ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

EVANGÉLIUM:

Lk 16, 1-13: Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: „Egy gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy eltékozolja ura vagyonát. Erre ő magához hívatta és így szólt hozzá: »Mit hallok rólad? Adj számot gazdálkodásodról, mert nem maradhatsz tovább intézőm.« Az intéző így gondolkodott magában: »Mitévő legyek, ha Uram elveszi tőlem az intézőséget? Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy befogadjanak az emberek házukba, ha gazdám elmozdít az intézőségből.« Egyenként magához hívatta tehát urának adósait. Megkérdezte az elsőt: »Mennyivel tartozol uramnak?« Azt felelte: »Száz korsó olajjal.« Erre azt mondta neki: »Vedd elő adósleveledet, ülj le hamar, és írj ötvenet.« Aztán megkérdezett egy másikat: »Te mennyivel tartozol?« »Száz véka búzával« – hangzott a válasz. »Fogd adósleveledet – mondta neki –, és írj nyolcvanat.« Az úr dicsérte a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el. Bizony, a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál. Mondom tehát nektek: Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Aki pedig hűtlen a kicsiben, az a nagyban is hűtlen. Ha tehát a hamis mammonban nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazi értéket? És ha a máséban nem voltatok hűek, ki adja oda nektek a tiéteket? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy: ragaszkodik az egyikhez, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.”

LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

HIRDETÉSEK:

Plébániai hittancsoportjainkba és közösségeinkbe továbbra is várjuk a jelentkezőket, illetve az új tagokat. A hittancsoportok és ifjúsági közösségek pontos beosztása itt olvasható, az egyéb plébániai közösségek bemutatása pedig itt található.

A plébániai imacsoportok alkalma lesz hétfőn, szeptember 19-én az esti szentmise után. ¾ 6-tól gitáros dicsőítő szentségimádás lesz a szentségi kápolnában, majd Imre atya tart rövid tanítást, azt követően pedig kis csoportokban imádkozhatnak és beszélgethetnek a jelenlévők. Várjuk mindazokat, akik már tagjai egy imacsoportnak, de azokat is, akik most szeretnének új imacsoportba csatlakozni. A szentmise utáni dicsőítésen és tanításon természetesen bárki részt vehet, imacsoporthoz való tartozástól függetlenül.

A Seniorok közösségének összejövetele lesz szerdán 10 órától a plébánia ebédlőjében. Szeretettel várják nem csak a régi tagokat, hanem minden érdeklődő és közösségre vágyó idősebb urat is, akik szívesen csatlakoznának a közösségbe, melyben együtt imádkoznak és beszélgetnek kéthetente szerdánként a plébánián. Az idei év témája a magyar egyháztörténelem folytatása lesz.

A templomunkban hosszú évek óta rendszeresen szolgáló, komoly egyházi műveket éneklő Carmine Celebrat Kórus ismét megkezdte a próbák tartását, amik – rövid teaszünettel egybekötve – minden hétfőn és csütörtökön vannak este 6-tól ½ 9-ig az altemplomi Boldog Özséb teremben. A kórus szeretettel várja az énekelni vágyó új tagokat!

Szeretettel várjuk a ministránsokat a rendszeres ministránsgyűlésekre, melyek péntekenként vannak az esti mise után, ¾ 6-tól a templomban. Ugyanekkorra várjuk azokat a 2. osztályos vagy idősebb gyerekeket, akik szeretnének ministránsok lenni és a közösségükbe tartozni.

Imre atya szeretettel várja még azoknak a felnőtt testvéreknek a jelentkezését, akik nincsenek megkeresztelve, vagy ugyan meg vannak keresztelve, de nem voltak még bérmálkozók és elsőáldozók, s most szeretnének ezekben a szentségekben részesülni vagy egyszerűen csak a hitünket megismerni és abban elmélyülni. Számukra a felkészítő csoport alkalmai péntekenként lesznek este 7 órától, az első alkalom szept. 30-án.

