Évközi 3. vasárnap


Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.” Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: ,Jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket.” Azok rögtön otthagyták a hálóikat, és nyomába szegődtek. Mikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a hálókat javították a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt, és követték őt. (Mk 1,14-20)

Hirdetések

A pénteki szentségimádásra szokásos módon várjuk a jelentkezőket. Időpontot vállalni a hátsó asztalra kihelyezett lapon lehet.

Képviselőtestületi ülés

Előre hirdetjük, hogy február 8-án, hétfőn 17:30-tól képviselőtestületi gyűlést tartunk a plébánia nagytermében, melynek fő témája a 2020-as év zárszámadása és költségvetése lesz. Minden tagot szeretettel hívunk és várunk! Az ülés során betartjuk a járványhelyzet előírásait: meg fogjuk tartani az egymástól való kellő távolságot, s mindenkit kérünk a maszk viselésére. Mivel a 2015-ben öt évre megválasztott testület mandátuma 2020-ban lejárt, ezért a jelenlegi testületnek ez lesz az utolsó ülése, a későbbiekben pedig, amint a járványhelyzet lehetővé teszi, meg fogjuk választani az új testületet.

Elsőálozás

Szintén előre hirdetjük, hogy terveink szerint 2021-ben az elsőáldozás május 30-án, Szentháromság vasárnapján lesz a 9-es szentmisében. Erre az ünnepre négy alkalmas felkészítést indítunk, mely alkalmakra várjuk mindazon 2. osztályos vagy idősebb gyermekeket, akik idén elsőáldozók szeretnének lenni. A felkészítő alkalmak, amelyeken a részvétel az elsőáldozás feltétele lesz, szombatonként 10 órától lesznek a templomban a következő napokon: február 27-én, március 27-én, április 24-én és az elsőáldozás előtti napon, május 29-én. Kérjük, hogy ezeken az alkalmakon a gyermekek szüleikkel együtt vegyenek részt! A felkészítésre és az elsőáldozásra jelentkezni a sekrestyében és a plébániai irodában lehet. Amennyiben a tervek szerint később, szeptemberben megrendezésre kerül a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, azon a nálunk májusban elsőáldozott gyermekek szintén részt vehetnek majd külön szektorban, fehér ruhában.

Liturgikus naptár

Olvasnivaló

Bagyinszki Ágoston OFM: Miben több „Isten Igéjének vasárnapja”, mint a „Szentírás vasárnapja” volt?

Ferenc pápa Aperuit illis kezdetű apostoli levelével az évközi 3. vasárnapra illesztette be liturgikus rendünkbe azt az új ünnepet, amelyet idén már másodszor tartunk meg. Az ünnep első méltatásai hangsúlyozták, hogy a Szent Jeromos emléknapja (szeptember 30.) közeléből az ökumenikus imahét összefüggésébe „áthelyezett”, és immár az egész világegyházban számon tartott Szentírás-ünnep miként került új megvilágításba. Tovább >>