Cserkészek

Plébániánk cserkészcsapata az 1049-es Márton Áron Cserkészcsapat

Az őrsök tagjai: 7-18 éves fiúk és lányok

Az őrsök összejöveteleinek időpontja és helye lentebb olvasható.

Célunk, hogy minden őrs egy-egy összetartó csapat legyen és az őrsöknek együtt is sok jó élménye legyen. Szeretnénk, hogy a programok, táborok, barátságok útján nyitott, életvidám, magabiztos és önálló kamaszok, majd felnőttek váljanak cserkészeinkből.

Csapatparancsnok: Gerő Emese ([email protected])


A cserkészet egy politikamentes, vallásos alapokon nyugvó mozgalom, melynek célja, hogy életrevaló, jólelkű és csapatmunkára képes felnőtteket neveljen. Már 7-8 évesen el lehet kezdeni cserkészkedni, ekkor a fair play és az egyszerűbb ismeretek játékos elsajátításán van a hangsúly. Ők a kiscserkészek, narancssárga nyakkendőt hordanak. 5-6. osztálytól felfelé kinyílik a világ, szélesebb körű témákkal foglalkozunk, amely az alapműveltségen túl természetismeretet, elsősegélyt, vallási és önismereti kérdéseket foglal magába. Az őrsi foglalkozásokon túl ez a korosztály már besegíthet a kisebbek programjain, illetve önállóan is szoktak maguknak programot szervezni. Ők a cserkészkorosztály, zöld nyakkendővel. Aki alkalmas, 15-16 éves korában vezetőképzőbe mehet és elkezdhet kiscsoportot, őrsöt vezetni, tehát az egykori 7-8 évesek lesznek a következő korosztály vezetői. Ezek a vezetők a nem-vezetőkkel együtt alkotják a kósza korosztályt, akik szinte teljesen önállóak, nagykorú vezetők segítségével programokat szerveznek maguknak illetve a kisebbeknek. Ezekben az években dől el, ki marad a cserkészetben őrsvezetőként, segítőként vagy lesz más vezető, például korosztályé. Ezekben az években fontos támasz, biztos pont az évek alatt összecsiszolódott őrs.

Elhagyva a kósza korosztályt az őrsöt nem vezető segítők roverek lehetnek, szürke nyakkendőt kapnak és szervezőként, korosztály vezetőként segítik a csapat munkáját. 18 év felettiek a vándorok, akik roverek, már cserkész korosztályú őrsöt vezetők, egyre inkább háttérben, támogató munkát végző tagok.

A csapaton kívül országos és nemzetközi szinten is lehet érvényesülni, ismerkedni: Magyar Cserkészszövetség

A plébánia életében néhány évvel ezelőtt kezdődött el ismét a cserkészkedés (a régebbi időkben létező plébániai csapatunk után), kezdetben a Szent Imre Plébániához kötődő 433-as Szent Bernát Cserkészcsapat részeként. 2023-ban érett meg a helyzet arra, hogy saját, önálló, új cserkészcsapatunk alakuljon, így 2023. szeptember 1-jével megszületett az 1049-es Márton Áron Cserkészcsapat. A cserkészek rendszeresen részt vesznek csapatprogramokon, portyákon és nyári táborokon, őrsgyűléseken, valamint a ministránsokkal együttműködve szolgálnak templomunkban a szentmiséken és egyéb plébániai eseményeken.

Még több a cserkészetről itt

A plébánián jelenleg az alábbi őrsök működnek:

Szeretnél cserkészkedni? Jelentkezz!

Támogatás

Az 1049. sz. Márton Áron cserkészcsapat hátterét az Őrmezői Morus Szent Tamás Egyesület biztosítja. Munkánkat támogathatja

  • Közvetlen adománnyal: Őrmezői Morus Szent Tamás Egyesület, 11711034-20810492 (közlemény: Adomány)
  • Személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával: 18056824-1-43, Őrmezői Morus Szent Tamás Egyesület

Támogatását ezúton is köszönjük, és a cserkészcsapat javára fordítjuk!