KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA

EVANGÉLIUM:

Lk 23, 35-43: Abban az időben mikor Jézust keresztre feszítették, a nép bámészkodott, a főtanács tagjai pedig gúnyolódtak: „Másokat megszabadított – mondták –, most szabadítsa meg önmagát, ha ő a Messiás, az Isten választottja.” Gúnyt űztek belőle a katonák is, odamentek és ecettel kínálták: „Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat!” – mondták. Felirat is volt a feje fölött: Ez a zsidók királya. Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: „Nem te vagy a Messiás? Szabadítsd meg hát magadat és minket is.” A másik rászólt: „Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink méltó büntetését kapjuk. De ez semmi rosszat sem tett.” Aztán hozzá fordult: „Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor országodba érkezel.” Ő ezt válaszolta neki: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.”

HIRDETÉSEK:

Ma, november 20-án, Krisztus Király vasárnapján ünnepeljük templomunk felszentelésének évfordulóját. „Kisbúcsúnk” napján imádkozzunk templomunkért és plébániánk közösségéért! Ezen hétvégén – Szent Erzsébet napjához kapcsolódóan – a templomokban országos gyűjtés van a Karitász javára, vagyis a perselypénz teljes összegét erre a célra küldjük fel az egyházmegye központjába. A szentmisék végén Erzsébet-kenyereket áldunk meg és osztunk ki, a kenyerekért adott adománnyal plébániánk karitász munkáját támogathatják.

Ma a 11-es szentmise keretében ünnepélyesen bemutatjuk azokat a felnőtt testvéreinket, akik ebben a tanévben készülnek a keresztség, illetve a többi beavató szentség felvételére. Imádkozzunk értük!

A mai napon templomunkba érkezett a Medjugorje-i „Béke Királynője” vándormonstrancia, amely szeptember óta különböző magyarországi állomáshelyekre zarándokolt és amelynek végső elhelyezése a jelenleg épülő Medjugorje-i Örökimádás Kápolna főoltárán lesz. Ma az esti 6-os szentmise után a mű alkotója, a lengyel Mariusz Drapikowski ötvösművész tanúságot fog tenni templomunkban életéről és az egyesületük küldetéséről, majd szentségimádás lesz Kemenes Gábor atya vezetésével. Minden érdeklődő és imádkozni vágyó Testvért szeretettel hívunk és várunk!

Az idei évben ismét lesz pásztorjáték templomunkban december 24-én du. 4 órakor. Szeretettel várunk szereplőnek vagy kórustagnak minden iskolás korú gyereket és fiatalt! Az első, szereposztó próba ma, vasárnap du. fél 5-től lesz a templomban.

Hétfőn, november 21-én az esti szentmise után ¾ 6-tól dicsőítő szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában, majd az imacsoportoknak lesz imaalkalma. Szeretettel várunk mindenkit! Az Anya-klub következő összejövetele kivételesen nem a hónap utolsó hétfőjén, hanem szintén holnap lesz este fél 9-től a plébánián.

Adventi lelki programot és koszorúkészítést tartunk a plébánián szombaton, november 26-án. A gyerekeket fél 3-ra várjuk a templomba, ahol fél 5-ig lelki program lesz számukra, majd fél 5-től adventi koszorúkészítés. Ezután közösen részt veszünk az esti 6-os szentmisén, melynek keretében meggyújtjuk az adventi koszorún az első gyertyát. A koszorúkészítéshez az alapanyagokról gondoskodunk, de aki egynél több koszorút szeretne készíteni, vagy külön díszítést ráhelyezni, azt kérjük, hogy ezekről maga gondoskodjék.

Az Őrmezői Morus Szent Tamás Egyesület szeretettel hív minden érdeklődőt a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium hangversenyére november 26-án szombaton este fél 6-tól az iskola hangversenytermébe (Őrmezői Általános Iskola épülete, Menyecske u. 2.) A belépés díjtalan.

Plébániánk idén is bekapcsolódik a Szent László Társulat és a Rákóczi Szövetség által szervezett karácsonyi ajándékgyűjtésbe, melynek során határon túli, külhoni magyar családokat, óvodákat, iskolákat és gyermekotthonokat ajándékozhatunk meg. Tartós élelmiszert és édességet, tisztálkodási szereket, valamint mesekönyveket és társasjátékokat gyűjtünk, ruhát és plüssjátékot nem! Az adományokat mostantól kezdve december 8-a csütörtökig hozhatják a testvérek templomunkba, a gyóntatóhelyiségek előtti kék üveges részre. Köszönjük szépen!

