PÜNKÖSDVASÁRNAP

EVANGÉLIUM:

Jn 20, 19-23: Amikor a hét első napján beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”

LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

HIRDETÉSEK:

Holnap, pünkösd utáni hétfőn, a Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja emléknapján, templomunkban hétköznapi miserendet tartunk, vagyis reggel 7 órakor és du. 5 órakor lesznek a szentmisék. „Karizmák ünnepe” címmel egyházmegyei közösségi program lesz a máriaremetei kegytemplom kertjében de. 10 órától du. 4 óráig. Téma: a hivatás. A programban többek között lesz közös imádság, gyónási lehetőség és bíborosi szentmise is.

Idén a mi templomunkban lesz megtartva főegyházmegyénk hitoktatóinak tanévzáró Te Deum szentmiséje, szerdán, június 8-án este 6 órakor. Emiatt ezen a napon du. 5 órakor nem tartunk szentmisét, hanem mindenkit este 6 órára várunk a püspöki szentmisére.

Őri Gergely, a Weiner Leó Zeneművészeti Szakgimnázium érettségi utáni képzésének hallgatója, tanév végi orgonakoncertet tart templomunkban szombaton, június 11-én este 7 órától. A műsor a kihelyezett plakáton olvasható. További részletek: https://www.facebook.com/events/728881051650125?ref=newsfeed Minden érdeklődőt szeretettel hívunk!

Jövő vasárnap, június 12-én, Szentháromság vasárnapján tartjuk templomunkban a tanévzáró „Te Deum” szentmisét 9 órakor. Ez a szentmise gitáros lesz, s az idei tanévben ekkor lesz utoljára agapé a szentmise után. Minden családot, szülőket és gyermekeket szeretettel várunk!

Szintén jövő vasárnap a 11-es szentmisén a Carmine Celebrat kórus fogja énekelni Tillai Aurél Missa Brevisét, az esti szentmisén pedig a Szent Margit kórus énekel majd Oberrecht Ádám vezetésével. Az esti szentmise után az Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola évvégi koncertje lesz templomunkban.

Képviselőtestületi ülést tartunk a plébánián június 13-án, hétfőn este 6 órától. Az alkalomra minden testületi tagot szeretettel hívunk és várunk!

Június 19-én, vasárnap Úrnapja lesz, vagyis Krisztus testének és vérének az ünnepe. Templomunk hagyományához híven a 9-es szentmise után tartjuk az úrnapi körmenetet. Különösen is hívjuk erre az alkalomra az idén elsőáldozott gyermekeket, hogy a körmeneten virágszirmokat szórjanak az Oltáriszentség előtt. Kérjük azokat a testvéreket is, akik az úrnapi oltárokat szokták elkészíteni, hogy ezt az idén is tegyék meg. Előre is köszönjük szépen a segítségüket!

Szintén Úrnapján, június 19-én hazai ismert zenekarok közreműködésével első alkalommal rendezik meg a Dicsőítő Sziget keresztény zenei fesztivált Szigetmonostoron. De. 10 órakor Csókay András tart előadást, az ünnepi szentmisén pedig az idén 75 éves Sillye Jenő vezeti majd az énekeket. A du. 2-től kezdődő koncertekre a belépés díjtalan. A rendezvény fővédnöke Erdő Péter bíboros úr, Herczegh Anita asszony és Palánki Ferenc püspök. További információt a dicsoitosziget.hu oldalon találhatunk.

Plébániai napközis (otthon alvós) tábort szervezünk június 20-a hétfő és 24-e péntek között, 7 évnél idősebb, általános iskolás gyermekek részére. A programban lesz közös imádság és szentmise, játék, sport, kirándulás, kézműves foglalkozás, Vadaspark látogatás, valamint strandolás a Velencei tóban. Részletek az alábbi plakáton, valamint a jelentkezési lapon olvashatók. Jelentkezni június 12-e vasárnapig lehet a kitöltött jelentkezési lap leadásával. A jelentkezési lap letölthető innen: jelentkezési lap
Várjuk azoknak az idősebb fiataloknak és pedagógusoknak is a jelentkezését, akik segítőként vennének részt a napköziben.

Templomunk idén karácsonykor lesz kereken 30 éves, hiszen az újonnan épült templomban az első ünnepi szentmisét 1992 karácsonyán mutatták be. Szeretnénk majd méltó módon megünnepelni ezt az évfordulót, aminek első lépéseként most összegyűjtjük a még fellelhető régi képeket és dokumentumokat. Kérjük ezért, hogy akinek van régi felvétele, fényképe vagy más dokumentuma a templomépítésről, az első szentmiséről, illetve templomunk első éveiről, az ossza meg ezt velünk: hozza be a sekrestyébe, akár papír, akár digitális formában, s mi másolatot készítünk róla. Köszönjük szépen mindenkinek a segítségét!