NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA

EVANGÉLIUM:

Jn 12, 20-33: Abban az időben, azok között, akik felzarándokoltak, hogy az ünnepen imádják Istent, volt néhány görög is. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Betszaidából származott, és kérték: „Uram, látni szeretnénk Jézust.” Fülöp elment és szólt Andrásnak. Aztán András és Fülöp elmentek, és megmondták Jézusnak. Jézus ezt válaszolta: „Eljött az óra, hogy megdicsőüljön az Emberfia. Bizony, bizony, mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya. Most megrendült a lelkem. Mit is mondjak? Atyám, szabadíts meg ettől az órától? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet!” Erre hang hallatszott az égből: „Megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem.” A tömeg, amely ott állt, ennek hallatára azt gondolta, hogy mennydörgött. Mások így vélekedtek: „Angyal beszélt vele.” Jézus megmagyarázta nekik: „Nem miattam hallatszott ez a hang, hanem miattatok. Ítélet van most a világon. Most vetik ki ennek a világnak a fejedelmét. Én pedig, ha majd fölmagasztalnak a földről, mindenkit magamhoz vonzok.” Ezt azért mondta, hogy jelezze: milyen halállal fog meghalni.

HIRDETÉSEK:

Hálásan köszönjük mindazoknak a segítségét, akik a Katolikus Karitász által szervezett tartós élelmiszergyűjtés keretében adakoztak a rászorulóknak.

Ma a katolikus templomokban országos gyűjtést tartanak a szentföldi keresztények javára, a perselyadományokat mi is erre a célra továbbítjuk majd az egyházmegye központjába.

A plébániai kérdőívek kapcsán tájékoztatjuk a kedves Testvéreket, hogy megkezdtük a feldolgozást. A mintegy 520 válaszadó arányosan képviselte az egyes szentmisék látogatottságát, így a válaszok alapján a teljes közösségre hasznos információkat kaphattunk. A statisztikai elemzések és a szabadszavas visszajelzések között is számos figyelemreméltó adat található a hitélet, a közösségi élet és a technikai, szervezési kérdések tekintetében egyaránt. A tervek szerint pünkösd környékén tudunk beszámolni az érdeklődőknek a részletes eredményekről. Ismételten köszönjük mindenkinek, aki időt szánt a kérdőív kitöltésére.

Pénteken, március 22-én a du. 5 órai szentmise utáni keresztutat alkalmas időjárás esetén a templomkertben lévő kálvárián végezzük, ezen alkalommal a ministránsok közösségének a közreműködésével. Kérjük tehát, hogy a ministránsok most pénteken este fél 6-ra érkezzenek, hogy a keresztúton részt vehessenek.  Köszönjük szépen!

Nagyböjti lelki programot tartunk templomunkban alsós és felsős gyermekeknek szombaton, március 23-án du. 2 órától fél 6-ig. A programban lesz beszélgetés, éneklés, játék, kézműveskedés és gyónási lehetőség. Minden gyermeket szeretettel várunk, jelentkezni a sekrestyében vagy a [email protected] címen lehet.

Jövő vasárnap virágvasárnap, vagyis az Úr szenvedésének vasárnapja lesz. Ezen a napon a 9 és a 11 órai szentmisék keretében barkát szentelünk és ünnepélyes bevonulást tartunk. Kérjük, hogy aki teheti, hozzon magával barkaágakat! A passiót a 9-es szentmisén az Apaklub tagjai fogják felolvasni, a 11-es szentmisén pedig a Carmine Celebrat kórus fogja énekelni.

Nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán, március 25-én, 26-án és 27-én nagyböjti triduumot tartunk templomunkban: az esti szentmisék egy órával később, este 6 órakor fognak kezdődni, melyeken lelkigyakorlatos beszédeket mond Tampu-Ababei József atya, krisztinavárosi plébános. Szeretettel várjuk a testvéreket ezekre a szentmisékre. József atya mindhárom nap gyóntatni is fog a szentmise előtt du. 5 órától.

Szeretettel jelezzük a Testvéreknek, hogy márciusban a Cor et Lumen Christi Közösség által szervezett Tűz és fény dicsőítő szentségimádás kivételesen elmarad.

Nagycsütörtökön, március 28-án de. 10 órakor olajszentelési szentmise lesz a Szent István Bazilikában, templomunkban pedig este 6 órakor tartjuk az ünnepi szentmisét az utolsó vacsora emlékére, melyben lesz lábmosás szertartása is. A szentmise után énekes, imádságos virrasztást tartunk a szentségi kápolnában egészen éjfélig, amire mindenkit szeretettel invitálunk.

Nagypénteken és nagyszombaton, március 29-én és 30-án reggel nem lesz szentmise a templomban, viszont mindkét napon reggel 8 órától közös imádságra hívjuk a testvéreket a kápolnába, melynek során a zsolozsma reggeli és olvasmányos imaóráját, valamint Jeremiás próféta siralmait énekeljük.

