Évközi 5. vasárnap

Abban az időben: Jézus kijött a zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik. Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda. Hajnalban Jézus nagyon korán kelt. Kiment (a házból), elment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utánamentek. Mikor megtalálták, azt mondták neki: „Téged keres mindenki!” De ő azt felelte: „Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, – hiszen ezért jöttem.” És ment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban Galilea egész területén, és kiűzte az ördögöket. (Mk 1,29-39)

Hirdetések

Hétfőn, február 8-án 17:30-tól képviselőtestületi gyűlés lesz a plébánia nagytermében, melynek fő témája a 2020-as év zárszámadása és költségvetése lesz. Minden tagot szeretettel hívunk és várunk!

Pénteken szokásos módon ünnepélyes szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában a reggeli mise végétől az esti szentmise kezdetéig.Időpontot vállalni a hátsó asztalra kihelyezett lapon lehet.

Szombaton, február 13-án az esti szentmise zenei szolgálatában a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola Kántorképzőjének tanulói fognak közreműködni, a szentmise után pedig vesperást (esti imaórát) énekelni.

Jövő vasárnap, február 14-én online családos hittan lesz délután 16 és 18 óra között. Erre új tagként jelentkezni Nyiri Szabolcsnál, vagy a [email protected] címre írt levéllel lehet.

Liturgikus naptár

Programajánló

Idén tizennegyedik alkalommal rendezik meg a Házasság hetét Magyarországon a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával. Ez eseménysorozat 7-én nyitó istentisztelettel kezdődött a pápai Református Újtemplomban. Február 14-ig minden nap online előadást hallgathatnak, akik csatlakoznak a programokhoz.

Az országos rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire és fontosságára, valamint, hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek.

A házasság hete központi programjaink fővédnöke Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége.

A záró szentmise 14-én lesz a Budapest-belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia-templomban este 6 órakor.

A programok megtalálhatóak a hazassaghete.hu oldalon.