ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP

Templomunk aktuális heti liturgikus rendje: LITURGIKUS REND

Abban az időben az apostolok összegyűltek Jézushoz, és beszámoltak mindarról, amit tettek és tanítottak. Ő így szólt hozzájuk: „Gyertek ti is, menjünk a pusztaságba egy magányos helyre, hogy pihenjetek egy kicsit!” Mert olyan nagy jövés-menés volt körülöttük, hogy még evésre sem maradt idejük. Bárkába szálltak tehát és elmentek egy elhagyatott helyre, hogy magukban legyenek. De sokan látták, amikor elmentek, és sokan megtudták. Erre minden városból gyalog odasiettek, és megelőzték őket. Amikor kiszállt és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért tanítani kezdte őket sok mindenre.
(Mk 6,30-34)

Július 26-án, hétfőn lesz templomunknak az egyházmegye által kijelölt szentségimádási napja. Ezen a napon egésznapos szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában a reggeli szentmise végétől az esti szentmise kezdetéig. Az utolsó órában, du. 5-től 6-ig vezetett szentóra lesz. A szentségimádási napra kérjük, hogy minél többen iratkozzanak fel, s vállaljanak a nap folyamán legalább fél óra szentségőrzést, hogy legalább egy valaki biztosan jelen legyen mindig a kápolnában. A korábbi szokástól eltérően a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatását nem ezen a napon végezzük, hanem terveink szerint valamikor később, a pontos időpontot majd hirdetjük.   

Káplánunk, Tihanyi Péter atya és kisegítő lelkészünk, Charles atya búcsúztatása július 31-én, szombaton lesz az esti szentmisében és azt követően a templomkertben. Erre az alkalomra mindenkit nagy szeretettel várunk, s kérjük, hogy aki teheti, egy tálca süteménnyel járuljon hozzá a közös együttléthez. Köszönjük!     

A Budapesti Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség keresztény gólyatábort szervez Bodajkon augusztus 6 és 10 között mindazoknak, akik ősztől kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat. További információ és jelentkezési lehetőség a www.hittelazegyetemen.hu honlapon, valamint a kihelyezett plakátokon található.

Augusztus 7-én, szombaton,, a Filharmónia Magyarország szervezésében idén is megrendezésre kerül az „Orgonák éjszakája” program, melybe templomunk is bekapcsolódik. Délután fél 5-re várjuk a kedves testvéreket plébániánk nagytermébe Dékány András orgonánkról szóló előadására, majd az esti szentmise után 19 órától a templomba, Bartl Erzsébet orgonaművész koncertjére.

Plébániai autóbuszos zarándoklatot szervezünk Mátraverebély-Szentkútra és Szécsénybe augusztus 28-án, szombaton. Szentkúton, nemzeti kegyhelyünkön szentmisét mutatunk be, közösen imádkozunk, majd a kegyhely éttermében ebédelünk, Szécsényben pedig megtekintjük a ferences templomot és kolostort, valamint a Forgách-kastélyt. Az indulás reggel fél 8-kor lesz Őrmezőről, 8 órakor pedig a templomtól, a hazaérkezés pedig az esti órákban, 19 óra körül. A részvételi díj: 4000 Ft / fő. Jelentkezni a sekrestyében vagy a plébániai irodában lehet, a maximális létszám beteltéig.

Akik még nem regisztráltak a szeptember 5 és 12 között megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus programjaira, köztük a Ferenc pápa által celebrált zárómisére, azok ezt augusztus 29-ig tehetik meg a kongresszus honlapján keresztül (https://www.iec2020.hu/hu/regisztracio). A Titkárság a szervezés megkönnyítése miatt kéri, hogy minél korábban jelentkezzenek a résztvevők, ugyanakkor a helyek kiosztásánál is elsőbbséget élveznek a korábban regisztráltak. A kongresszuson, a nyilvános szentmiséken és az eucharisztikus körmeneten való részvételünkkel tegyünk tanúságot hitünkről a világ felé! A pontos program és a jelentkezéshez szükséges minden információ elérhető a kongresszus honlapján. Fontos információ, hogy a szervezők ülőhelyet nem tudnak biztosítani a regisztráltaknak, azonban saját összecsukható kis szék bevihető majd a szektorokba. Az egyénileg regisztráltak kapcsolódni tudnak a Szent Gellért Plébánia csoportjához is, plébániánk kódjának megadásával. Plébániánk kódja: IEC-5JPX. A ministránsok is tudnak még továbbra is jelentkezni az egyházmegyei ministráns csoportba, melynek kódja: IEC-F7W8.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye alapján, tekintettel a hazai járványügyi helyzet javulására, nem kötelező a templomokban a maszk viselése, valamint nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások sem, amelyek a járvány miatt léptek életbe. Ettől függetlenül a kézfertőtlenítés továbbra is javasolt.

Ferenc pápa július 16-án közzétette „Traditionis custodes” kezdetű apostoli levelét, amelyben újraszabályozta a régi (tridenti) római liturgia használatát és hatályon kívül helyezett minden korábbi szabályozást. A teljes apostoli levél itt olvasható: „Traditionis custodes” kezdetű apostoli levél