Szombaton, szeptember 24-én lesz Szent Gellért püspöknek, templomunk védőszentjének az ünnepe. A búcsút – a közelgő 30 éves évfordulóra való tekintettel – idén különleges ünnepélyességgel üljük meg, melynek kapcsán a következő programokra hívunk és várunk mindenkit:

  • Csütörtökön, szeptember 22-én„Találkozás a gyógyító Jézussal” címmel evangelizációs és gyógyító alkalom lesz templomunkban este 6 órától a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás szervezésében, a Cor et Lumen Christi és az Új Jeruzsálem Katolikus Közösségek vezetésével. A zenei szolgálatot Csiszér László és zenekara látja el. Minden érdeklődőt nagy szeretettel hívunk és várunk! https://www.facebook.com/events/497033618449945?ref=newsfeed (Ezen a napon a bérmálkozói hittan és az ifi közösségi alkalom elmarad.)
  • Pénteken, szeptember 23-án este ¼ 8-kor lesz a templomban ünnepi előesti szentmise az espereskerület papjainak részvételével, amit Dr. Fehérváry Jákó OSB atya, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora mutat be. Ebbe a szentmisébe fog bekapcsolódni a Városmissziós napok keretében szervezett missziós menet is, ami a szentmise kezdetére fog megérkezni templomunkba. A menet du. 5 órakor indul az albertfalvi Szent Mihály templomból. Aki teheti, csatlakozzon a teljes menethez, ami reményeink szerint egy erőteljes imádság lesz hazánkért a búcsús szentmise előtt. (Ezen a napon a szokásos du. 5 órai szentmise elmarad.)
  • Szombaton, szeptember 24-én du. 4 órától búcsús program veszi kezdetét templomunkban. Ennek kezdetén énekes szentségimádás lesz a Szent Gellért Gitáros Énekkar közreműködésével, majd Wittmann Róbert, korábbi képviselőtestületi elnökünk tart előadást a templom építéséről és első éveiről. Ezt követően Pócs Béla, templomunk kántorának orgonahangversenye és a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola zenész növendékeinek előadása lesz, az esti 6-os szentmisét követően pedig zenés, táncos „búcsús bál” lesz a plébánia nagytermében fiataloknak és családoknak. Kérjük, hogy akik erre jönnek, egy kis ennivalóval, süteménnyel vagy innivalóval járuljanak hozzá a büféasztal feltöltéséhez.
  • Jövő vasárnap, szeptember 25-én 11 órakor lesz templomunkban a búcsús nagymise, melynek szónoka Dr. Csépányi Gábor, az Esztergomi Szeminárium spirituálisa lesz. A szentmisén közreműködik a Carmine Celebrat kórus. A szentmise után az udvaron szokásos módon agapét tartunk, amire mindenkit szeretettel várunk! Kérjük a kedves testvéreket, hogy egy-egy tálca süteménnyel járuljanak hozzá a közös ünnepléshez, illetve aki tud, hozzon magával saját tányért, poharat és evőezközt. Aki szombaton 9 órától szívesen segítene az agapé előkészítésében és lebonyolításában, az kérjük, hogy jelentkezzen Rigó Józsefnél, Albert Csabánál vagy a sekrestyében. Köszönjük! (Ezen a vasárnapon a szokásos 9-es szentmise utáni agapé elmarad.) Az esti 6-os szentmise gitáros lesz, a Szent Gellért Gitáros énekkar zenei szolgálatával.
  • Szeptember 26-án, hétfőn Tűz és Fény dicsőítő szentségimádás lesz templomunkban a Cor et Lumen Christi közösség szervezésében este 7 órától. https://www.facebook.com/events/1121828751742532
Lehet, hogy egy kép erről: , szöveg, amely így szól: „Szeptember 23. péntek JUBILEUMI 19:15 Szentmise espereskerületünk papjaival, fÅcelebráns és szónok: Dr. Fehérváry Örs Jákó OSB SZENT GELLÉRT BÚCSÚ Szeptember 24. szombat 16:00 Szentségimádás a Szent Gellért Énekkarral. ElÅadás templomunk évtizedeirÅ‘l (Wittmann Róbert). Pócs Béla orgona koncertje Weiner Leó Zeneművészeti Szakgimnázium tanulóinak zenei darabjaival. 十 18:00 Szentmise 19:15 Búcsús bál fiataloknak és családoknak. VetélkedÅ, élÅ‘zene, tombola és tánc. 30 éves lesz templomunk! Szeptember 25. vasárnap 11:00 Ünnepi szentmise, Szónok: Dr.Csépán Gábor, közreműködik a Carmine Celebrat Kórus. Utána ebéd a plébánia udvarán. KELENFÖLDI SZENT GELLÉRT PLÉBÁNIA”

