Hitoktatás

Jelenleg nyári szünet van, ezért nincsenek plébániai hittanórák. Az új tanév hittanóráit augusztus végén fogjuk majd meghirdetni.

Szeretettel vájuk a jelentkezőket hittancsoportjainkba. Jelentkezni a sekrestyében, a plébániai irodában, vagy e-mailen lehet: [email protected].
Az aktuális hittancsoportok beosztása az alábbiakban olvasható, a plébánián működő egyéb közösségek bemutatása pedig itt található.

Plébániai hittancsoportok:

A 2023-2024-es tanévben plébániánkon az alábbi hittancsoportok vannak:

Óvodások és 1. osztályosok:
kedd 17.00 – 17.45
ebédlő
Rajszi Ágnes

Elsőáldozásra készülők (3. – 4. osztályosok):
nagyterem
Doma atya
1 éves felkészülés, az elsőáldozás 2024 tavaszán lesz egy vasárnap 9-es szentmise keretében.
A csoportokba idén már nem lehet jelentkezni, hanem majd csak a jövő tanévben.

2. – 8. osztályosok:
Elsősorban a ministráns csapatba várjuk őket.
A ministránsgyűlések időpontja: minden pénteken 17.45-től 19.00-ig a templomban.
Cserkészcsapatunk idén a 2. osztályt kezdő gyerekek jelentkezését várja: tinyurl.com/cserkesz

Bérmálkozásra készülők (9-12. osztályosok):
Idén nem indítunk bérmálkozói felkészítést fiataloknak, csak majd a 2024-2025-ös tanévben.
Aki 2025 tavaszán szeretne bérmálkozni, annak addig azt javasoljuk, hogy csatlakozzon a plébániánkon működő ifjúsági közösségek valamelyikébe.

Ifi közösségek 8. osztálytól egyetemistákig:
Több csoport is működik Doma atya vezetésével.
Jelentkezés: [email protected] vagy személyesen Doma atyánál

Ifjúsági közösség fiatal felnőttekek (35 éves korig):
vasárnap 19.00 – 21.00
plébánia
Imre atya
Jelentkezés: [email protected] vagy személyesen Imre atyánál.

Felnőtt hittan (18 év felett bárkinek):
kedd 17.45 – 19.00
nagyterem
Imre atya

Felnőttek hitbe beavató, szentségek felvételére (keresztség, bérmálás, elsőáldozás) felkészítő csoportja:
plébánia, emelet
Imre atya
Ebbe a csoportba idén már nem lehet jelentkezni, hanem majd csak a jövő tanévben.

Iskolai hitoktatás:

A plébániánkhoz tartozó iskolákban az iskolai órarendekbe építve vannak a hittanórák.

Hitoktatóink:
Kiss Eszter
Mészáros-Fekete Márta
Rajszi Ágnes Zita
Riesz Domonkos atya
Szabóné Lászlóffy Katalin
Szlanka Erzsébet