HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA – AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

EVANGÉLIUM:

Jn 20, 19-31: Amikor a hét első napján, Húsvétvasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.” A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: „Láttuk az Urat.” De ő így szólt: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!” Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Tamásnak pedig ezt mondta: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás így válaszolt: „Én Uram, én Istenem!” Jézus ezt mondta neki: „Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!” Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne.

HIRDETÉSEK:

Ma húsvét 2. vasárnapja van, az isteni irgalmasság vasárnapja. Az esti szentmise után este 7 órától szentségimádással egybekötött húsvéti imaórát tartunk a templomban, melynek keretében elimádkozzuk az irgalmasság rózsafüzérét is.

Hétfőn, április 17-én az esti szentmise után ¾ 6-tól dicsőítő szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában, majd az imacsoportoknak lesz imaalkalma. Szeretettel várunk mindenkit!

A pénteki egésznapos szentségimádásra online módon, plébániánk honlapján keresztül lehet időpontot vállalni itt: Jelentkezés pénteki szentségimádásra, vagy a sekrestyében, vagy a plébániai irodában. Bíztatunk mindenkit, aki teheti, hogy éljen a lehetőséggel és térjen be pénteken legalább fél óra szentségimádásra a kápolnába.

Megjelent plébániánk újságjának, a Gellértesítő Magazinnak húsvéti száma. A magazin nyomtatott változata mint eddig is, ingyenes, azonban kérjük, hogy aki teheti, adományával járuljon hozzá az elkészítés és nyomtatás költségeihez. Egy példány elkészítésének az ára kb. 450 Ft. Köszönjük szépen!
A magazin digitálisan itt olvasható: https://issuu.com/szentgellertplebania/docs/2023-1-3web2
Telefonon könnyebben olvasható változat: https://szgp.hu/magazin/2023-1

A plébániánkkal szomszédos Budapest-Lágymányosi Szent Adalbert Plébánia búcsúja lesz április 24-én, hétfőn. Az ünnepi szentmisét, ami este 7 órakor kezdődik a Boldog Meszlényi Zoltán templomban (1119 Budapest, Etele út 3.), Martos Levente Balázs püspök atya fogja bemutatni. Az ünnepi szentmisére szeretettel vár mindenkit Kelemen László plébániai kormányzó.

Tűz és Fény dicsőítő szentségimádás lesz templomunkban a Cor et Lumen Christi közösség szervezésében április 24-én, hétfőn este 7 órától. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Előre hirdetjük, hogy a pápalátogatás vasárnapján, április 30-án Erdő Péter bíboros úr mindenkit a de. fél 10-kor kezdődő pápai szentmisére hív a Kossuth térre, ezért Őrmezőn a reggel 8 órai, valamint templomunkban a 9 és a 11 órai szentmisék elmaradnak és csak este 6 órakor tartunk szentmisét. A pápai szentmisére nem kell előre regisztrálni és nincsenek belépőjegyek, hanem hajnaltól kezdve mindenki érkezési sorrendben mehet be a szentmise helyszínére, ezért plébániánkról nem szervezünk közös odamenetelt, mivel a csoportos utazás csak bonyolítaná az odajutást.

A pápalátogatás eseményeire a szervezők önkénteseket toboroznak. Aki szeretne önkéntesként segíteni, az a következő oldalon tájékozódhat és jelentkezhet: https://ferenc2023.hu/hu/onkentesek A jelentkezési határidő: április 17-e hétfő éjfél.

Előre hirdetjük, hogy idén nyáron is szervezünk napközis tábort 7 évnél idősebb, általános iskolás gyermekek részére június 19-e hétfő és 23-a péntek között, a részleteket majd később hirdetjük. Ministráns tábort is szervezünk június 26-a és 29-e között Zebegényben, erről a táborról további információ a ministráns csapatban kapható majd.

A személyi jövedelemadó bevallásakor kérjük a kedves Testvéreket, hogy rendelkezzenek adójuk szabadon felajánlható 1+1%-áról, s támogassák vele a Magyar Katolikus Egyházat (technikai száma: 0011), valamint plébániánk alapítványát, a „Szent Gellért Plébánia Templomépítő Alapítványt” (adószáma: 18034501-1-43). Köszönjük szépen!

Imádság Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve:
Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk!
Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során.
Vétkeinket megvallva kérjük, hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust!
Ő a mi biztos jövőnk. Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben.
Bizalommal kérjük, hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária,
valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására
Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása legyen kegyelem és erő forrása,
hogy hitünkben növekedve egymással és a többi nemzettel békességben éljünk,
reménnyel építsük földi hazánkat, és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába. Ámen.


LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK:

Plébániánk eseménynaptára, melyben megtalálhatók a különböző közösségi programok, itt tekinthető meg: Plébániai eseménynaptár

GELLÉRTESÍTŐ MAGAZIN:

Megjelent plébániánk újságjának, a Gellértesítő Magazinnak húsvéti száma, ami digitálisan itt olvasható:

ÁLLANDÓ HIRDETÉSEINK:

Szeretettel ajánljuk midendenkinek a figyelmébe plébániánk adok-veszek Facebook csoportját, a „Szent Gellért Plébánia Aprót”, melyet a ZöldGellért teremtésvédelmi csoportunk azzal a céllal hozott létre, hogy segítsük a számunkra feleslegessé vált tárgyak új helyre kerülését, s egyben a Föld zöldebbé tételét. A csoporthoz lehet jelentkezni, bővebb információ pedig itt olvasható.

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ajánlásával hasznos honlapot működtet bizdramagad.hu címen, amely segítséget kíván nyújtani mindenkinek, aki a családi élet, a párkapcsolat, a szexualitás vagy a gyermeknevelés terén problémákkal küszködik. Szeretettel ajánljuk ezt a honlapot és szolgálatot minden érdeklődőnek!

RÉGEBBI HIRDETÉSEINK (ARCHÍVUM):

Plébániánk hirdetései