Képviselőtestület

Plébániánk jelenlegi képviselőtestületét Süllei László érseki általános helynök 2022. január 21-én hagyta jóvá. A testület összlétszáma: 19 fő.

TAGOK:

Elnök:                         
1. Kelemen Imre plébános

Hivatalból tagok:     
2. Riesz Domonkos káplán
3. Börcsök Árpád diakónus                                    
4. Szarvas Levente diakónus

Delegált tagok:          
5. Rajszi Ágnes (hitoktató, gazdasági munkatárs)
6. Mitró Tibor (sekrestyés)                                    
7. Pócs Béla (kántor)                                    
8. Rigó József (műszaki munkatárs)                                    
9. Dr. Gerse-Meczger Szabina (jogász)                                   
10. Szalánczi Gabriella (őrmezői közösség)

Választott tagok:
11. Albert Csaba
12. ifj. Dr. Antoni Alfonz
13. Gertheis Antal
14. Lánszkiné Kisgyörgy Enikő
15. Nyiri Szabolcs
16. Pálos Ágnes
17. Dr. Sárospataki Máté
18. Szarka-Rabnecz Orsolya Anna
19. Szenthe-Tormássi Anna