Lelkipásztoraink

Kelemen Imre

plébános

Született Budapesten, 1981. február 14-én. A 2008/09-es tanév első félévében diakónusi gyakorlaton volt a Budapest-Kelenföldi Szent Gellért Plébánián. Pappá szentelték Esztergomban, 2009. június 13-án.
2009-2012: Káplán a Budapest-Pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve Főplébánián.
2012-2014: Erdő Péter bíboros Rómába küldte a Pápai Magyar Egyházi Intézetbe, hogy a Santa Croce Egyetemen tanulmányokat folytasson. 2014 júniusában licencia fokozatot szerzett liturgikus teológiából.
2014-2016: Római tanulmányait befejezve, érseki titkár és szertartó.
2016-2018: A Főegyházmegyei Hivatal irodaigazgató-helyettese és érseki szertartó.
2018-2021: A Főegyházmegyei Hivatal irodaigazgatója.
2018-tól az Esztergomi Hittudományi Főiskola óraadó tanára.
2020. augusztus 1-től a Budapest-Kelenföldi Szent Gellért Plébánia plébánosa és a Gyümölcsoltó Boldogasszony Kápolna igazgatója.
2021-től a Budai-Középső Espereskerület helyettes esperese.

Riesz Domonkos

káplán

Született Budapesten 1994-ben. Pappá szentelték 2021. június 19-én Esztergomban.
2021. augusztus 1-től a Budapest-Kelenföldi Szent Gellért Plébánia káplánja.

Müller György

kisegítő lelkész

Született Budapesten, 1946. május 16-án. Pappá szentelték Esztergomban, 1969. június 15-én.
1969-1970: Kisegítő lelkész a budapesti Szent Anna Templomigazgatóságon majd Herminamezőn.
1970-1971: Hatodéves a Budapesti Hittudományi Akadémián.
1971-1973: Káplán Budapest-Józsefvárosban.
1973-1976: Káplán Szécsényben.
1976-2004: Káplán Budapest-Újlakon.
2004-2018: Plébános a Budapest-Középső ferencvárosi Szent Vince Plébánián (Haller tér).
2004-2015: A Főegyházmegyei Ostyaellátó igazgatója is.
2018-tól a Budapest-Kelenföldi Szent Gellért Plébánia kisegítő lelkésze, lelkipásztorilag ellátja a Gyümölcsoltó Boldogasszony Kápolnát.


Börcsök Árpád

állandó diakónus

Született Budapesten, 1962. június 28-án.
Diakónussá szentelték Esztergomban, 1998. május 31-én.
1998-tól diakónus a Budapest-Kelenföldi Szent Gellért Plébánián.

Kovács Ferenc

állandó diakónus

Született Nagykanizsán 1944. március 6-án.
1970-ben házasodott meg, s feleségével együtt három gyermeket nevelt fel.
1980 karácsonyán került kapcsolatba a Szent Gellért Plébániával. Az 1991. évi pápalátogatáson civil áldoztatóként volt jelen a Hősök terei pápai szentmisén. Majd teológiai tanulmányokat folytatott, valamint öregeket, betegeket pasztorált.
Diakónussá szentelték Esztergomban, 1998. május 30-án.
1998-tól diakónus a Budapest-Kelenföldi Szent Gellért Plébánián.
2000-2007: A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben szolgált börtönlelkészként.
2007-ben a budapesti Városmisszió megszervezésén dolgozott, majd feleségével, Máriával gyászfeldolgozó csoportfoglalkozásokat indított.
2008-tól gyászolóknak szóló műsort szerkeszt a Mária Rádióban.
2010-től az abortusz feldolgozásával kapcsolatos műsort is készít, valamint „Ne félj, nem ítéllek el!” címmel abortusz okozta traumák feldolgozását segítő lelkigyakorlatokat szervez.

Szarvas Levente

állandó diakónus

Született 1976. július 15-én Maroshévízen (Erdély).
2002-ben diplomázott a Babes-Bólyai Tudomány Egyetem térképészmérnöki szakán, majd 2016-ban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Katekéta, lelkipásztori munkatárs szakán.
Diakónussá szentelték Esztergomban, 2017. június 10-én.
2017-től diakónus a Budapest-Kelenföldi Szent Gellért Plébánián.