Évközi 4. vasárnap

Kafarnaum városában Jézus szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Ez így kiáltott fel: „Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!” Jézus ráparancsolt: „Hallgass el, és menj ki belőle!” A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle. Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették: „Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki!” El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén. (Mk 1,21-28)

Hirdetések

Kedden, február 2-án Urunk bemutatása, vagyis Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz. Mind a reggeli, mind az esti szentmisében tartunk gyertyaszentelést. Akik szeretnének gyertyát megáldatni, kérjük, hogy erre az alkalomra hozzanak magukkal.

Mindent az ünnepről >>

Szerdán, Szent Balázs püspök emléknapján a szentmisék után balázsáldásban részesítjük a testvéreket. Akik ezen a napon nem tudnak eljönni, jövő vasárnap (szombaton este is) a szentmisék után kaphatnak áldást.

A Szent Balázs doktorunknak hogy ma vagyon napja,
többször is hogy megérhessük, az Úristen adja!
Kérjük ajándékát, a szent áldomását,
távoztassa mindnyájunknak torkunknak fájását!”

Pénteken szokásos módon ünnepélyes szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában a reggeli mise végétől az esti szentmise kezdetéig. Időpontot vállalni a hátsó asztalra kihelyezett lapon lehet.

Képviselőtestület gyűlés

Február 8-án, hétfőn 17:30-tól képviselőtestületi gyűlést tartunk a plébánia nagytermében, melynek fő témája a 2020-as év zárszámadása és költségvetése lesz. Minden tagot szeretettel hívunk és várunk! Az ülés során betartjuk a járványhelyzet előírásait: meg fogjuk tartani az egymástól való kellő távolságot, s mindenkit kérünk a maszk viselésére. Mivel a 2015-ben öt évre megválasztott testület mandátuma 2020-ban lejárt, ezért a jelenlegi testületnek ez lesz az utolsó ülése, a későbbiekben pedig, amint a járványhelyzet lehetővé teszi, meg fogjuk választani az új testületet.      

Elsőáldozás

Terveink szerint 2021-ben az elsőáldozás május 30-án, Szentháromság vasárnapján lesz a 9-es szentmisében. Erre az ünnepre négy alkalmas felkészítést indítunk, mely alkalmakra várjuk mindazon 2. osztályos vagy idősebb gyermekeket, akik idén elsőáldozók szeretnének lenni. A felkészítő alkalmak, amelyeken a részvétel az elsőáldozás feltétele lesz, szombatonként 10-től délig lesznek a templomban a következő napokon: február 27-én, március 27-én, április 24-én és az elsőáldozás előtti napon, május 29-én. Kérjük, hogy ezeken az alkalmakon a gyermekek szüleikkel együtt vegyenek részt! A felkészítésre és az elsőáldozásra jelentkezni a sekrestyében és a plébániai irodában lehet.

Változás a temetői rendben

Tájékoztatjuk a kedves testvéreket, hogy az elmúlt hetekben plébániánkon egy fontos változást léptettünk életbe a temetéseket illetően. Mivel temetőnk katolikus templommal egybeépült egyházi temető, vagyis szent hely, fontos, hogy minden itt végzett temetés a Krisztus által hozott feltámadást és az örök életbe vetett reményt fejezze ki, hiszen ez hitünk megvallásának egy fontos eszköze. Éppen ezért – összhangban az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye által 2016-ban kiadott Temető Szabályzattal, valamint urnatemetőnk szintén 2016-os szabályzatával – mostantól temetőnkben nem végzünk úgynevezett „polgári búcsúztatásokat”, hanem csak katolikus, illetve más történelmi keresztény egyházak szertartása szerinti egyházi temetéseket. Nem vállalunk továbbá úgynevezett „csendes temetéseket” sem, ami azt jelenti, hogy a hamvak elszórásának vagy az urna elhelyezésének mindig feltétele legalább egy egyszerű egyházi szertartás. Kérjük Isten áldását temetőnkre, s minden itt eltemetett elhunytra, hogy adjon nekik örök nyugodalmat és örömteli feltámadást!

Szintén tájékoztatásul közöljük, hogy februártól a plébániai iroda és az urnairoda egységesen és hosszabban, hétfőtől péntekig délelőtt fél 10-től délután fél 5-ig tart nyitva folyamatosan, ebédszünet nélkül. A plébániánkon működő Mortalis temetkezési iroda továbbra is nyitva lesz már 9 órától.

Liturgikus naptár