ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP

EVANGÉLIUM:

Lk 21, 5-19: Abban az időben, amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, Jézus ezt mondta: „Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad, mindent lerombolnak.” Erre megkérdezték tőle: „Mester, mikor történik mindez? És milyen jelek előzik meg?” Ő így válaszolt: „Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én nevemben s mondják: »Én vagyok.« És: »Elérkezett az idő.« Ne kövessétek őket. Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég!” Aztán így folytatta: „Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen. De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani. Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.”

HIRDETÉSEK:

Szombaton, november 19-én a reggeli szentmise után szoborkertünkben megkoszorúzzuk Árpád-házi Szent Erzsébet szobrát. A reggeli szentségimádás és gyóntatás így kicsit később, a koszorúzás után kezdődik majd.

Szent Erzsébet napjához kapcsolódóan jövő szombaton este és vasárnap a szentmisék után – hagyományosan – Erzsébet-kenyér vásárt tartunk.A megáldott kenyerekért adományt elfogadunk, amellyel helyi karitászunk munkáját támogatják. A jövő hétvégén – ettől függetlenül – országos gyűjtés is lesz a Karitász javára, vagyis a perselypénz teljes összegét erre a célra küldjük. Előre is köszönjük nagylelkű adományaikat!

Jövő vasárnap az egyházi év utolsó vasárnapja, Krisztus Király vasárnapja lesz. Mi ezen a napon, november 20-án ünnepeljük templomunk felszentelésének évfordulóját is. A „kisbúcsú” napja különleges alkalom arra, hogy kifejezzük templomunk és Egyházunk iránti szeretetünket és hűségünket. Szeretettel várjuk a Testvéreket a szentmisékre. Ezen a napon a 9-es szentmise gitáros lesz, a 11-es szentmise keretében pedig ünnepélyesen bemutatjuk azokat a felnőtt testvéreinket, akik ebben a tanévben készülnek a keresztség, illetve a többi beavató szentség felvételére. Imádkozzunk értük!

Az idei évben ismét lesz pásztorjáték templomunkban december 24-én du. 4 órakor. Szeretettel várunk szereplőnek, illetve kórustagnak minden iskolás korú gyereket és fiatalt! Jelentkezni a sekrestyében, e-mailen ([email protected]) vagy az első próbán lehet. Az első, szereposztó próba időpontja: jövő vasárnap, november 20-án du. fél 5-kor.

Hamarosan megkezdődik az új egyházi év és ezzel együtt az adventi időszak, ami a karácsonyra való készület és a lelki megújulás ideje. Ennek jegyében lelki programot és adventi koszorúkészítést tartunk a plébánián november 26-án, szombaton du. fél 3-tól. Fél 3-tól fél 5-ig lelki program lesz óvodás és iskolás korú gyermekek részére, hitoktatóink segítségével több csoportban, majd fél 5-től adventi koszorúkészítés. Ezután közösen részt veszünk az esti 6-os szentmisén, melynek keretében meggyújtjuk az adventi koszorún az első gyertyát. A koszorúkészítéshez az alapanyagokról gondoskodunk, de aki egynél több koszorút szeretne készíteni, vagy külön díszítést ráhelyezni, azt kérjük, hogy ezekről maga gondoskodjék. Előre hirdetjük, hogy az idei adventi időszakban egy egésznapos lelkinapot is fogunk tartani felnőttek részére december 10-én, szombaton. Ennek részleteit majd később hirdetjük, de a dátumot már most be lehet írni naptárunkba.

Az Őrmezői Morus Szent Tamás Egyesület szeretettel hív minden érdeklődőt a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium hangversenyére november 26-án szombaton este fél 6-tól az iskola hangversenytermébe (Őrmezői Általános Iskola épülete, Menyecske u. 2.) A belépés díjtalan.

