ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP

Abban az időben a zsidók zúgolódni kezdtek Jézus ellen, amiért azt mondta: „Én vagyok az égből alászállott kenyér.” Így érveltek: „Nem, Jézus ez, Józsefnek a fia, akinek ismerjük apját, anyját? Hogyan mondhatja hát: az égből szálltam alá?” Jézus azonban így szólt: „Ne zúgolódjatok egymás között. Senki sem jöhet hozzám, hacsak az Atya, aki engem küldött, nem vonzza, – és én feltámasztom az utolsó napon. Meg van írva a prófétáknál: Mindnyájan Isten tanítványai lesznek. Mindenki, aki hallgat az Atyára, és tanul tőle, hozzám jön. Nem mintha valaki is látta volna az Atyát, csak aki az Istentől van, az látta az Atyát. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. Ez az a kenyér, amely az égből szállott alá, hogy aki ebből eszik, meg ne haljon. Én vagyok az égből alászállott élő kenyér. Aki a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem a világ életéért.”
(Jn 6,41-51)

Templomunk aktuális heti liturgikus rendje: LITURGIKUS REND

Jövő vasárnap, augusztus 15-én Nagyboldogasszony, vagyis Szűz Mária mennybevételének parancsolt ünnepe lesz.

Augusztus 16-a hétfő és 18-a szerda között, országjárásának utolsó állomásaként, templomunkba érkezik a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szimbóluma, a missziós kereszt, amit Ferenc pápa személyesen áldott meg Rómában, s amely számos magyar és Magyarországhoz kapcsolódó szent és boldog ereklyéjét tartalmazza. A kereszt 16-án, hétfőn dél körül érkezik meg templomunkba, s 18-án, szerdán, az esti mise után távozik. A kereszt ittléte alatt templomunk végig nyitva lesz, a szentségi kápolnán keresztül.
Kiemelt események templomunkban a missziós kereszt látogatása kapcsán: a 18 órakor kezdődő esti szentmisét augusztus 17-én, kedden Mohos Gábor segédpüspök atya mutatja be, augusztus 18-án, szerdán pedig Erdő Péter bíboros atya. Vegyünk részt minél többen ezeken a felemelő és szép eseményeken!  Látogassuk meg minél többen a missziós keresztet, hódoljunk az értünk meghalt Jézus előtt, s imádkozzunk a hamarosan kezdődő Eucharisztikus Kongresszusért! Akik még nem regisztráltak a kongresszus programjaira, azok ezt augusztus 29-ig tehetik meg a kongresszus honlapján keresztül (https://www.iec2020.hu/hu/regisztracio). Az egyénileg regisztráltak hozzá tudnak kapcsolódni a Szent Gellért Plébánia csoportjához is, plébániánk kódjának megadásával. Plébániánk kódja: IEC-5JPX.

Előre hirdetjük, hogy augusztus 20-án, pénteken, Szent István király ünnepén délután 5 órakor a tervek szerint meg lesz tartva a budapesti Szent István Bazilika előtt az ünnepi szentmise és a Szent Jobb KörmenetAz ünnepi szentmisére szeretettel várja Bíboros úr a Testvéreket. Részvételünkkel, közös imádságunkkal és énekünkkel járuljunk hozzá egyházi és nemzeti ünnepünk méltó megüléséhez! Templomunkban ezen a napon az esti szentmise elmarad, így 9-kor és 11 órakor lesznek a szentmisék. A 11 órai szentmise után szoborkertünkben megkoszorúzzuk első szent királyunk szobrát.

Plébániai autóbuszos zarándoklatunkra, melynek kapcsán Mátraverebély-Szentkutat és Szécsényt látogatjuk meg augusztus 28-án, szombaton, még néhány szabad hely van. Jelentkezni a sekrestyében vagy a plébániai irodában lehet. A részvételi díj: 4000 Ft / fő. Az indulás reggel fél 8-kor lesz Őrmezőről, 8 órakor pedig a templomtól, a hazaérkezés pedig az esti órákban, 19 óra körül.

Templomunk korábban hirdetett nyári gyóntatási rendje mostantól annyiban módosul, hogy vasárnaponként ismét a szentmisék alatt lesz gyóntatás. Hétfőtől szombatig igény szerint gyóntatunk minden mise után. Kérjük, hogy aki gyónni szeretne, szándékát a sekrestyében jelezze a miséző atyának. Köszönjük!

Tájékoztatjuk a kedves testvéreket, hogy megváltozott plébániánk honlapcíme és központi e-mail címe. Honlapunk új címe: szgp.hu; központi e-mail címünk: [email protected]