Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége

A közösség tagjai: Édesanyák és nagymamák

A Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége plébániai csoportja 2003-ban alakult, példaképe a gyermekéért, szent Ágostonért húsz éven át imádkozó édesanya, szent Mónika. Közösségünk tagjai szerte a világban azzal a bizonyossággal mondják el a Közösség napi imáját,hogy „a hit átadásának elsődleges színtere a család, amelynek örök példája a Szentcsalád”. Ilyen értelemben az édesanyák Isten „üdvözítő tervének munkatársai”, állhatatos imájuk, cselekvő, feltétel nélküli szeretetük Isten felé vezeti a gyermekeket. Ebben a lelkületben erősítjük egymást imádságos összejöveteleinken.

Összejövetelek időpontja és helye: Szeptembertől júniusig minden hónap utolsó hétfőjén 15:00-tól 16:30-ig a plébánia ebédlőjében.

A közösség vezetője: Gerse Károlyné Mari ([email protected]) és Lánszkiné Kisgyörgy Enci ([email protected])


A Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége évente két országos találkozón ad hálát a kapott kegyelmekért, és imádkozik azért, hogy valamennyien szilárdak tudjunk maradni a hitben és az Egyházhoz való hűségben. A májusi találkozót mindig egy vidéki plébániai közösség szervezi, az augusztusit pedig egy budapesti. A Szent Gellért Plébánia csoportja tevékenyen részt vesz ezeken a találkozókon, és együtt imádkozik az egész országból összegyűlt mintegy ezer édesanyával és édesapával. A Közösség nyitott, szeretettel várja mindazokat, akik a gyermekek, minden gyermek hitéért szívesen imádkoznának velünk..