A gyóntatás rendje templomunkban

Hétfőtől szombatig: a reggeli szentmisék után, kb. 7:40-től 8 óráig.

Csütörtökön: az esti szentmise után (kb. 17:40-től) a szentségimádás alatt.

Pénteken: du. 16 órától az esti szentmise kezdetéig, elsőpéntekeken a szentmise alatt is.

Szombaton: az esti szentmise után, igény szerint. (Kérjük, hogy aki gyónni szeretne, a mise végén menjen be a sekrestyébe, s jelezze szándékát a miséző atyának. Köszönjük!

Vasárnap: Minden szentmise alatt (9, 11 és 18 órától).

Lelkitükör

A gyónás menete

Az ember kudarca a bűn. Még akkor is, ha a közhangulat ma mást mutat: a különböző információs csatornák igyekeznek úgy tenni, mintha bűn nem létezne. Mindannyiunk életének közös jellemzője, hogy rossz döntéseink – amelyek egy része már a megszületése pillanatában rossz, más részéről később derül ki ugyanez – képesek összezilálni az életünket.
Ezért fontos, hogy okosan éljünk, ebben segítenek Isten törvényei, és ha újra és újra hibázunk is, a bűnbocsánat szentsége, a gyónás feloldoz és újra Isten közelébe emel bennünket.