Rózsafüzér Társulat

A társulat tagjai: Mindazok, akik a rózsafüzér imádkozásával közelebb szeretnének kerülni Mária által Jézushoz.

Rövid imádkozás után az aktuális egyházi hírek vagy egy-egy lelki olvasmány kerül ismertetésre, valamint a hónap 1-2 ünnepelt szentjének életéről hallgatunk beszámolót. A kötetlen beszélgetések során közelebb kerülünk egymáshoz, egy fűzért alkotva, melybe bele tudunk kapaszkodni, hordozni tudjuk egymást a szívünkben, egyszóval közösséggé formálódunk.

Minden hónap első szombatján engesztelő imaórát tartunk és közösen imádkozzuk a rózsafüzért a templomban az esti szentmise előtt.

Összejövetelek időpontja és helye: Minden hónap első szombatján du. 5 órakor a templomban.

A társulat vezetője: Albert Jolán ([email protected])


Célunk és feladatunk, elmélyíteni a rózsafüzér imádságot, eljutni a fiatalok szívéhez is, hogy érték legyen ez az ima, mely összekapcsol fiatalt és időst, szemlélve Jézus életét Mária közbenjárásával.

A Szűzanya örök hivatása, hogy közelebb vezessen bennünket az Élethez, Jézushoz.

Az imádáság gyógyító erő. A rózsafüzér titkaiban, rejtett mélységeiben elmélkedünk Jézus életének eseményeiről.

A rózsafüzér mai üzenete:

  • tudjunk imádkozni
  • tudjunk bízni és remélni
  • tudjunk hinni és szeretni
  • tudjunk megbocsájtani
  • tudjunk köszönetet mondani
  • tudjunk hálát adni

Ez az imaforma kiváló alkalmat ad az elmélkedésre és szemlélődésre.

Decemberben Jézus születését ünnepeljük az év utolsó összejövetelén, ekkor mindenki megkapja az éves tájékoztatót, mely tartalmazza havi lebontásban, hogy melyik rózsafüzér titkot kell imádkozni.

Hétköznapi esti szentmisék előtt imádkozzuk a templomban a szentolvasót.

Mennyország kapuja az imádság. Égi Édesanyánk, a Boldogságos Szűzanya javasolja és kéri a napi rózsafüzér elmélkedést. Így lehetséges egyre közelebb kerülni Szent Fiához. Ő tud a szívekben békét teremteni.