ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP

EVANGÉLIUM:

Lk 16, 19-31: Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta: „Volt egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözködött, és mindennap dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel. Szívesen jóllakott volna az ételmaradékból, ami a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek, és nyalogatták a sebeit. Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt, és eltemették. A pokolban, amikor nagy kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és a keblén Lázárt. Felkiáltott: »Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban.« »Fiam – felelte Ábrahám –, emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt életedben, Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból. Most ő itt vigasztalódik, te pedig odaát gyötrődöl. Azonfelül köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy aki innét át akarna menni hozzátok, ne tudjon, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki.« »Akkor arra kérlek, atyám – kiáltotta újra –, küldd el őt atyai házunkba, ahol még öt testvérem él. Tegyen bizonyságot előttük, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére.« Ábrahám ezt felelte: »Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak.« Ám az erősködött: »Nem teszik, atyám, Ábrahám! De ha valaki, a halottak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának.« Ő azonban így felelt: »Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek.«”

LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

HIRDETÉSEK:

Ma 11 órakor tartjuk templomunk ünnepi búcsús szentmiséjét, melyen közreműködik a Carmine Celebrat kórus. A szentmise után az udvaron agapét tartunk, amire mindenkit szeretettel várunk! Az este 6 órai szentmise gitáros lesz, közreműködik templomunk Szent Gellért Énekkara.

A Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közösségének összejövetele lesz hétfőn, szeptember 26-án du. 3 órától a plébánia ebédlőjében. Szeretettel várják nem csak a régi tagokat, hanem az új érdeklődőket is: olyan édesanyákat, akik szívesen imádkoznának közösen a gyermekekért. Szintén hétfőn Anya-klub is lesz este fél 9-től a plébánia ebédlőjében, mely közösség szeretettel vár minden édesanyát.

Tűz és Fény dicsőítő szentségimádás lesz templomunkban a Cor et Lumen Christi közösség szervezésében szintén most hétfőn, szeptember 26-áneste 7 órától. Szeretettel várnak mindenkit! https://www.facebook.com/events/1121828751742532

A héten csütörtökön lesz az elsőáldozásra felkészítő hittan első alkalma du. 5 órától a hittanteremben. Doma atya szeretettel várja mindazokat a 3. és 4. osztályos gyerekeket, akik jelentkeztek.

Pénteken, szeptember 30-án lesz a felnőttek hitbe beavató, szentségfelkészítő csoportjának első alkalma este 7 órától a plébánián. Imre atya szeretettel várja mindazokat, akik már jelentkeztek, illetve akik még esteleg most jelentkeznek a csoportba.

Őszi kerékpártúrára hívunk minden érdeklődőt szombaton, október 1-jén. Az úticél hagyományosan Szentendre lesz, ahol rövid lelki program és nyárbúcsúztató közös fagyizás vár mindenkire. Jó állapotú és kellően felszerelt kerékpár, sisak, esőkabát, hideg enni- és innivaló legyen mindenkinél! A táv oda-vissza kb. 60 km lesz, de akinek ez sok, az a hazautat HÉV-vel megkönnyítheti. Az indulás fél 9-kor lesz a templom elől. A részvételi szándékot – igényfelmérés céljából – kérjük jelezzék a következő linken (család és létszám megadásával): https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd9KJT8mtf…/viewform

Októberben, a Szűzanya hónapjában, minden nap közösen imádkozzuk a rózsafüzért templomunkban az esti szentmise előtt fél órával. Mindenkit szeretettel várunk, az első alkalom szombaton, október 1-jén lesz este fél 6-tól.

Október 1-je és november 28-a között népszámlálás zajlik Magyarországon. A népszámlálás nagyon fontos esemény nemcsak Magyarország, de a magyar katolikusok életében is, ezért arra buzdítunk minden katolikust, hogy a népszámlálás alkalmával vallja meg a római katolikus vagy görögkatolikus valláshoz tartozását.

„Ökokör Kamra” című képzést hirdet plébániánk teremtésvédelmi közössége, a ZöldGellért. A térítésmentes programon bárki részt vehet, aki érdeklődik a környezet- és egészségkímélőbb táplálkozási és élelmiszerfogyasztási lehetőségek iránt. Az alkalmakra október 5-étől kezdődően hat héten át szerda esténként kerül sor a plébánián. Jelentkezni Dudás-Marx Annánál lehet az [email protected] címen vagy a templom főbejáratánál levő kis asztalra kihelyezett lapon.

Előre hirdetjük, hogy az idei tanévben is lesz plébániánkon családos hittan, havi egy alkalommal, minden hónap első csütörtökjén este 8 órától a nagyteremben. Szeretettel várunk minden érdeklődő házaspárt az első alkalomra,október 6-án.

A ZöldGellért teremtésvédő közösség ismét „gardróbcserére” hívja a plébánia tagjait. A rendezvény célja, hogy a megunt vagy már nem jó méretű ruhadarabok, cipők, melyek már egy ideje a szekrényben várakoznak, olyan gazdára leljenek, aki szívesen viseli, hordja őket. A gardróbcserére október 9-én, vasárnap a 9 és a 11 órai szentmisék után kerül sor a plébánia nagytermében. A felajánlott – tiszta és jó állapotú – ruhákat, cipőket október 8-án az esti 6-os, illetve október 9-én a 9-es szentmise előtt lehet leadni a nagyteremben. A gardróbcserén részt lehet venni ruhák beadása nélkül is. A rendezvény célja nem adományozás a rászorulók részére, ezért kérjük, hogy csak olyan ruhát hozzanak, amit el tudnak képzelni a plébániai közösség tagjain.

Környékbeli templombúcsúk a héten: az Albertfalvi Szent Mihály templom búcsús szentmiséje lesz csütörtökön, szeptember 29-én este 7 órakor; a Gazdagréti Szent Angyalok templomban pedig szombaton, október 1-jén este 6 órakor tart Erdő Péter bíboros úr ünnepi búcsús szentmisét, elsőszombati ájtatossággal egybekötve. Ha időnk engedi, vegyünk részt minél többen ezeken az ünnepi szentmiséken!

Garázsvásárra fel! Kerületünkben a következő hetekben esedékes ismét a lomtalanítás; a megunt, kinőtt, kidobásra szánt tárgyak között lehetnek olyanok, amelyeket más szívesen használna. Szeretettel hívjuk fel a figyelmet a Zöld Gellért teremtésvédelmi közösség által gondozott Facebook-csoportra, amely plébániánk online adok-veszek színtereként szolgál. A csoport neve: Szent Gellért Plébánia Apró.

Plébániai hittancsoportjainkba és közösségeinkbe továbbra is várjuk a jelentkezőket, illetve az új tagokat. A hittancsoportok és ifjúsági közösségek pontos beosztása itt olvasható, az egyéb plébániai közösségek bemutatása pedig itt található.