ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP

Abban az időben: Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kettesével elküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek felett. Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot: sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra. Azután így folytatta: „Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak be és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük.” Azok elmentek s hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak.
(Mk 6,7-13)

Templomunk aktuális heti liturgikus rendje: LITURGIKUS REND

A múlt vasárnapi Péter-fillér gyűjtés eredménye 248.415 Ft lett templomunkban, amit továbbítottunk az egyházmegye központjába.Köszönjük mindenkinek az adományát!

Egyházmegyénkben sok éves hagyomány, hogy egy év során, egy beosztás szerint, minden nap van valamelyik templomban egésznapos szentségimádás. A mi templomunk egyik ilyen szentségimádási napja május 4-e, a másik pedig július 26-a. Éppen ezért előre hirdetjük, hogy július 26-a hétfőn egésznapos szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában a reggeli szentmise végétől az esti szentmise kezdetéig. Az utolsó órában, du. 5-től 6-ig vezetett szentóra lesz. A szentségimádási napra kérjük, hogy iratkozzanak fel a kedves testvérek, s vállaljanak szentségőrzést egy-egy konkrét időpontban, hogy legalább egy valaki biztosan jelen legyen mindig a kápolnában.

Előre hirdetjük, hogy káplánunk, Tihanyi Péter atya és kisegítő lelkészünk, Charles atya búcsúztatása július 31-én, szombaton lesz az esti szentmisében és az azt követő közös együttlétben. Erre az alkalomra mindenkit nagy szeretettel várunk!   

A Budapesti Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség keresztény gólyatábort szervez Bodajkon augusztus 6 és 10 között mindazoknak, akik ősztől kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat. A gólyatábor célja egyrészt az, hogy a fiatalok felkészüljenek a rájuk váró egyetemi vagy főiskolai életre, másrészt pedig, hogy kapcsolatokat alakítsanak ki egymás között, valamint saját maguk és Isten között. A programban szerepel többek között tábortűz, borkóstoló, vetélkedő, bál és meghívott előadók által tartott előadások. További információ és jelentkezési lehetőség a www.hittelazegyetemen.hu honlapon, valamint a kihelyezett plakátokon található.

Akik még nem regisztráltak a szeptember 5 és 12 között megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus programjaira, de részt szeretnének venni rajta, megtehetik azt a kongresszus honlapján (https://www.iec2020.hu/hu/regisztracio). Bár a nagy szentmiséken regisztráció nélkül is részt lehet venni, a jobb helyek érdekében mégis érdemes regisztrálni. Aki regisztrált már, az a saját felhasználói fiókjából hozzá tud kapcsolódni a Szent Gellért Plébánia csoportjához is, plébániánk kódjának megadásával. Plébániánk kódja: IEC-5JPX. Fontos információ a kongresszus kapcsán, hogy a szervezők ülőhelyet nem tudnak biztosítani a regisztráltaknak, azonban saját összecsukható kis szék bevihető majd a szektorokba.  

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye alapján, tekintettel a hazai járványügyi helyzet javulására, nem kötelező a templomokban a maszk viselése, valamint nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások sem, amelyek a járvány miatt léptek életbe. Ettől függetlenül a kézfertőtlenítés továbbra is javasolt.

Erdő Péter bíboros úr döntése alapján augusztus 1-jével több személyi változás is történik plébániánkon. Kisegítő lelkészünket, Charles Ejieji atyát, aki 2019. február 1-je óta szolgál plébániánkon, s most lejár az ő otthoni püspöke és egyházmegyénk között kötött 3 éves szerződés, bíboros úr visszabocsátja hazájába, az orlui egyházmegyébe.  Szintén augusztus 1-jével káplánunkat, Tihanyi Péter atyát pedig új beosztással bízza meg: a Budapest-Felsőkrisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia káplánja lesz. Hálát adunk mindkét atya plébániánkon végzett szolgálatáért, s kérjük Isten bőséges kegyelmét és áldását további papi szolgálatukra! Plébániánkra új káplánként a most júniusban felszentelt Riesz Domonkos atya érkezik, fogadjuk őt majd nagy szeretettel!