A Szent Gellért Plébánia közösségeinek imája

Jóságos mennyei Atyánk!

Hálát adunk Neked, amiért közösségre hívsz bennünket.

Köszönjük, hogy hazánkba vezérelted Szent Gellértet, aki nemzetünk és keresztény közösségünk megszilárdulását szolgálta.

Kérünk, segítsd és támogasd plébániánk közösségeit – kicsinyeket és nagyokat, fiatalokat és idősebbeket egyaránt –, hogy egymást erősítve és gazdagítva minél közelebb kerülhessünk Szent Fiadhoz, Jézus Krisztushoz, általa pedig egymáshoz. Munkálkodj bennünk Szentlelked által, adj bátorságot, hogy elvigyük Jézus örömét minden emberhez, és add, hogy kitartónak bizonyuljunk abban a szolgálatban, amire meghívtál bennünket.

Tarts meg minket egységben és szeretetben, alakíts bennünket befogadó közösséggé!

Vezess és taníts bennünket helyes és Neked tetsző Isten- és emberszeretetre!

Urunk, Jézus Krisztus, Neked ajánljuk magunkat, egész életünket, a ránk bízottakat, plébániai közösségünket papjainkkal és minden egyes tagjával. A Tied akarunk lenni, Neked akarunk szolgálni! Dicsőülj meg bennünk!

Boldogságos Szűz Mária, Szent Gellért püspök és vértanú, templomunk minden szentjei, könyörögjetek érettünk!

Ámen.