ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP

EVANGÉLIUM:

Lk 15, 1-32: Abban az időben a vámosok és a bűnösök Jézushoz jöttek, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók zúgolódtak emiatt, és azt mondták: „Ez szóba áll a bűnösökkel és együtt étkezik velük.” Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik: „Ha közületek valakinek száz juha van, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet, s nem megy-e az elveszett juh után, amíg meg nem találja? Ha megtalálta, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja barátait és szomszédait, és azt mondja nekik: »Örüljetek, mert megtaláltam elveszett juhomat.« Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége megtérésre. Ha pedig egy asszonynak tíz drachmája van, és elveszít egy drachmát, nem gyújt-e világot, nem sepri-e ki a házát, nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, összehívja barátnőit meg a szomszédasszonyokat, és azt mondja: »Örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett drachmámat.« Mondom nektek, az Isten angyalai is éppen így örülnek majd egy megtérő bűnösnek.”

LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

HIRDETÉSEK:

Ma este 7 órától a Szent István Bazilika előtt közös imádság lesz Magyarország és az egész világ békéjéért. Ha tehetjük, vegyünk részt rajta! Szeptember 14-e szerda a békéért való imádság napja lesz, ezen a napon is imádkozzunk ezért a szándékért!

Lehet, hogy egy kép erről: szabadtéri és , szöveg, amely így szól: „IMÁDKOZZUNK EGYÜTT MAGYARORSZÁG BÉKÉJÉÉRT Szeptember 11-én, 19 órakor a budapesti Szent István-bazilika előtt!”

Szeretettel várjuk azoknak a jelentkezését, akik szívesen segítenének a vasárnapi 9-es szentmisék utáni agapék előkészítésében. Mivel ezt a szolgálatot több csoport végzi felváltva, ezért egy embernek vagy családnak havi 1 alkalmat jelent csupán vasárnap reggel 8 órától. Jelentkezni a sekrestyében vagy Földesi Eszternél lehet. Előre is hálásan köszönjük mindenkinek a szolgálatát!

Az új tanévben beindultak plébániai hittancsoportjaink és egyéb közösségeink, melyekbe várjuk a jelentkezőket, illetve az új tagokat. A hittancsoportok és ifjúsági közösségek pontos beosztása itt olvasható, az egyéb plébániai közösségek bemutatása pedig itt található. Ezek a csoportok nem csak egyszerű „hittanórák”, hanem a plébánia életébe való bekapcsolódást és egy közösséghez való tartozást is jelentenek, így mindenkinek szívből ajánljuk a jelentkezést. Jelentkezni a csoportok vezetőjénél, a sekrestyében, valamint a plébániai irodában lehet.

A most következő héten lesz a plébániai ovis és 1. osztályos hittan első alkalma kedden du. 5 órától, valamint a bérmálkozásra felkészítő hittan első alkalma is csütörtökön este 6 órától.

A felnőtt hittanra és bibliaórára szeretettel vár Imre atya minden érdeklődő felnőtt hívőt kedden ¾ 6-tól a plébánia nagytermébe.

A Nagyi-klub kedden 10 órától tartja összejövetelét a plébánia nagytermében. Szeretettel várnak minden nagymamát, aki szívesen csatlakozna a közösséghez!

Az idei tanév első apaklubja lesz a plébánián kedden este fél 9-től, melyre szeretettel várják a közösségbe újonnan csatlakozni vágyó apukákat is, életkortól függetlenül.

Szeretettel várjuk templomunk ministránsait a rendszeres ministráns gyűlésekre. Az első alkalom most pénteken lesz az esti mise után, ¾ 6-tól a templomban. Ugyanekkorra várjuk azokat a 6 évnél idősebb, általános iskolás korú gyerekeket, akik szeretnének ministránsok lenni és a közösségükbe tartozni.

