Cságoly Csaba
 • Fazekas Gyöngyvér
 • Horváth Győző
 • Hubai József
 • Jávori Istvánné
 • Kovács Ferenc diakónus
 • Lánszki Péter
 • Nagy János
 • Nenov Görgy
 • Németh Szilárd, számvizsgáló
 • Nyiri Szabolcs, plébániai közösségek felelőse
 • Papp Katalin
 • Pócs Béla kántor, temetőgondnok
 • Rajszi Ágnes hitoktató, gazdasági munkatárs, a hitoktatási munkacsoport vez.
 • Serfel Mária, számvizsgáló
 • Ifj. Sillye Miklós
 • Szabó Balázs
 • Szalánczi Gabriella, számvizsgáló
 • Szarka Kálmán
 • Szarvas Levente
 • Tarcsai Gergely, családgondozási munkacsoport vez.
 • Tihanyi Péter káplán
 • Uri Jánosné, jegyző