Nagypénteken du. 3 órakor keresztutat járunk a templomkertben levő kálvárián, a szertartások pedig este 6 órakor kezdődnek. A János-passiót a Carmine Celebrat kórus énekli, azt követően pedig sor kerül majd az ünnepélyes könyörgésekre és a kereszthódolatra. Nagypénteken Jézus halálára emlékezünk, ezért nem lesz szentségimádás templomunkban, hanem az esti szertartás után és szombaton napközben is a szent sír lesz látogatható.

Az ünnepélyes húsvéti vigília szentmise március 30-án, szombaton este fél 8-kor kezdődik majd templomunkban, amit a feltámadási körmenet követ. Vegyünk részt minél többen ezen az ünnepi szentmisén! Ne feledjük, hogy idén ezen az estén állunk át a nyári időszámításra, vagyis az óráinkat szombat éjjel egy órával előrébb kell állítanunk.

Húsvét vasárnapján, március 31-én a szokásos vasárnapi rendben lesznek a szentmisék templomunkban, melyek végén húsvéti ételszentelést végzünk. Ezen a napon a 9-es szentmise utáni agapé elmarad.

A nagyheti ministráns próbák alkalmairól a ministránsokat külön értesítjük majd, úgyhogy aki esetleg nem lenne rajta a ministránsok levelezőlistáján, kérjük, hogy jelentkezzen Doma atyánál vagy Nyíri Gellértnél. Köszönjük szépen!

A Budapesti Katolikus Kórházlelkészség önkéntes beteglátogatók jelentkezését várja a Főegyházmegye területén lévő kórházakba. A soron következő képzés április 13-án, szombaton indul. A képzésre jelentkezni a Kórházlelkészség 06 (1) 224-8640-es telefonszámán lehet hétköznap 8-16 óra között március folyamán.

A személyi jövedelemadó bevallásakor kérjük a kedves Testvéreket, hogy rendelkezzenek adójuk szabadon felajánlható 1+1%-áról, s támogassák vele a Magyar Katolikus Egyházat (technikai száma: 0011), valamint plébániánk alapítványát, a „Szent Gellért Plébánia Templomépítő Alapítványt” (adószáma: 18034501-1-43). Köszönjük szépen!

Idén nyáron ismét lesz plébániai nagytábor, amelybe mindenkit nagy szeretettel invitálunk: gyerekeket, fiatalokat és idősebbeket, családokat és egyedülállókat egyaránt! A tábor Sopronban lesz július 24-e (szerda) és 28-a (vasárnap) között. További információ a kihelyezett plakátokon és szóróanyagon, valamint plébániánk honlapján található. Jelentkezni itt lehet: PLÉBÁNIAI NAGYTÁBOR


LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK:

Plébániánk eseménynaptára, melyben megtalálhatók a különböző közösségi programok, itt tekinthető meg: Plébániai eseménynaptár

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

ÁLLANDÓ HIRDETÉSEINK:

Minden pénteken csendes szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában a reggeli szentmise végétől egészen 17 óráig, amennyiben előtte minden időpontra vállal legalább egy valaki biztosan szentségimádást. Időpontot vállalni a templom főbejáratánál levő kis asztalra kihelyezett lapon lehet, vagy online módon, itt: IDŐPONTFOGLALÁS.

Szeretettel tájékoztatunk mindenkit, hogy Újbuda Önkormányzata fizetős parkolási zónát alakított ki a környékünkön, mely érinti a templom előtti és a környező utcákban található parkolóhelyeket is. Így mindenki, aki hétköznap reggel 8 és este 6 óra között gépjárművel érkezik temetőnkbe, templomunkba vagy a plébániához, az parkolási díjat kell, hogy fizessen. Ne feledkezzünk meg róla! Részletek: parkolas.ujbuda.hu

Szeretettel ajánljuk midendenkinek a figyelmébe plébániánk adok-veszek Facebook csoportját, a „Szent Gellért Plébánia Aprót”, melyet a ZöldGellért teremtésvédelmi csoportunk azzal a céllal hozott létre, hogy segítsük a számunkra feleslegessé vált tárgyak új helyre kerülését, s egyben a Föld zöldebbé tételét. A csoporthoz lehet jelentkezni, bővebb információ pedig itt olvasható.

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ajánlásával hasznos honlapot működtet bizdramagad.hu címen, amely segítséget kíván nyújtani mindenkinek, aki a családi élet, a párkapcsolat, a szexualitás vagy a gyermeknevelés terén problémákkal küszködik. Szeretettel ajánljuk ezt a honlapot és szolgálatot minden érdeklődőnek!

RÉGEBBI HIRDETÉSEINK (ARCHÍVUM):

Plébániánk hirdetései