Halottak-napi búcsúnyerés feltételei

Aki november 1-je és 8-a között áhítatos lélekkel temetőt látogat és imádkozik az elhunytakért, az teljes búcsút nyerhet a tisztitótűzben szenvedő lelkek javára. (Búcsúk kézikönyve 29.pont 1.§ 1°) (Nyolc teljes búcsú nyerhető el nyolc nap alatt.)

Aki halottak napján, november 2.-án vagy az Esztergom-Budapesti Érsek idei engedélye alapján Mindenszentek napján templomot vagy kápolnát áhítattal meglátogat és egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik (uo. 2°), szintén teljes búcsút nyerhet.

Ugyancsak a szenvedő lelkekért nyerhető részleges búcsú is bármely napon, ha egy hívő áhítatos lélekkel temetőt látogat és imádkozik az elhunytakért, vagy
a halotti zsolozsma laudesét, vagy vesperását elmondja, illetve, ha elmondja a következő fohászt: „Adj Uram örök nyugodalmat nekik és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békében. Ámen.” (uo. 2.§ 1-2°)

A teljes búcsú elnyerésének általános feltétele a szentségi gyónás elvégzése és a szentáldozás, valamint imádság a Szentatya szándékára. A pápa szándékára végzett ima lehet például egy Hiszekegy, Miatyánk, Üdvözlégy és Dicsőség, de a híveknek szabadságában áll meghatározni más imádságot is. (Búcsúk kézikönyve 20.pont 5.§). A gyónásnak és a szentáldozásnak ajánlott, de nem szükséges a búcsú elnyerésének napján történnie, hanem előtte, vagy utána több nappal is teljesíthető. (Apostoli Paenitentiaria, Enchiridion indulgetiarum 4. kiadás, előzetes szabályok 20.pont 3.§)