„Ökokör Kamra” című képzést hirdet plébániánk teremtésvédelmi közössége, a ZöldGellért. A térítésmentes programon bárki részt vehet, aki érdeklődik a környezet- és egészségkímélőbb táplálkozási és élelmiszerfogyasztási lehetőségek iránt. Az alkalmakra október 5-étől kezdődően hat héten át szerda esténként kerül sor a plébánián. Jelentkezni Dudás-Marx Annánál lehet az [email protected] címen vagy a templom főbejáratánál levő kis asztalra kihelyezett lapon.

Garázsvásárra fel! Kerületünkben a következő hetekben esedékes ismét a lomtalanítás; a megunt, kinőtt, kidobásra szánt tárgyak között lehetnek olyanok, amelyeket más szívesen használna. Szeretettel hívjuk fel a figyelmet a Zöld Gellért teremtésvédelmi közösség által gondozott Facebook-csoportra, amely plébániánk online adok-veszek színtereként szolgál. A csoport neve: Szent Gellért Plébánia Apró.

Szeretettel várjuk azoknak a jelentkezését, akik szívesen segítenének a vasárnapi 9-es szentmisék utáni agapék előkészítésében. Mivel ezt a szolgálatot több csoport végzi felváltva, ezért egy embernek vagy családnak havi 1 alkalmat jelent csupán vasárnap reggel 8 órától. Jelentkezni a sekrestyében vagy Földesi Eszternél lehet. Előre is hálásan köszönjük mindenkinek a szolgálatát!

Az Új Jeruzsálem és az Új Szív közösség szervezésében Szentlélek Szeminárium indul szeptember 29-től! A “Szentlélek szeminárium” tulajdonképpen egy intenzív lelkigyakorlat azok számára, akik meg szeretnének újulni vagy erősödni hitükben, s vágynak a Szentlélek működésére életükben. Az alkalmak csütörtökönként a Fehérvári úti Missziós Központban (1116 Budapest, Fehérvári út 168-178.),  este fél 7-től 9 óráig tartjuk. Bővebb információ a plakáton található. Jelentkezni vagy érdeklődni a plakáton megadott elérhetőségeken lehet.

Lehet, hogy egy kép erről: , szöveg, amely így szól: „SZENTLÉLEK SZEMINÁRIUM "János csak vízzel, de Szentlélekben fogtok megkeresztelkedni. (Apcsel 11,16) HELYSZÍN IDŐPONT Missziós központ 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. c lépcsőház, fsz 35. (170-es csengÅ.) 2022 szept. 29- dec. csütörtökönként: 18:30-21:00 JELENTKEZÉS Érdeklődni és jelentkeznia szentlelekszeminarium@gmail.com email címen vagy 06-20/374-9019-es 4-9019-es telefonszámon lehet. Jelentkezési határidÅ: szeptember 18 (vasárnap) ELŐADÓK Kelemen Imre atya Lak Gábor atya Riesz Domonkos atya Kunszabó Zoltán Bartha Angéla SSS Borlay Endre Diószegi László Gábriel Zoltán O5SOZON”