Betegek szentsége

A betegségben emberi erőnk végességét éljük át: vannak dolgok, amiket nem áll módunkban megváltoztatni, meggyógyítani. Ennek a tehetetlenségnek a felismerése nagyon megterhelő. A betegek szentsége a betegség elesettségében köt össze bennünket Jézussal, akinek nagylelkű szeretete, amivel önként vállalta értünk a szenvedést és a halált, valamiképpen átalakítja bennünk ezt a nagy terhet: megkönnyebbít és lelki erőt ad.

„Beteg valaki köztetek? Hívassa az egyház elöljáróit. Imádkozzanak fölötte s kenjék meg olajjal az Úr nevében.” (Jak 5, 14)


A szentség kiszolgáltatása úgy történik, hogy a pap a beteg fölé terjeszti kezét, imádkozik érte, majd megkeni a homlokát és a két tenyerét szent olajjal. Ez a gesztus közvetíti Jézus szerető jelenlétét, erejét, aki megsegíti és megerősíti a szenvedő embert.


Széles körben elterjedt az „utolsó kenet” elnevezés. Ez abból adódik, hogy a középkorban csak a haldoklókhoz hívtak papot. A beteg ekkor gyónt, áldozott, majd felvette a kenetet. Emiatt a hit kérdéseiben járatlanok között kialakult és mindmáig erősen hat az az elképzelés, miszerint az „utolsó kenetet” követően a beteg rövidesen meghal – ezt pedig úgy lehet késleltetni, hogy minél később (vagy egyáltalán nem) hívnak hozzá papot. Valójában többször megfigyelhető, hogy a betegek szentségét felvevő haldoklók lelkileg megkönnyebbülnek, s míg korábban szorongással és aggodalommal tekintettek közelgő halálukra, most megnyugodva és megbékélve engedik el az életet. Más esetekben azonban a szentség felvételét követően lelki és fizikai állapotuk javul. Mindezek fényében bátorítunk mindenkit, hogy amennyiben beteg hozzátartozója igényli, ne féljen hozzá mielőbb papot hívni.


Súlyos beteghez – kérés esetén és lehetőségeinkhez mérten – rövid időn belül kimegy a plébánia valamelyik papja.
Sürgős esetben, kórházban fekvő beteghez kérjük, hogy a Budapesti Katolikus Kórházlelkészségtől hívjanak papot a 06 (1) 213-9620-as telefonszámon. Köszönjük!

A betegek szentségét minden évben egyszer közösségileg, szentmise keretében, ünnepélyes módon is kiszolgáltatjuk. Ezt az alkalmat előre hirdetjük és fel kell rá iratkozni a sekrestyében. Jelentkezhet mindaz, aki már idős korban van, valamilyen súlyos betegségben szenved vagy pl. veszélyes műtét előtt áll. A szentség felvételére fel kell készülni lelkileg, s el kell végezni előtte a szentgyónást.

A betegek szentsége többször is felvehető.