VIRÁGVASÁRNAP, AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA

EVANGÉLIUM:

Jézus szenvedéstörténete (passió) Szent Márk evangélista szerint: Mk 14,1 – 15,47

HIRDETÉSEK:

Ma, virágvasárnap, vagyis az Úr szenvedésének vasárnapján a 9 és a 11 órai szentmisék keretében barkát szentelünk és ünnepélyes bevonulást tartunk. Kérjük, hogy aki teheti, hozzon magával barkaágakat. A passiót a 9-es szentmisén az Apaklub tagjai olvassák fel, a 11-es szentmisén pedig a Carmine Celebrat kórus énekli.

Nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán, március 25-én, 26-án és 27-én templomunkban reggel 7-kor és este 6 órakor lesznek szentmisék. Az esti szentmiséket, melyekben lelkigyakorlatos beszédek lesznek, Tampu-Ababei József atya, krisztinavárosi plébános mutatja be. Szeretettel várjuk a testvéreket ezekre a szentmisékre. József atya mindhárom nap gyóntatni is fog a szentmise előtt du. 5 órától.

Hétfőn a Cor et Lumen Christi Közösség által szervezett Tűz és fény dicsőítő szentségimádás kivételesen elmarad.

Kedden az óvodás hittan és a felnőtt hittan (Bibliaóra) is elmarad.

Temetőnk és a szentségi kápolna a nagyhéten is nyitva lesz minden nap reggel 8 órától este 6 óráig. A plébániai irodák hétfőtől csütörtökig lesznek nyitva, nagypénteken viszont zárva lesznek.

Kérjük, hogy azok a ministránsok, akik szeretnének ministrálni a szent három napon, vegyenek részt előtte a ministránspróbákon. Ezek időpontjai: nagycsütörtökön és nagypénteken du. 4 órától, nagyszombaton pedig de. fél 10-től.

Nagycsütörtökön, március 28-án de. 10 órakor olajszentelési szentmise lesz a Szent István Bazilikában, templomunkban pedig este 6 órakor tartjuk az ünnepi szentmisét az utolsó vacsora emlékére, melyben lesz lábmosás szertartása is. A szentmise után énekes, imádságos virrasztást tartunk a szentségi kápolnában egészen éjfélig, amire mindenkit szeretettel invitálunk.

Nagypénteken és nagyszombaton, március 29-én és 30-án reggel nem lesz szentmise a templomban, viszont mindkét napon reggel 8 órától közös imádságra hívjuk a testvéreket a kápolnába, melynek során a zsolozsma reggeli és olvasmányos imaóráját, valamint Jeremiás próféta siralmait énekeljük.

Nagypénteken du. 3 órakor keresztutat járunk a templomkertben levő kálvárián, a szertartások pedig este 6 órakor kezdődnek. A János-passiót a Carmine Celebrat kórus énekli, azt követően pedig sor kerül majd az ünnepélyes könyörgésekre és a kereszthódolatra. Nagypénteken Jézus halálára emlékezünk, ezért nem lesz szentségimádás templomunkban, hanem az esti szertartás után, majd nagyszombaton napközben a szent sír látogatható a húsvéti vigília-szentmise kezdetéig. Nagypéntek szigorú böjti nap, vagyis tartózkodnunk kell a hús fogyasztásától, valamint csak háromszor étkezhetünk és egyszer lakhatunk jól.

Az ünnepélyes húsvéti vigília szentmise március 30-án, szombaton este fél 8-kor kezdődik majd templomunkban, amit a feltámadási körmenet követ. Vegyünk részt minél többen ezen az ünnepi szentmisén! Ne feledjük, hogy idén ezen az estén állunk át a nyári időszámításra, vagyis az óráinkat szombat éjjel egy órával előrébb kell állítanunk.

Jövő vasárnap, húsvét vasárnapján a szokásos vasárnapi rendben lesznek a szentmisék templomunkban, melyek végén húsvéti ételszentelést végzünk. Ezen a napon a 9-es szentmise utáni agapé elmarad.

