Közösségi élet

Kedves Hívő Társunk!
Az alábbiakban bemutatjuk plébániánkon működő közösségeinket. Ha úgy érzed, hogy megszólít valamelyik közösség hívó szava, ha szeretnéd elmélyíteni kapcsolataidat a templomban, vagy egyszerűen csak velünk együtt bízol a közösség megerősítő és megtartó erejében, akkor bátran keresd fel az adott közösség vezetőjét további információkért. Itt az idő kapcsolódni a közösségek életéhez! Hidd el, azért írták le a hívó szavakat, mert új társakra, kiváltképp Rád várnak!

Plébániai hittancsoportjaink beosztása itt található, a közösségek bemutatását pedig lásd az alábbiakban:

Anyák klubja | Apaklub | Bibliaóra közössége | Carmine Celebrat Kórus | Családos hittan közössége | Családos kisközösségek | Cserkészek | Fokoláre Életige kör | Gyászfeldolgozó csoport | Ifi közösség | Imacsoportok | Karitász | Karizmatikus közösség | Kályhaklub | Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége | Ministráns csoport | Nagyi-klub | Őrmezői Mórus Szent Tamás Egyesület | Rózsafüzér Társulat | Szeniorok | Szent Gellért Énekkar | Zöld Gellért

Én vagyok az igazi szőlőtő, s Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, azt pedig, amely terem, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok hát bennem, s akkor én is bennetek maradok. Amint a szőlővessző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, ha elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elég. Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben!
(Jn.15,1-9)

Anyák klubja

A klub tagjai: Édesanyák

Célunk az anyukáknak olyan közösséget kínálni, ahol az imák mellett az őket foglalkoztató kérdésekről szabadon tudnak beszélgetni, tapasztalatokat cserélni.

Összejövetelek időpontja és helye: Havonta egyszer, a hónap utolsó hétfőjén 20:30-tól a plébánia ebédlőjében.

A klub vezetője: Rabnecz Orsolya

Bővebben >>

Apaklub

A klub tagjai: Édesapák és leendő édesapák

Nem vagyunk egyedül: hasonló életállapotú férfiak osztják meg, hogy ők mit gondolnak egy-egy témáról. Nincsenek kész válaszok. Életutak, döntések, vélemények vannak.

Összejövetelek időpontja és helye: Havonta egyszer, a hónap második keddjén 20:30 és 23 óra között a plébánia nagytermében.

A klub vezetője: Horváth Győző

Bővebben >>

Bibliaóra közössége

A közösség tagjai: Bárki csatlakozhat, aki szeretne hitbeli tudásában elmélyülni és a Bibliát jobban megismerni.

Közösségünk összejöveteleinek célja, hogy együtt olvassuk, értelmezzük a Szentírást, elmélkedjünk, megsejtsük, hogy az Írás mit akart mondani a korabeli keresztényeknek, elgondolkodjunk azon, hogy ma mit üzen az Egyháznak és személyesen nekem.

Összejövetelek időpontja és helye: Minden kedden 17:45-tól 19:00-ig a plébánia nagytermében.

A közösség vezetője: Kelemen Imre atya

Bővebben >>

Carmine Celebrat Kórus

A közösség tagjai: Énekesek, zenészek

A Carmine Celebrat Kórus neve annyit jelent: dalban dicsőítve. Kodály Zoltán zenéje, hite, tudása, pedagógusi munkája, népéhez való hűsége előtt meghajolt a világ. S hazájának is prófétája lett. Ő írta: „Van a léleknek egy olyan tartománya, amelyet csak a zene tud kifejezni, semmi más.”

Tudsz egy kicsit kottát olvasni? Szeretsz énekelni? Téged is várunk közösségünkbe!

Küldjük Neked Kodály egy másik üzenetét: „Lehet élni zene nélkül. A sivatagon át is vezet út. De mi, akik azon fáradozunk, hogy mindenki kezébe kapja a jó zene kulcsát, s vele a rossz zene elleni talizmánját, azt akarjuk, senki ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos kerteken.”

Összejövetelek időpontja és helye: Minden hétfőn és csütörtökön 18:00-tól 20:30-ig az altemplomi Boldog Özséb teremben.

A kórus vezetője: Zimányi István karnagy

Bővebben >>

Családos hittan közössége

A közösség tagjai: Házaspárok, családok

A havi hittanokon és egyéb közös programokon keresztül a házaspárok és családok élőbb kapcsolatot tudnak fenntartani az Úrral, egymással, valamint a plébánia papjaival. A közösség nyitott, új családok jelentkezését várjuk! Csatlakozáshoz kérjük, küldjön levelet a [email protected] címre!

