Bérmálás

A bérmálás szentsége – a katolikus egyházba való beavatás részeként – megerősíti a keresztséget, és a Szentlélek ajándékait adja a bérmálkozónak. Támogatja őt abban, hogy bátran megvallja a hitét és a továbbiakban tanúságtevő keresztény életet éljen.
A bérmálás szentségét a római katolikus egyház manapság általában 14 éves vagy idősebb fiataloknak szolgáltatja ki. A felnőtté válás egyik fontos feladata a felelősségvállalás megtanulása: már nem mindent szüleinktől várunk, hanem saját lábunkra állunk, sőt magunk is gondot viselünk másokra. Isten Lelke erre hív és ebben erősít meg a bérmálás szentsége által. A megbérmált immár nem csupán passzív „fogyasztó” a közösségben, hanem maga is tevékenyen részt vesz annak építésében, és kifelé is képviseli egyházát, tanúságot tesz hitéről.
A Katolikus Egyházban a bérmálás alkalom a püspökkel való találkozásra is, aki ilyenkor személyesen látogatja meg a plébániákat és szolgáltatja ki a szentséget.
A bérmálás szentségét mindenki csak egyszer veheti fel életében.

Aki fiatalként (14-18 éves korig) bérmálkozó szeretne lenni, annak előtte egy 1 éves bérmálkozási felkészítőn kell részt vennie, ami minden páros év szeptemberében indul, s heti rendszerességű hitoktatást jelent. A felkészítőre jelentkezni betöltött 14 éves kortól 18 éves korig lehet.

A bérmálkozási felkészítés célja az, hogy a fiatalok szellemi szintjüknek megfelelően ismerjék hitüket és életvitelüket az evangélium szerint alakítsák. A felkészülés során a bérmálkozásra készülők bérmanevet (egy példaképül szolgáló szent neve) és bérmaszülőt szoktak maguknak választani, akinek az a feladata, hogy segítse a megbérmált fiatalt a felnőtt keresztény életben. Ehhez szükséges, hogy a bérmaszülő maga is hitét komolyan vevő és aszerint élő felnőtt legyen: 16 évet betöltött, megkeresztelt, megbérmált és szentségekhez járuló, egyházilag is rendezett családi életet élő. Bérmaszülőt nem kötelező választani.

Aki 18 éves kor felettiként szeretne bérmálkozó lenni, annak vagy az ún. katekumen csoportban, vagy egyéni, személyes felkészítésben kell részt vennie. Ennek időtartama változó, mert alapvetően a jelölt lelki érettségétől és hitben való jártasságától függ.

A bérmálkozás minden esetben ünnepélyes, általában püspöki szentmise keretében történik pünkösd ünnepe után nem sokkal.