Imre atya a beavató szentségek, vagyis a keresztség, bérmálás és Oltáriszentség felévételére felkészítő csoportot indít azon felnőtt testvérek számára, akik ezen szentségekben, vagy valamelyikükben még nem részesültek, és most ezek felvételét kérik. Az alkalmak péntekenként lesznek este 7 órától, az első alkalom szept. 30-án. Ha valakinek van olyan ismerőse, aki még nem jár közénk, de szeretne a hittel ismerkedi és a szentségeket felvenni, bátran szóljunk neki erről a csoportról.

Plébániai imacsoportba hívjuk és várjuk mindazon felnőtt testvéreinket, akik szeretnének rendszeresen közösségben, mélyebben imádkozni. Az imacsoportok alkalmai minden hónap 1. és 3. hétfőjén lesznek, a következő alkalom szeptember 19-én. Kérjük, hogy aki még nem tagja régebben indult imacsoportnak, és most szeretne imacsoportba tartozni, az jelentkezzen a sekrestyében, hogy utána új csoportot tudjunk nekik indítani. Köszönjük szépen!

Képviselőtestületi ülést tartunk a plébánián hétfőn, szeptember 12-én este 6 órától. Minden tagot szeretettel hívunk és várunk!

Forráspont ifjúsági est lesz 15 és 30 év közötti fiatalok részére szeptember 17-én, szombaton 15-től 20 óráig a BOK Sportcsarnokban. A programban lesz zenés dicsőítés, tanúságtételek, szentségimádás és szentmise. További információ és jelentkezés a forraspont.katolikus.hu oldalon vagy itt: https://www.facebook.com/forraspont.jezussal

Gyalogos Mindszenty-zarándoklat lesz szeptember 17-én, szombaton a városmajori plébániától Máriaremetéig. Az indulás 8 órakor lesz Városmajorból, a bíborosi szentmise pedig délben Máriaremetén. Mindenkit szeretettel várnak!

„Találkozás a gyógyító Jézussal” címmel evangelizációs és gyógyító alkalom lesz templomunkban szeptember 22-én, csütörtökön este 6 órától a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás szervezésében, a Cor et Lumen Christi és az Új Jeruzsálem Katolikus Közösségek vezetésével. A zenei szolgálatot Csiszér László és zenekara látja el. Minden érdeklődőt nagy szeretettel hívunk és várunk! https://www.facebook.com/events/497033618449945?ref=newsfeed

Templomunk búcsúját – a közelgő 30 éves évfordulóra való tekintettel – idén különleges ünnepélyességgel üljük meg Szent Gellért püspök ünnepén. A következő programokra várjuk a kedves testvéreket:

  • Szeptember 23-án, pénteken este ¼ 8-kor ünnepi előesti szentmise lesz templomunkban az espereskerület papjainak részvételével, amit Dr. Fehérváry Jákó OSB atya, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora mutat be. (Ezen a napon a szokásos du. 5 órai szentmise elmarad.)
  • Szeptember 24-én, szombaton du. 4-től veszi kezdetét templomunkban a program, melyben lesz énekes szentségimádás a Szent Gellért Gitáros Énekkar közreműködésével, majd Wittmann Róbert, korábbi képviselőtestületi elnökünk előadása a templom építéséről és első éveiről, azután pedig Pócs Béla, templomunk kántorának orgonahangversenye és a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola zenész növendékeinek előadása. Az esti 6-os szentmisét követően zenés, táncos „búcsús bál” lesz a plébánia nagytermében fiataloknak és családoknak. Kérjük, hogy akik erre jönnek, egy kis ennivalóval, süteménnyel vagy innivalóval járuljanak hozzá a büféasztal feltöltéséhez.
  • Szeptember 25-én, vasárnap 11 órakor lesz templomunkban a búcsús nagymise, melynek szónoka Dr. Csépányi Gábor, az Esztergomi Szeminárium spirituálisa lesz. A szentmisén közreműködik a Carmine Celebrat kórus. A szentmise után az udvaron szokásos módon agapét tartunk, amire mindenkit szeretettel várunk!