Az összejövetelek időpontja és helye: Minden hónap első csütörtökjén 20-22 óráig, a plébánia nagytermében.

Kapcsolattartó: Kelemen Imre atya, Nyiri Szabolcs, Tarcsay Gergely

Bővebben >>

Családos kisközösségek

A családos hittan havi egyszeri alkalmain túl, plébániánkon több kis családos közösség is működik, hogy azok a házaspárok és családok, akiknek igénye van erre, rendszeresebben találkozhassanak, közösen imádkozhassanak, beszélgethessenek, mélyebb barátságokat köthessenek. Ezek a közösségek 5-6 családból vagy házaspárból állnak, 0-45 éves korig.

A közös estéken egy előre meghatározott témáról beszélgetnek: hitéleti, gyakorlati, családi élettapasztalatokat, kérdéseket, nehézségeket, tanácsokat osztanak meg egymással. A másfél-kétórás találkozásokat végül kötetlen beszélgetéssel zárják.

Ezek nem nyitott közösségek, de vannak közöttük, amelyekhez lehet csatlakozni, emellett pedig újabb közösségek indítását szorgalmazzuk és szívből ajánljuk! A tapasztalat azt mutatja, hogy mindnyájan különleges kegyelemben részesülünk és számos ajándékot, lelki útravalót kapunk egymástól.

Ha szeretne ilyen közösséghez tartozni, jöjjön el a családos hittanra és keresse Tarcsai Gergelyt, vagy hívja telefonon: +36 20 240 6996.

Cserkészek

Az őrsök tagjai: 7-18 éves fiúk és lányok

Célunk, hogy minden őrs egy-egy összetartó csapat legyen és az őrsöknek együtt is sok jó élménye legyen. Szeretnénk, hogy a programok, táborok, barátságok útján nyitott, életvidám, magabiztos és önálló kamaszok, majd felnőttek váljanak jelenleg általános iskolás cserkészeinkből.

Az őrsök összejöveteleinek időpontja és helye IDE kattintva olvasható.

Kapcsolattartó: Párkányi László

E-mail: [email protected]

Bővebben >>

Gyászfeldolgozó csoport

A csoport tagjai: Azokat a testvéreket várjuk, akik a veszteségük feldolgozásában segítséget kérnek.

Szeretettel hívjuk sorstársi közösségbe a gyászoló özvegyeket, az elhunytak hozzátartozóit, ha szeretnének megismerkedni olyan emberekkel, akik az élet nehézségei közt megfogták egymás kezét. Várjuk akkor is, ha nem találkozott sohasem Isten szeretetével, vagy a gyász fájdalma eltávolította tőle. A csoport nyitott, a megadott időpontban bárki érintettet várunk.

Összejövetelek időpontja és helye: Minden hónap 1. és 3. hétfőjén 18 órakor a templomban, a hátsó gyermekmegőrző helyiségben.

A csoport vezetője: Kovács Ferenc állandó diakónus

Bővebben >>

Ifjúsági közösségek

Plébániánkon több ifjúsági közösség is működik középiskolás és egyetemista fiatalok, valamint fiatal felnőttek (huszonévesek) számára.

A katolikus hit megismerése és elsajátítása az első és legfontosabb számunkra, de nem titkolt célunk a közösség építése sem. Szeretnénk részt venni a plébánia életében. Fontos számunkra a keresztény értékrend követése, a példamutatás és a karitatív szerepvállalás. Törekszünk arra, hogy a sok játék és kikapcsolódás mellett pozitív hatással legyünk nem csak egymásra, de a világ számára is. Fontos az identitásunk, hagyományaink és az elődök tisztelete, örökségünk védelme is.

Az egyes közösségek alkalmai a hittanórák között találhatók meg. Érdeklődni és jelentkezni Imre atyánál és Doma atyánál lehet.

Bővebben >>

Imacsoportok

A közösség tagjai: Imacsoportjainkba szeretettel hívunk minden testvért, aki közösségben, rendszeresen szeretne együtt imádkozni és dicsőíteni az Istent, és elég bátor ahhoz, hogy imatapasztalatait meg is ossza másokkal.

Összejövetelek időpontja és helye: Minden hónap 1. és 3. hétfőjén este 3/4 6-tól a templomban.

