Imakoszorú papokért és papi hivatásokért

Jézus azt mondja Szent Máté evangéliumában, hogy “Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.” (Mt 9,37-38)

Jézus kérését teljesítve, és az Egyház jövőjét szívünkön viselve, plébániánkon imakoszorút hoztunk létre 2023 Krisztus Király vasárnapján azzal a céllal, hogy rendszeresen imádkozzunk a már felszentelt papokért és leendő papi hivatásokért. Akik csatlakoznak az imakoszorúhoz, azok ünnepélyesen vállaljákj azt, hogy fél éven keresztül minden nap imádkoznak ezekért a szándékokért.

Az imakoszorú tagjainak ígérete és a napi ima ajánlott szövege: PAPI IMAKOSZORÚ SZÖVEG

AZ IMAKOSZORÚ JELENLEGI TAGJAI:
(Akik 2024. húsvét 4. vasárnapján, hivatások vasárnapján tettek ígéretet.)

1.Ács Orsolya Vivien
2.Andicsné Rózsika
3.Baloghné Lovas Ágnes
4.Bánfy Attiláné
5.Bosnyákovics Piroska
6.Domonkos Mária
7.Dr Firiedrich Lajosné
8.Dr Kádár Lászlóné Palotás Irén
9.Dr Oszolyné Jakab Éva
10.Dr Vén Ildikó
11.Fehér Istvánné Klára
12.Fejes Kálmán
13.Fejes Kálmánné
14.Fórián Istvánné
15.Galamb Rita
16.Gelencsér Lászlóné Matild
17.Gerse Károly
18.Gerse Károlyné Mária
19.Gerséné Márkus Mária
20.Gozda Gézáné
21.Gruberné Nagy Julianna
22.Gyöngyösy Gábor
23.Hrankai Teréz
24.Jászberényi Klára
25.Jeney Éva
26.Kádár Irén
27.Keszthelyiné Bergmann Rita
28.Kiss Sándorné
29.Kövesárki Zsuzsanna
30.Lánszky Enikő
31.Lasztóczy Gyula
32.Lasztóczy Gyuláné
33.Marosváry Éva
34.Marosváry István
35.Marton Anikó
36.Mészáros Györgyi
37.Moravcsik Ernőné
38.Nagy Gabriella
39.Orbán Lászlóné Anna
40.Papp Kata
41.Pávó Kristófné Márta
42.Rozs Julianna Dominika
43.Rudolf Lászlóné
44.Sági Lászlóné
45.Szabadkai Jenőné
46.Szántó Gyöngyi
47.Szarvas Anna Mária
48.Szmrekovszky Mária
49.Tarcsai Dániel
50.Tarcsai Johanna
51.Tarcsai Vilmos
52.Thury Istvánné
53.Úri Márta

Az imakoszorú következő alkalma, amikor meg lehet újítani az elköteleződést vagy újként lehet csatlakozni, 2024. Krisztus Király vasárnapján lesz.