ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP

Abban az időben amikor a nép nem találta Jézust, sem a tanítványait, bárkába szálltak, és elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék Jézust. Amikor a tó túlsó partján megtalálták, megkérdezték tőle: „Mester, mikor jöttél ide?” „Bizony, bizony, mondom nektek – felelte Jézus –, nem azért kerestetek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jóllaktatok. Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az Emberfia adja nektek, – őt ugyanis az Atya igazolta.” Erre megkérdezték tőle: „Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?” „Istennek az tetszik – válaszolta Jézus –, ha hisztek abban, akit küldött.” De ők így folytatták: „Hát te milyen csodajelet teszel, hogy lássuk és higgyünk neked? Mit tudsz tenni? Atyáink mannát ettek a pusztában, amint az Írás mondja: Égi kenyeret adott nekik enni.” Jézus erre így szólt: „Bizony, bizony, mondom nektek: Nem Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja nektek az igazi égi kenyeret. Mert az az Isten kenyere, aki alászállt az égből, és aki életet ad a világnak.” Erre így szóltak hozzá: „Urunk, add nekünk mindig ezt a kenyeret!” „Én vagyok az élet kenyere – felelte Jézus. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki bennem hisz, soha nem szomjazik.”
(Jn 6,24-35)

Templomunk aktuális heti liturgikus rendje: LITURGIKUS REND

A mai nappal kezdi meg szolgálatát plébániánkon új káplánunk, Riesz Domonkos újmisés atya. Nagy szeretettel köszöntjük őt plébániánkon, s Isten áldását kívánjuk lelkipásztori szolgálatához!

Szombaton, augusztus 7-én, a Filharmónia Magyarország szervezésében idén is megrendezésre kerül az „Orgonák éjszakája” program, melybe templomunk is bekapcsolódik. Délután fél 5-re várjuk a kedves testvéreket plébániánk nagytermébe Dékány András orgonánkról szóló előadására, majd az esti szentmise után 19 órától a templomba, Bartl Erzsébet orgonaművész koncertjére.

Plébániai autóbuszos zarándoklatot szervezünk Mátraverebély-Szentkútra és Szécsénybe augusztus 28-án, szombaton. Szentkúton, nemzeti kegyhelyünkön szentmisét mutatunk be, közösen imádkozunk, majd a kegyhely éttermében ebédelünk, Szécsényben pedig megtekintjük a ferences templomot és kolostort, valamint a Forgách-kastélyt. Az indulás reggel fél 8-kor lesz Őrmezőről, 8 órakor pedig a templomtól, a hazaérkezés pedig az esti órákban, 19 óra körül. A részvételi díj: 4000 Ft / fő. Jelentkezni a sekrestyében vagy a plébániai irodában lehet, a maximális létszám beteltéig.      

Előre hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy nagy örömünkre, augusztus 16-a hétfő és 18-a szerda között, országjárásának utolsó állomásaként, templomunkba érkezik a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szimbóluma, a missziós kereszt, amit Ferenc pápa személyesen áldott meg Rómában, s amely számos magyar és Magyarországhoz kapcsolódó szent és boldog ereklyéjét tartalmazza. A kereszt látogatásának részletes programját jövő vasárnap hirdetjük majd.

Akik még nem regisztráltak a szeptember 5 és 12 között megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus programjaira, azok ezt augusztus 29-ig tehetik meg a kongresszus honlapján keresztül (https://www.iec2020.hu/hu/regisztracio). Az egyénileg regisztráltak hozzá tudnak kapcsolódni a Szent Gellért Plébánia csoportjához is, plébániánk kódjának megadásával. Plébániánk kódja: IEC-5JPX. A ministránsok is tudnak még továbbra is jelentkezni az egyházmegyei ministráns csoportba, melynek kódja: IEC-F7W8.