Házasság

“A Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette az embert, és azt mondta: Ezért a férfi elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és egy test lesz a kettő? Most már többé nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza.” (Mt 19, 4-6)

A házasság egy egyetemes emberi intézmény, melyben egy férfi és egy nő szabad akarattal igent mond egymásra és arra, hogy együtt éljék életüket, kölcsönösen szeressék egymást s elfogadják és neveljék születendő gyermekeiket.


Az egyházi házasság szentség, mely egész életre szóló és feltételekhez nem kötött, szeretetből fakadó döntés által kapcsolja össze a kiválasztott férfit és nőt Isten szeretetében az egyház s az egész világ javára. Talán azt gondolhatjuk, túl nehéz dolog az ilyen elköteleződés. Ezért fontos megértenünk, hogy itt szentségről van szó: a látható emberi életekben láthatatlanul maga Isten cselekszik.

Az egyházi házasság egy szabad elhatározásból született, egész életre szóló életszövetséget jelent egy férfi és egy nő között, ami természetszerűleg irányul a házastársak boldogságára és gyermekek nemzésére és nevelésére.
Az egyházi házasság tehát kizárólagos (egy férfi és egy nő között áll fenn) és felbonthatatlan; fontos ismertetőjegye a hűség; nem zárható ki belőle a gyermekáldás.

Templomi esketést a plébániai irodában kell kérni, az esküvő tervezett időpontja előtt kb. három hónappal. A szertartást több alkalmas felkészítő beszélgetés, jegyesoktatás előzi meg az esketést végző atyával. Az esküvő a templomban történik, általában szombati napon.

Intéznivalók a felkészülés során:

  • A jegyeseknek be kell szerezniük friss keresztelési anyakönyvi kivonatot arról a plébániáról, ahol keresztelték őket.
  • Amennyiben a jegyesek egyike sem a mi plébániánk területén lakik, az egyiknek “elbocsájtót” kell kérnie a lakóhelye szerint illetékes plébániától.