Temető (urnatemető és szóróparcella)

TEMETŐI TÁJÉKOZTATÓ

A Szent Gellért Plébánián urnatemető és zárt szórásos parcella (osszárium) működik, ami az év minden napján látogatható 8 és 18 óra között. A temető részei: Keresztút (kültéri); Altemplom; Szent Sír Urnatemető és Szóróparcella. Az Altemplom, valamint a Szent Sír Urnatemető és a szóróparcella is a plébánia udvarán keresztül közelíthető meg, vagyis nem a templomon keresztül, hanem az attól jobbra található kertkapun keresztül.
A temetővel és a temetőben eltemetettek pontos helyével kapcsolatban információ az Urnairodában kérhető hétköznap 9.30 és 16.30 között, hétvégén pedig 8 és 18 óra között. Az Urnairoda az Altemplom bejáratán keresztül érhető el.

Ügyintézésre (pl. urnahelyek megváltására, temetés intézésére) minden hétköznap 9.30 és 16.30 között van lehetőség a plébánia irodáiban. Plébániánk épületében temetkezési vállalat is működik, így nálunk lehetőség van teljeskörű temetési ügyintézére. (A Mortalis Temetkezési Kft. a plébániától független Kft., mi csak a helyet biztosítjuk számukra.)
A jelenleg hatályos Temetői Szabályzat ITT érhető el (2022. január 1.). Az alábbiakban egy kivonatolt, egyszerűbb tájékoztató olvasható.

Szeretettel tájékoztatjuk, hogy környékünkön, a templom és a temető előtt is, fizetős a parkolás hétköznaponként reggel 8 és este 6 óra között. Ne feledkezzen meg a díjfizetésről! További részletek: parkolas.ujbuda.hu

„Én vagyok a Feltámadás és az Élet.
Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog.”
(Jn 11,25)

Tisztelt Látogatók! Kedves Gyászoló Testvérek!

    E tájékoztatóval segítséget szeretnénk nyújtani a temetéssel kapcsolatos ügyeik elintézéséhez, hogy mindez a legnehezebb helyzetben: a gyász, a megtörtség és a szomorúság óráiban is zökkenőmentesen történhessen. Egyúttal tájékoztatni szeretnénk a temetőnkben betartandó általános szabályokról.

Temetési ügyintézés

Az ügyintézés csak személyesen vagy írásos megbízással megbízott útján történhet. Telefonon csak információt adunk, intézkedést nem vállalunk.
Temetési módjaink: urnatemetés vagy hamvak zárt szórása (szóróparcella).
Plébániánkon a temetések és a temetővel kapcsolatos ügyek teljeskörű intézéséhez három iroda áll szolgálatukra:

1. MORTALIS TEMETKEZÉSI KFT. IRODÁJA

A Mortalis Temetkezési Kft. vállalkozik az elhunyttal kapcsolatos ügyek intézésére: szállítás, hamvasztás, hatósági anyakönyvezés, stb.
A Mortalis Temetkezési Kft. a plébániától független Kft., mi csak a helyet biztosítjuk számukra.
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9-től 15.30-ig.
Telefon: +36 1 206-3327
E-mail: [email protected]

2. URNAIRODA

Itt történik:

 • az urnafülkék használati jogának megvásárlása, adminisztrációja;
 • az urnafülkék fedlapjaival kapcsolatos ügyek intézése (feliratozás, vésés, csiszolás, csere);
 • az emléktáblák megrendelésének és elhelyezésének intézése;
 • az elhunyt hamvainak átvétele;
 • személyi adatok nyilvántartásba vétele;
 • exhumálás utáni elhelyezések adminisztrációja;
 • információkérés a temetőről, valamint a temetőben eltemetett elhunytak temetési helyéről. (A hét minden napján, hétvégén is.)

Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9.30-tól 16.30-ig.
Telefon:  +36 1 203-8912
E-mail:    [email protected]

3. PLÉBÁNIAI IRODA

Ebben az irodában intézzük a temetési szertartással kapcsolatos teendőket. Itt történik:

 • a temetési időpont egyeztetése a hamvak szállítási idejének ismeretében;
 • a temetési szertartás részleteinek egyeztetése (pl. katolikus, református vagy evangélikus szertartás lesz-e; ki végzi a temetést);  
 • az elhunyt adatainak felvétele a temetői nyilvántartásba (ez minden temetőnkben eltemetett elhunytra vonatkozik);
 • az elhunyt egyházi anyakönyvezése, amennyiben a Szent Gellért Plébánia területén lakott. (Az Egyházi Törvénykönyv előírása, hogy a temetési szertartás végzésére az elhunyt lakóhelye szerinti plébánia az illetékes. Ott kell kérni a gyászszertartás végzését.);
 • a szórásos temetések felvétele;
 • a temetés utáni együttléthez (halotti tor) terem bérlése;
 • egyéb anyagi adminisztráció.

Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9.30-tól 16.30-ig.
Telefon:  +36 1 203-8915
E-mail:    [email protected]

A TEMETÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A Szent Gellért Plébánia temetője egyházi temető, ezért itt általában csak megkeresztelt elhunytak hamvait helyezzük el, a temetés pedig csak egyházi szertartású lehet (katolikus vagy más történelmi keresztény egyház által végzett). A katolikus szertartású urnás temetés – külön kérésre – szentmisével egybekötve is történhet.

Elhunyt szeretteik ravatalozása – az urnafülke helyétől függően – két helyen történhet: az Altemplomban vagy a Szent Sír Urnatemetőben. A templom a Szent Gellért plébánia közösségének istentiszteleti életét szolgálja, ezért itt ravatalozásra nincs lehetőség.

Az urnafülkék egyéni méretei miatt az urnák csak ide illő méretűek lehetnek. Az urnafülkék használati jogának megváltásakor erre figyelni kell.

A TEMETŐ RENDJÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A temetőt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja! Az egész létesítményben – különösen a lépcsőkön és a feljárókon – mindig körültekintően, óvatosan kell közlekedni. A temetőben bekövetkező balesetekért (pl. elcsúszás, elesés) a plébánia felelősséget nem vállal.

A temetőben tűzrendészeti és állagmegóvási okok miatt csak a kijelölt helyeken lehet gyertyát, illetve mécsest gyújtani (pl. az altemplomi gyertyaégetőben).

A temető látogatásakor és a temetésekkor csak néhány szál virág elhelyezésére van lehetőség. A temetésekre hozott virágokat és koszorúkat részben a hozzátartozóknak kell a sírhelyhez vinniük. A virágok és a koszorúk három napig maradnak a sírhelynél, azután elszállítjuk őket. A koszorúkon elhelyezett szalagokat nem őrizzük meg.

Az urnafülkék tetejére és a földre virágvázákat tenni nem szabad! Az urnafülkék fedlapjaira felszerelt kicsi vázákat a kijelölt vázamosónál lehet tisztítani, kerülve a mosdó eldugulását. A hervadt virágokat kérjük, időben távolítsák el és tegyék a szemétgyűjtőbe!

Kérjük, a vizesblokkok tisztaságára kiemelten ügyeljenek!

Temetőnkben több helyen videokamerát szereltünk fel, sajnos mégis történnek eltulajdonítások. Az ellopott tárgyakért, virágokért, személyes dolgokért felelősséget vállalni nem tudunk.

Az urnafülkék fedlapjait leszerelni szigorúan tilos! A fedlapokra kiálló applikáció(polc, tárgy stb.) nem helyezhető el (kivéve 1 db. váza illetve kis koszorú). A virágcsokrok, koszorúk a szomszédos fülkék fedlapjait kis mértékben sem takarhatják!

Az urnafülkékben az urnákon kívül egyéb tárgyak nem helyezhetők el, az urnafülkék nem alakíthatók át.

A szóró parcella a Szent Sír Urnatemető végében helyezkedik el. A lépcső fölötti részen, kis táblákon jelezzük az ott eltemetettek nevét, valamint születési és elhalálozási dátumát. A szóróparcellában virágok és mécsesek elhelyezésére nincs mód.

A temető a béke, az imádság, az áhítat és a nyugalom helye. Kérjük, hogy temetőnkben a csendet őrizzék meg. Hangos beszélgetéssel ne zavarják a kegyeleti szertatásokat, illetve mások imádságos megemlékezését!

A temető egész területén tilos a dohányzás, valamint kérjük, hogy mellőzzék a mobiltelefonok használatát is!

Öröm és jó érzés, ha rendet és tisztaságot találunk magunk körül. Fontos, hogy a virágok és koszorúk elhelyezésénél mindenkit a jó ízlés, az esztétikum vezéreljen. A hivalkodó, túlzott, vagy egyházi temetőbe nem illő díszítések rombolják a kegyeleti hely egységes arculatát, ezért azokat a temető személyzete eltávolítja.

Elhunyt szeretteinknek adj, Urunk, örök nyugodalmat!
És az örök világosság fényeskedjék nekik.
Nyugodjanak békében!

Nekünk, élőknek, adja meg az Úr a HIT, a REMÉNY és a SZERETET ajándékát!

Kelemen Imre plébános

Cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 149.
A temető látogatható: minden nap 8-tól 18 óráig
Központi telefon: +36 1 203-8915
Központi e-mail: [email protected]
Honlap: https://szgp.huTérkép

Budapest, XI. kerület, Bartók Béla út 149.