Keresztség

A Szentháromság nevében végzett keresztség az első és legalapvetőbb szentség, amit mindenki csak egyszer vehet fel életében.

A keresztség az első a szentségek sorában. Bevezet bennünket Isten családjába, az Egyházba, Isten oltalmába helyez. Általa tagjává válunk egy olyan közösségnek, amely Istennel akar élni. A kisbaba szülei szeretnék, hogy gyermekük ennek a családnak a tagja legyen: ezért hozzák el megkereszteltetni.
Azonban a keresztségben ennél is többet kap a gyermek: a szentség megóvja őt a sötétség hatalmától, új életet kap Istentől, amelynek a halál sem vet véget. A keresztségben kapott ajándékok hasonlítanak egy maghoz, amelyben minden fontos tápanyag benne van. Viszont szükség van a szülők közreműködésére is ahhoz, hogy ez a mag kicsírázzon, növény váljék belőle, felnövekedjék és megerősödjék.
A gyermek a szülei példáján látja, hogy jó Istennel élni, a rendszeres imádság, a szentmise fontos része a családi időbeosztásnak. Amikor szülei bocsánatot kérnek egymástól és Istentől, amikor együtt imádkoznak örömben és bajban, amikor látja rajtuk, hogy mélyebben meg akarják ismerni és érteni az életük és Isten dolgait, akkor nagy segítséget kap ahhoz, hogy mindez természetes módon az ő életének is részévé váljék.
Felnőttek is jelentkezhetnek keresztségre, ők 1-2 éves előkészület alatt juthatnak el az érdeklődéstől az elköteleződést vállaló hitre.

Kisgyermekek keresztelése (0-7 éves korig): A keresztelést a szülőknek kell kérniük (vagy legalább az egyiknek) a plébániai irodán személyesen vagy e-mailben ([email protected]), a tervezett időpont előtt egy hónappal, a kitöltött jelentkezési lap leadásával. A jelentkezési lap letölthető innen: Jelentkezés keresztelőre
A jelentkezést követően a keresztelést végző atya vagy diakónus telefonon felveszi a kapcsolatot a szülőkkel, akikkel egyeztetnek egy időpontot egy személyes felkészítő beszélgetésre (kb. 1 óra). A keresztelési szertartás a beszélgetésen való részvétel után történhet meg. Templomunkban a keresztelőket (általában) vasárnap délben tartjuk.

Idősebb gyermekek keresztelése (8-14 éves korig): A kereszteléshez szülői engedély szükséges, de fontos a gyermek vagy fiatal szándéka is. A keresztelés előtt a jelentkezőknek több alkalmas hitoktatáson kell részt venniük, melynek során az elsőáldozásra és az első gyónásra is felkészülnek. A keresztelés szentmisében történik, melyben szentáldozáshoz is járulnak.

Fiatalok keresztelése (15-18 éves korig): A keresztelés előtt a jelentkezőknek több alkalmas (1 éves) hitoktatáson kell részt venniük, melynek során a bérmálkozásra, az elsőáldozásra és az első gyónásra is felkészülnek. A keresztelés ünnepélyes szentmisében történik.

Felnőttek keresztelése (18 éves kor felett): A keresztelkedésre való felkészítés az ún. katekumen csoportban, vagy személyre szabottan történik. Ennek időtartama változó, mert alapvetően a jelentkező lelki érettségétől, hitben való jártasságától függ. A keresztelés ünnepélyes szentmisében történik, melynek során a jelölt a teljes katolikus beavatásban részesül.

Ki lehet keresztszülő?

A keresztszülő feladata, hogy a felnőtt keresztelendőnek a keresztény beavatásban segítségére legyen, a keresztelendő gyermeket pedig szüleivel együtt a keresztségre bemutassa és azon fáradozzék, hogy a megkeresztelt a keresztségnek megfelelő keresztény életet éljen és az ezzel járó kötelességeket híven teljesítse. Egy keresztelendőnek vagy egy keresztanyja, vagy egy keresztapja, vagy egy keresztanyja és egy keresztapja lehet. A kereszteléshez – amennyiben a szülők, vagy legalább a szülők egyike gyakorló katolikus – nem szükséges keresztszülő választása.

Keresztszülő csak az lehet, aki katolikusnak van keresztelve, elmúlt 16 éves és gyakorolja a vallását: volt elsőáldozó és bérmálkozó (vagy készül rá), rendszeresen végez szentgyónást és ha házas, akkor egyházi házasságban él. A keresztszülő szabad elhatározásból kell hogy vállalja ezt a tisztséget. Aki ezeknek a követelményeknek nem felel meg, az csak a keresztelés tanúja lehet.