Felnőtt hittan közössége

Plébániánkon a plébánosunk, Imre atya heti rendszerességgel tart felnőtt katekézist, hittant a plébánia nagytermében az érdeklődőknek. Ezekre az alkalmakra mindenkit szeretettel hívunk és várunk, bárki csatlakozhat, aki szeretne hitében, az Egyház tanításában és a Biblia ismeretében jobban elmélyülni. Az összejövetelek célja, hogy együtt imádkozzunk, énekeljünk, hallgassuk Imre atya tanítását, olvassuk és értelmezzük a Szentírást, és jobban megértsük, mit üzen éppen most nekünk.

Összejövetelek időpontja és helye: Minden kedden 17:45-tól 19:00-ig a plébánia nagytermében.

A közösség vezetője: Kelemen Imre atya


Egy-egy estén kb. 30 – 40 fő jön össze. Az alkalom mindig közös imádsággal és énekkel kezdődik, majd ezt követi Imre atya tanítása, magyarázata, aminek kivonatát/jegyzetét kivetítve követhetik a résztvevők. Az alkalom végén lehetőség van kérdések feltevésére, illetve rövid hozzászólások meghallgatására, beszélgetésre. Alkalmanként közös ünneplés és kis agapé is színesíti az összejövetelt.

Összejöveteleink nyitottak minden érdeklődő számára. Tagjaink jelentős része a plébánia más közösségeiben is tevékenykedik. A tagok életkora kb. 30 évtől 90 évig terjed.

Az elmúlt évek során ezek a hittanórák több fiatalnak adtak lehetőséget arra, hogy a beavató szentségek felvétele után itt folytassák hitük elmélyítését, bővítsék szentírási ismereteiket.

A közös lelki élmények közösséggé formálják a hittanóra résztvevőit, s ez hozzájárul a különféle plébániai programokban való aktív szerepvállaláshoz is.