Zöld Gellért 🌳🙏🏼 közösség

A közösség tagjai: Teremtésvédelem iránt érdeklődők, azért elkötelezett testverérek.

A közösség vezetője: Orossné Fejes Gyöngyi ([email protected])


A Zöld Gellért közösség azzal a céllal alakult a múlt évben, hogy a teremtésvédelem gondolatait szélesebb körben terjesszük a plébánián. A teremtésvédelem alapdokumentuma a Laudato Si’ pápai enciklika, ami arra fókuszál, milyen felelősségünk van a ránk bízott világ alakulásában. Keresztény emberként Istentől ránk rótt kötelességünk, hogy vigyázzunk a Föld értékeire, és az ember által okozott károkat igyekezzünk minimalizálni. Hisszük, hogy családunkban, és közösségeinkben sok apró változást tudunk elindítani ennek érdekében.

Keresztény látásmóddal a környezetvédelem voltaképpen teremtésvédelem vagy más szóval teremtésmegőrzés. Ez a fogalom jobban kifejezi a hívő hozzáállást a környezethez; jobban kiemeli a védendő valóság személyes jellegét (a környezet voltaképpen a személyes Teremtő szeretetből alkotott műve, amelybe nemcsak személytelen valóságok, de a személyek is beletartoznak); s egyszersmind ki is zár néhány olyan hozzáállást, amelyek a környezetet és benne az embert túlságosan egysíkúan, immanens módon szemlélik.

A közösségünk nem találkozik rendszeresen, még kialakulóban vannak a formák, amiben működünk. Általában más közösségekhez is tartozunk, ezáltal igyekszünk több helyre eljuttatni a teremtésvédelem gondolatait. Eddigi munkánk volt a vasárnapi agapén az eldobható poharak kiváltása, a Teremtés hetének megünneplése, egy ökoszimulációs társasjáték, és nagyböjtben napi gondolatokat küldtünk a teremtésvédelem jegyében.

Teremtés hetében szervezett használt ruha vásár, 2019

Szeretettel várunk mindenkit, aki hívást érez csatlakozni!