Karitász

A csoport tagjai: elkötelezett hívek, akik komolyabban meg szeretnék élni a segítő, ajándékozó szeretetet. A csoport jelenleg néhány állandó tagból áll, akikhez a különböző munkák során további önkéntes segítők csatlakoznak. Mivel a karitász munka egy plébánia életének nagyon fontos területe, szeretettel buzdítunk mindenkit, aki érez magában elhivatottságot, hogy bátran csatlakozzon a csoporthoz! Jelentkezni (vagy segítséget kérni) az alább megadott elérhetőségeken lehet.

A karitászcsoport tagjai a munkát szeretettel és odaadással végzik, remélve, hogy örömet szereznek azoknak, akikkel kapcsolatba kerülnek. Néhány esemény, amelyekben részt vesznek: templombúcsú előkészületei, Szent Erzsébet napjához kötődő „szeretetvendégség” lebonyolítása 50-55 fő részére, karácsonyi és húsvéti élelmiszercsomag (50-60 db.) készítése és eljuttatása a plébánia területén szerényebb körülmények között élő és nagycsaládosok részére.

Összejövetelek helye és időpontja: A plébánia épületében, változó időpontokban. A pontos időpontok minden esetben a plébániai honlap naptárában láthatók, illetve a megadott email-címen is érdeklődni lehet.

A Karitász csoport vezetője: Sárospataki Máté

Elérhetőségek: [email protected]; +36 30 4897767

Bővebben >>

Karizmatikus közösség

A közösség tagjai: Imádkozni szerető testvérek, akiket a Szentlélekben való megújulás megérintett.

Imádkozunk, éneklünk, Szentírást, vagy lelki irodalmat olvasunk és megbeszéljük azt.

Összejövetelek időpontja és helye: Minden hónap 1. keddjén 19:30-tól a plébánia ebédlőjében, a hónap többi keddjein pedig ONLINE (Skype-on).

A közösség vezetője: Vén Ildikó

Elérhetőség: [email protected]

Bővebben >>

Kályhaklub (Baba-mama klub)

A közösség tagjai: Kisgyerekes anyukák és gyermekeik

A Kályhaklub, vagyis a plébánia baba-mama közössége 2010-ben indult azzal a céllal, hogy kismamáknak és babáiknak adjon alkalmat a közös imádságra, találkozásra, ismerkedésre és beszélgetésre.

A célunk egymás támogatása és hordozása a mindennapokban. Összejöveteleink alkalmával együtt imádkozunk és játszunk a gyerekekkel, emellett alkalom nyílik a beszélgetésre is.

Szeretettel várunk közösségünkbe kisgyerekes anyukákat és babát váró kismamákat.

Összejövetelek időpontja és helye: Hetente találkozunk a plébánia nagytermében szerdán 10-től 12-ig. Ha csatlakoznál hozzánk, kérünk, hogy írj egy üzenetet a [email protected], vagy a [email protected] email címre, hogy értesíthessünk a következő alkalom pontos időpontjáról és helyszínéről. Köszönjük!

A Kályhaklub vezetője: Várnai-Gerse Marcsi és Lángi Zsófi

Bővebben >>

Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége

A közösség tagjai: Édesanyák, édesapák és nagymamák

Közösségünk tagjai szerte a világban azzal a bizonyossággal mondják el, hogy az édesanyák Isten „üdvözítő tervének munkatársai”, állhatatos imájuk, cselekvő, feltétel nélküli szeretetük Isten felé vezeti a gyermekeket. Ebben a lelkületben erősítjük egymást.

Összejövetelek időpontja és helye: Szeptembertől júniusig minden hónap utolsó hétfőjén 15:00-tól 16:30-ig a plébánia ebédlőjében.

A közösség vezetője: Gerse Károlyné Mari és Lánszkiné Kisgyörgy Enci

Bővebben >>

Ministráns csoport

A csoport tagjai: 6 évnél idősebb gyerekek és fiatalok. A felső korhatár elég magas, mivel a ministrálásból nem lehet kiöregedni és bárkinek örömet tud okozni.

A ministránsok azok, akik a szentmiséken az oltárnál szolgálnak: segítenek a miséző papnak és szebbé teszik a liturgiát. Tulajdonképpen magának, Istennek szolgálnak, akit – Szent Tarzíciusz példáját követve – igyekeznek egyre jobban szeretni. Mindeközben a plébánia ministránsai közösséget is alkotnak: a ministráns közösség a plébánia talán legnagyobb hagyományokkal rendelkező ifjúsági közössége. A ministráláson túl heti rendszerességgel jönnek össze ministránsgyűlésre (péntekenként az esti mise után, 17:45-től), melynek részét képezi a gyakorlás és a hittani ismeretek elsajátítása, de sok játék és vidámság is. Ezen kívül minden hónapban van egy “ministráns szombat” is, amikor közös kirándulás, “névnapozás” vagy valamilyen egyéb program vár a csoport tagjaira. Az újonnan csatlakozni szándékozó ministránsoknak praktikus jelentkezniük az októberben illetve februárban induló ministráns képzésre.