Plébániánk idén is bekapcsolódik a Szent László Társulat és a Rákóczi Szövetség által szervezett karácsonyi ajándékgyűjtésbe, melynek során határon túli, külhoni magyar családokat, óvodákat, iskolákat és gyermekotthonokat ajándékozhatunk meg. Tartós élelmiszert és édességet, tisztálkodási szereket, valamint mesekönyveket és társasjátékokat gyűjtünk, ruhát és plüssjátékot nem! Az adományokat mostantól kezdve december 8-a csütörtökig hozhatják a testvérek templomunkba, a gyóntatóhelyiségek előtti kék üveges részre. Köszönjük szépen!

A vasárnapi 9-es szentmisék utáni agapékon hála Istennek egyre többen vagyunk, ami nagyon jó lehetőség egy kis beszélgetésre és ismerkedésre. De a sok emberhez több enni- és innivalóra, és ezek előkészítéséhez több segítő emberre is szükségünk van. Kérjük tehát, hogy azok, akik szívesen vállalkoznának rendszeres segítségnyújtásra az agapék előkészítésében, jelentkezzenek a sekrestyében vagy Földesi Eszternél. Mivel a szolgálatot több csoport végzi felváltva, ezért egy embernek vagy családnak havi 1 alkalmat jelent csupán vasárnap reggel 8 órától. Előre is hálásan köszönjük mindenkinek a szolgálatát!

Megjelent plébániánk újságjának, a Gellértesítő Magazinnak az őszi száma. Digitálisan itt olvasható: https://issuu.com/szentgellertplebania/docs/gell_rtes_t_magazin_-_2022-3-_sz

Október 1-je és november 28-a között népszámlálás zajlik Magyarországon. A népszámlálás nagyon fontos esemény nemcsak Magyarország, de a magyar katolikusok életében is, ezért arra buzdítjuk minden kedves testvérünket, hogy a népszámlálás alkalmával vallja meg a római katolikus valláshoz tartozását. Akinek esetleg segítségre lenne szüksége az online népszámlálási kérdőív kitöltésében, annak szívesen segítünk hivatali időben bármikor a plébániai irodában, vagy akár szentmisék után a sekrestyében is.


LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

GELLÉRTESÍTŐ MAGAZIN:

Megjelent plébániánk újságjának, a Gellértesítő Magazinnak úrnapi, nyári száma, ami digitálisan itt olvasható:

ÁLLANDÓ HIRDETÉSEINK:

Minden pénteken egésznapos csendes szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában a reggel szentmise végétől az esti szentmise kezdetéig, du. 5 óráig. Mindenkit bíztatunk arra, hogy a nap folyamán térjen be a kápolnába, s találkozzon az Oltáriszentségben velünk levő Jézussal! Kérjük, hogy aki biztosan tudja, hogy egy adott időpontban részt tud venni a szentségimádáson, az írja be magát a templom főbejáratánál, a kis asztalra kihelyezett lapon a táblázatba, hogy minden időpontra legyen legalább egy szentségimádó személy, és így meg tudjuk tartani a szentségimádást. Köszönjük szépen!

Szeretettel ajánljuk midendenkinek a figyelmébe plébániánk adok-veszek Facebook csoportját, a „Szent Gellért Plébánia Aprót”, melyet a ZöldGellért teremtésvédelmi csoportunk azzal a céllal hozott létre, hogy segítsük a számunkra feleslegessé vált tárgyak új helyre kerülését, s egyben a Föld zöldebbé tételét. A csoporthoz lehet jelentkezni, bővebb információ pedig itt olvasható.

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ajánlásával hasznos honlapot működtet bizdramagad.hu címen, amely segítséget kíván nyújtani mindenkinek, aki a családi élet, a párkapcsolat, a szexualitás vagy a gyermeknevelés terén problémákkal küszködik. Szeretettel ajánljuk ezt a honlapot és szolgálatot minden érdeklődőnek!

Járványügyi rendelkezések: Az állami rendelkezésekhez igazodva, 2022. március 7-től egyházmegyénk feloldotta a járványhelyzetre vonatkozó korábbi egyházi rendelkezéseket, vagyis jelenleg templomunkban és a plébánián nem kell maszkot viselni és egymástól nagyobb távolságot tartani, valamint ismét lehet nyelvre áldozni és kezet fogni.

RÉGEBBI HIRDETÉSEINK (ARCHÍVUM):

Plébániánk hirdetései