Jövő vasárnappal megkezdődik az új egyházi év és az adventi időszak, ami kiváló lehetőség a lelki megújulásra és a bűnbánatra. Mindenkit bíztatunk arra, hogy otthonában készítsen adventi koszorút, s próbáljon több időt fordítani az elcsendesedésre és az imádságra. Templomunkban advent folyamán (vagyis november 27-től) vasárnapok kivételével reggel 6 órakor roráté szentmiséket tartunk. A roráté szentmisék után nem lesz szentségimádás, kivéve péntekenként, amikor szokásos módon egész napos szentségimádás lesz az esti szentmise kezdetéig. Szentségőrzést vállalni a templom főbejáratánál levő asztalra kihelyezett lapon lehet. Adventben gyóntatás reggelente a hétfői és a pénteki szentmisék alatt lesz (6 órától), esténként a csütörtöki és pénteki szentmisék előtt (16:30-tól), valamint a vasárnapi szentmisék alatt. Segédanyag az adventi lelki készülethez: adventi naptár

Jövő vasárnap, advent 1. vasárnapján az esti 6-os szentmise gitáros lesz.

A Carmine Celebrat kórus adventi hangversenye lesz templomunkban december 3-án, szombaton du. 4 órakor. A részletes műsor a plakáton olvasható. Mindenkit szeretettel várunk! A hangverseny ingyenes, de a kórus adományokat szívesen fogad a további szolgálatuk támogatásához.

Előre hirdetjük, hogy egésznapos adventi lelkinapot tartunk felnőtteknek december 10-én, szombaton de. fél 10-től du. 5 óráig, melyben lesz szentmise, szentségimádás, gyónási lehetőség, elmélkedések és kiscsoportos beszélgetések. Kérjük, hogy aki szeretne jönni erre a lelki napra, az jelentkezzen előre a sekrestyében vagy az irodán vagy e-mailben ([email protected]). Kérjük, hogy ebédre hideg ennivalót és innivalót hozzanak magukkal! Köszönjük szépen!

Környékbeli templombúcsú a héten: a tabáni Alexandriai Szent Katalin templom búcsúja lesz pénteken, november 25-én este ¼ 8-kor. Az ünnepi szentmisére szeretettel vár mindenkit Nagy Sándor plébános atya.

Október 1-je és november 28-a között népszámlálás zajlik Magyarországon. A népszámlálás nagyon fontos esemény nemcsak Magyarország, de a magyar katolikusok életében is, ezért arra buzdítjuk minden kedves testvérünket, hogy a népszámlálás alkalmával vallja meg a római katolikus valláshoz tartozását. Akinek esetleg segítségre lenne szüksége az online népszámlálási kérdőív kitöltésében, annak szívesen segítünk hivatali időben bármikor a plébániai irodában, vagy akár szentmisék után a sekrestyében is.


LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

GELLÉRTESÍTŐ MAGAZIN:

Megjelent plébániánk újságjának, a Gellértesítő Magazinnak őszi száma, ami digitálisan itt olvasható:

ÁLLANDÓ HIRDETÉSEINK:

Minden pénteken egésznapos csendes szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában a reggel szentmise végétől az esti szentmise kezdetéig, du. 5 óráig. Mindenkit bíztatunk arra, hogy a nap folyamán térjen be a kápolnába, s találkozzon az Oltáriszentségben velünk levő Jézussal! Kérjük, hogy aki biztosan tudja, hogy egy adott időpontban részt tud venni a szentségimádáson, az írja be magát a templom főbejáratánál, a kis asztalra kihelyezett lapon a táblázatba, hogy minden időpontra legyen legalább egy szentségimádó személy, és így meg tudjuk tartani a szentségimádást. Köszönjük szépen!

Szeretettel ajánljuk midendenkinek a figyelmébe plébániánk adok-veszek Facebook csoportját, a „Szent Gellért Plébánia Aprót”, melyet a ZöldGellért teremtésvédelmi csoportunk azzal a céllal hozott létre, hogy segítsük a számunkra feleslegessé vált tárgyak új helyre kerülését, s egyben a Föld zöldebbé tételét. A csoporthoz lehet jelentkezni, bővebb információ pedig itt olvasható.

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ajánlásával hasznos honlapot működtet bizdramagad.hu címen, amely segítséget kíván nyújtani mindenkinek, aki a családi élet, a párkapcsolat, a szexualitás vagy a gyermeknevelés terén problémákkal küszködik. Szeretettel ajánljuk ezt a honlapot és szolgálatot minden érdeklődőnek!

Járványügyi rendelkezések: Az állami rendelkezésekhez igazodva, 2022. március 7-től egyházmegyénk feloldotta a járványhelyzetre vonatkozó korábbi egyházi rendelkezéseket, vagyis jelenleg templomunkban és a plébánián nem kell maszkot viselni és egymástól nagyobb távolságot tartani, valamint ismét lehet nyelvre áldozni és kezet fogni.

RÉGEBBI HIRDETÉSEINK (ARCHÍVUM):

Plébániánk hirdetései