Ministráns képzés és gyűlés időpontja és helye: Minden pénteken 17:45-től 19:00-ig a templomban.

A csoport vezetője: Nyiri Gellért

Bővebben >>

Nagyi-klub

A klub tagjai: tettre kész kisunokás nagyik.

Témák és programok:

  • Nők a Bibliában. Ó- és Újszövetség
  • Női szentek a világban és Magyarországon
  • Kedvenc zsoltáraim
  • Szűz Mária tisztelete, hazai Mária kegyhelyek
  • Lelkigyakorlatok egyénileg, közösen
  • Eucharisztikus élet
  • Filmvetítések, mesék
  • Unokáink vallásos nevelése
  • Közös imádkozások bizonyos célért, hálából…

Összejövetelek időpontja és helye: Minden második kedden 10-12 óráig a plébánia nagytermében. A pontos időpontokat lásd a naptárban, illetve a Gellértesítő heti hírlevélben.

A klub vezetője: dr. Hubainé Hidegkuti Rita

Bővebben >>

Őrmezői Mórus Szent Tamás Egyesület

Az egyesület tagjai: Őrmezőn élő 50-75 év közöttiek.

Kulturális, hitéletbeli, szociális programot valósítunk meg, az idős, elesett emberek támogatásától kezdve a kulturális programok helybe hozataláig, a vasárnapi szentmisék megszervezésétől a helyi hagyományok életre keltéséig.

Összejövetelek időpontja és helye: Vasárnaponként találkozunk a szentmisén (8 órakor, a “piros iskola” épületében) és a közös programokon.

Az egyesület vezetője: Szalánczi Gabriella

Bővebben >>

Rózsafüzér Társulat

A társulat tagjai: Mindazok, akik a rózsafüzér imádkozásával közelebb szeretnének kerülni Mária által Jézushoz.

Rövid imádkozás után az aktuális egyházi hírek vagy egy-egy lelki olvasmány kerül ismertetésre, valamint a hónap 1-2 ünnepelt szentjének életéről hallgatunk beszámolót. A kötetlen beszélgetések során, közelebb kerültünk egymáshoz, egy füzért alkotva, melybe bele tudunk kapaszkodni, hordozni tudjuk egymást a szívünkben, egyszóval közösséggé formálódtunk.

Összejövetelek időpontja és helye: Minden hónap első szombatján du. 3 órakor a plébánia ebédlőjében.

A társulat vezetője: Albert Jolán

Bővebben >>

Szeniorok

A csoport tagjai: 70 év feletti férfiak

A csoport célja a kötetlen, vidám együttlét, közös hitélet gyakorlása.

Összejövetelek időpontja és helye: Minden második kedden 10-től 12 óráig a plébánia nagytermében. A pontos időpontokat lásd a naptárban, illetve a Gellértesítő heti hírlevélben.

A csoport vezetője: Wilde György

Bővebben >>

Szent Gellért Énekkar (gitáros)

Az énekkar tagjai: Énekelni tudó és szerető fiatalok és idősebbek.

Közösségünk fő célja Isten dicsőítése, valamint a fiatalok megszólítása, közösségbe és imádságra hívása a zene és éneklés által. Mindez tanúságtétel is hitünkről és Isten szeretetéről, ami megerősíti azt, aki hallja és énekli.

Rendszeres programjaink: Heti énekpróba hétfőnként este 7-től 8-ig a plébánia ebédlőjében (szeptembertől májusig végéig), valamint éneklés minden hónap utolsó vasárnapján az esti szentmisén. Ezen kívül évi rendszerességgel szervezünk május utolsó vasárnapján „Imádság gyermekeinkért” címmel imaórát, Keresztutat éneklünk nagyböjtben, december 24-én az éjféli mise előtt 11-től adventi várakozást énekekkel.

Az énekkar vezetője: Sillye Miklós

Bővebben >>

Zöld Gellért 🌳🙏🏼 közösség

A közösség tagjai: Teremtésvédelem iránt érdeklődők, azért elkötelezett testverérek:

A Zöld Gellért közösség azzal a céllal alakult, hogy a teremtésvédelem gondolatait szélesebb körben terjesszük a plébánián.

A közösség vezetője: Kállay-Kisbán Kriszta

Bővebben >>