ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP

Templomunk aktuális heti liturgikus rendje: LITURGIKUS REND

Abban az időben Jézus átment a Galileai-tengernek, vagyis Tibériás-tavának a túlsó partjára. Nagy tömeg követte, mert látták a csodajeleket, amelyeket a betegeken végbevitt. Jézus fölment egy hegyre, és ott leült tanítványaival. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus fölemelte szemét, és látta, hogy nagy tömeg jön felé, így szólt Fülöphöz: „Honnan vegyünk kenyeret, hogy legyen mit enniük?” Ezt pedig azért kérdezte, hogy próbára tegye, mert tudta ő, hogy mit fog tenni. „Kétszáz dénár árú kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset” – felelte Fülöp. Az egyik tanítvány, András, Simon Péter testvére megszólalt: „Van itt egy fiú, akinél öt kenyér és két hal van, de mi ez ennyinek?”
Jézus meghagyta: „Telepítsétek le az embereket!” Sok fű volt azon a helyen. Letelepedtek hát: szám szerint mintegy ötezren voltak csupán a férfiak. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta a letelepedett embereknek; ugyanígy (adott) a halból is, amennyit csak akartak. Amikor pedig jóllaktak, szólt tanítványainak: „Szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba.” Összeszedték, s tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyér maradékából, amit meghagytak azok, akik ettek. Amikor pedig az emberek látták a csodajelet, amelyet Jézus végbevitt, így beszéltek: „Ez valóban az a próféta, aki a világba jön.” Mikor Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják vinni hogy erőszakkal királlyá tegyék, ismét visszavonult a hegyre, egészen egyedül.
(Jn 6,1-15)

 Holnap, július 26-a hétfőn lesz templomunknak az egyházmegye által kijelölt szentségimádási napja. Ezen a napon egésznapos szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában a reggeli szentmise végétől az esti szentmise kezdetéig. Az utolsó órában, du. 5-től 6-ig vezetett szentóra lesz. A szentségimádási napra kérjük, hogy minél többen iratkozzanak fel, s vállaljanak a nap folyamán legalább fél óra szentségőrzést, hogy legalább egy valaki biztosan jelen legyen mindig a kápolnában. A korábbi szokástól eltérően a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatását nem ezen a napon végezzük, hanem terveink szerint valamikor később, a pontos időpontot majd hirdetjük.   

Szombaton, július 31-én, az esti szentmisében és azt követően a templomkertben búcsúzunk káplánunktól, Tihanyi Péter atyától és kisegítő lelkészünktől, Charles atyától. Hálát adunk a Jóistennek, hogy megismerhettük őket, s köszönjük nekik plébániánkon végzett szolgálatukat!   A búcsúztatásra mindenkit nagy szeretettel várunk, s kérjük, hogy aki teheti, egy tálca süteménnyel járuljon hozzá a közös együttléthez. Köszönjük! 

Jövő vasárnap, augusztus 1-jén érkezik hozzánk új káplánunk, Riesz Domonkos újmisés atya. Nagy szeretettel köszöntjük őt plébániánkon, s Isten áldását kívánjuk lelkipásztori szolgálatához!

Augusztus 7-én, szombaton, a Filharmónia Magyarország szervezésében idén is megrendezésre kerül az „Orgonák éjszakája” program, melybe templomunk is bekapcsolódik. Délután fél 5-re várjuk a kedves testvéreket plébániánk nagytermébe Dékány András orgonánkról szóló előadására, majd az esti szentmise után 19 órától a templomba, Bartl Erzsébet orgonaművész koncertjére.

Plébániai autóbuszos zarándoklatot szervezünk Mátraverebély-Szentkútra és Szécsénybe augusztus 28-án, szombaton. Szentkúton, nemzeti kegyhelyünkön szentmisét mutatunk be, közösen imádkozunk, majd a kegyhely éttermében ebédelünk, Szécsényben pedig megtekintjük a ferences templomot és kolostort, valamint a Forgách-kastélyt. Az indulás reggel fél 8-kor lesz Őrmezőről, 8 órakor pedig a templomtól, a hazaérkezés pedig az esti órákban, 19 óra körül. A részvételi díj: 4000 Ft / fő. Jelentkezni a sekrestyében vagy a plébániai irodában lehet, a maximális létszám beteltéig.      

Akik még nem regisztráltak a szeptember 5 és 12 között megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus programjaira, köztük a Ferenc pápa által celebrált zárómisére, azok ezt augusztus 29-ig tehetik meg a kongresszus honlapján keresztül (https://www.iec2020.hu/hu/regisztracio). A Titkárság a szervezés megkönnyítése miatt kéri, hogy minél korábban jelentkezzenek a résztvevők, ugyanakkor a helyek kiosztásánál is elsőbbséget élveznek a korábban regisztráltak. A kongresszuson, a nyilvános szentmiséken és az eucharisztikus körmeneten való részvételünkkel tegyünk tanúságot hitünkről a világ felé! A pontos program és a jelentkezéshez szükséges minden információ elérhető a kongresszus honlapján. Fontos információ, hogy a szervezők ülőhelyet nem tudnak biztosítani a regisztráltaknak, azonban saját összecsukható kis szék bevihető majd a szektorokba. Az egyénileg regisztráltak kapcsolódni tudnak a Szent Gellért Plébánia csoportjához is, plébániánk kódjának megadásával. Plébániánk kódja: IEC-5JPX. A ministránsok is tudnak még továbbra is jelentkezni az egyházmegyei ministráns csoportba, melynek kódja: IEC-F7W8.