Húsvéthétfőn, április 1-jén vasárnapi rendben lesznek a szentmisék templomunkban: reggel 9-kor, 11-kor és este 6 órakor.

Gyónási lehetőségek a nagyhéten: hétfőn, kedden és szerdán a reggeli szentmisék után valamint du. 5 órától az esti szentmise kezdetéig; nagycsütörtökön az esti szentmise után; nagypénteken és nagyszombaton pedig a reggeli imádság alatt, 8 és 9 óra között. Vasárnap a délelőtti szentmisék alatt.

A Budapesti Katolikus Kórházlelkészség önkéntes beteglátogatók jelentkezését várja a Főegyházmegye területén lévő kórházakba. A soron következő képzés április 13-án, szombaton indul. A képzésre jelentkezni a Kórházlelkészség 06 (1) 224-8640-es telefonszámán lehet hétköznap 8-16 óra között március folyamán.

A személyi jövedelemadó bevallásakor kérjük a kedves Testvéreket, hogy rendelkezzenek adójuk szabadon felajánlható 1+1%-áról, s támogassák vele a Magyar Katolikus Egyházat (technikai száma: 0011), valamint plébániánk alapítványát, a „Szent Gellért Plébánia Templomépítő Alapítványt” (adószáma: 18034501-1-43). Köszönjük szépen!

Idén nyáron ismét lesz plébániai nagytábor, amelybe mindenkit nagy szeretettel invitálunk: gyerekeket, fiatalokat és idősebbeket, családokat és egyedülállókat egyaránt! A tábor Sopronban lesz július 24-e (szerda) és 28-a (vasárnap) között. További információ a kihelyezett plakátokon és szóróanyagon, valamint plébániánk honlapján található. Jelentkezni itt lehet: PLÉBÁNIAI NAGYTÁBOR


LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK:

Plébániánk eseménynaptára, melyben megtalálhatók a különböző közösségi programok, itt tekinthető meg: Plébániai eseménynaptár

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

ÁLLANDÓ HIRDETÉSEINK:

Minden pénteken csendes szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában a reggeli szentmise végétől egészen 17 óráig, amennyiben előtte minden időpontra vállal legalább egy valaki biztosan szentségimádást. Időpontot vállalni a templom főbejáratánál levő kis asztalra kihelyezett lapon lehet, vagy online módon, itt: IDŐPONTFOGLALÁS.

Szeretettel tájékoztatunk mindenkit, hogy Újbuda Önkormányzata fizetős parkolási zónát alakított ki a környékünkön, mely érinti a templom előtti és a környező utcákban található parkolóhelyeket is. Így mindenki, aki hétköznap reggel 8 és este 6 óra között gépjárművel érkezik temetőnkbe, templomunkba vagy a plébániához, az parkolási díjat kell, hogy fizessen. Ne feledkezzünk meg róla! Részletek: parkolas.ujbuda.hu

Szeretettel ajánljuk midendenkinek a figyelmébe plébániánk adok-veszek Facebook csoportját, a „Szent Gellért Plébánia Aprót”, melyet a ZöldGellért teremtésvédelmi csoportunk azzal a céllal hozott létre, hogy segítsük a számunkra feleslegessé vált tárgyak új helyre kerülését, s egyben a Föld zöldebbé tételét. A csoporthoz lehet jelentkezni, bővebb információ pedig itt olvasható.

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye hasznos honlapot működtet bizdramagad.hu címen, amely segítséget kíván nyújtani mindenkinek, aki a családi élet, a párkapcsolat, a szexualitás vagy a gyermeknevelés terén problémákkal küszködik. Szeretettel ajánljuk ezt a honlapot és szolgálatot minden érdeklődőnek!

RÉGEBBI HIRDETÉSEINK (ARCHÍVUM):

Plébániánk hirdetései