URUNK MENNYBEMENETELE

EVANGÉLIUM:

Lk 24, 46-53: Feltámadása után Jézus utoljára jelent meg az apostoloknak, és így búcsúzott el tőlük: „Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnapon fel kell támadnia a halálból. Az ő nevében Jeruzsálemtől kezdve minden népnek megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni. Ti vagytok ezeknek tanúi. Én meg elküldöm nektek Atyám megígért ajándékát. Maradjatok a városban, míg erő nem tölt el benneteket a magasságból.” Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás közben eltávozott tőlük, és fölemelkedett az égbe. Ők leborulva imádták. Aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Állandóan ott voltak a templomban, dicsérték és magasztalták Istent.

LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

HIRDETÉSEK:

Ma az esti 6-os szentmise gitáros lesz, a Szent Gellért Énekkar közreműködésével. A szentmise után az énekkar zenés áhítatot vezet, melyben köszöntjük a Szűz Anyát és imádkozunk gyermekeinkért.

Május hónapban minden nap loretói litániát imádkozunk templomunkban a Boldogságos Szent Szűz tiszteletére az esti szentmisék után.

Csütörtökön, az esti szentmise után a plébániai imacsoportok alkalma lesz a templomban. Ebben a tanévben ez lesz az utolsó alkalom.

Pénteken elsőpéntek lesz. Gyóntatás a reggeli szentmise után, valamint du. 4 órától lesz a templomban, az esti szentmise alatt is. Szokásos módon egésznapos szentségimást tartunk a szentségi kápolnábana reggeli mise utántól 17 óráig, amennyiben minden időpontra lesz önként vállalkozó, aki előtte a hátsó asztalra kihelyezett lapon felírja magát. Az esti szentmise után, ¾ 6-tól lesz az idei tanév záró ministránsgyűlése, minden ministránst szeretettel várunk! Este 8 és 9 óra közöttvezetett, közösségi szentségimádás lesz a szentségi kápolnában a Rózsafüzér Társulat közreműködésével. Szeretettel várunk mindenkit!

Jövő vasárnap pünkösd, vagyis a Szentlélek eljövetelének ünnepe lesz, ami egyben a húsvéti idő lezárása is. Pünkösd utáni hétfőn, június 6-án, amely nap a Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja emléknapja, templomunkban hétköznapi miserendet tartunk, vagyis reggel 7 órakor és du. 5 órakor lesznek a szentmisék.Ezen a napon „Karizmák ünnepe” lesz a máriaremetei kegytemplom kertjében de. 10 órától du. 4 óráig. Téma: a hivatás. A programban lesz közös imádság, gyónási lehetőség és bíborosi szentmise is.

Előre hirdetjük, hogy június 8-án, szerdán a szokásos du. 5 óra helyett este 6 órakor lesz szentmise templomunkban, amely szentmise főegyházmegyénk hitoktatóinak tanévzáró ünnepi Te Deum szentmiséje lesz. Az ünnepi püspöki szentmisére mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

Őri Gergely, aki a Weiner Leó Zeneművészeti Szakgimnázium érettségi utáni képzésének hallgatója, tanév végi orgonakoncertet tart templomunkban június 11-én, szombaton este 7 órától. A műsor a kihelyezett plakáton olvasható. További részletek: https://www.facebook.com/events/728881051650125?ref=newsfeed Minden érdeklődőt szeretettel hívunk!

Június 12-én, vasárnap 9 órakor tartjuk templomunkban a tanévzáró „Te Deum” szentmisét. Ez a szentmise gitáros lesz, s az idei tanévben ekkor lesz utoljára agapé a szentmise után. Minden családot, szülőket és gyermekeket szeretettel várunk! Ugyanezen a napon a 11-es szentmisén a Carmine Celebrat kórus fogja énekelni Tillai Aurél Missa Brevisét, az esti szentmisén pedig a Szent Margit kórus énekel majd Oberrecht Ádám vezetésével. Az esti szentmise után az Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola évvégi koncertje lesz templomunkban.

Tanévzáró, nyár eleji képviselőtestületi ülés lesz a plébánián június 13-án, este 6 órától. Az alkalomra minden testületi tagot szeretettel hívunk és várunk!

Ministránsaink számára ottalvós nyári tábort szervezünk Nagymaroson, július 23-a szombattól 27-e szerdáig. Jelentkezni Nyiri Gellértnél vagy Doma atyánál lehet.

Plébániai napközis (otthon alvós) tábort szervezünk június 20-a hétfő és 24-e péntek között, 7 évnél idősebb, általános iskolás gyermekek részére. A programban lesz közös imádság és szentmise, játék, sport, kirándulás, kézműves foglalkozás, Vadaspark látogatás, valamint strandolás a Velencei tóban. Részletek az alábbi plakáton, valamint a jelentkezési lapon olvashatók. Jelentkezni június 12-e vasárnapig lehet a kitöltött jelentkezési lap leadásával. A jelentkezési lap letölthető innen: jelentkezési lap
Várjuk azoknak az idősebb fiataloknak és pedagógusoknak is a jelentkezését, akik segítőként vennének részt a napköziben.