HÚSVÉTVASÁRNAP – URUNK FELTÁMADÁSA

EVANGÉLIUM:

Jn 20, 1-9: A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették!” Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból.

HIRDETÉSEK:

Hálásan köszönjük mindenkinek, aki segített abban, hogy a nagyheti és húsvéti liturgiák templomunkban szépek legyenek. Köszönjük a ministránsoknak, a kántor úrnak és a passió énekeseinek, a sekrestyéseknek, a Szent Sír elkészítőinek, a körmenet biztosítóinak, a takarítóknak, valamint mindazoknak, akik a technikai hátteret biztosították. Plébániai közösségünk minden tagjának kegyelmekben gazdag, áldott ünnepet kívánunk!

Megjelent plébániánk újságjának, a Gellértesítő Magazinnak húsvéti száma. A magazin nyomtatott változata mint eddig is, ingyenes, azonban kérjük, hogy aki teheti, adományával járuljon hozzá az elkészítés és nyomtatás költségeihez. Egy példány elkészítésének az ára kb. 450 Ft. Köszönjük szépen!
A magazin digitálisan itt olvasható: https://issuu.com/szentgellertplebania/docs/2023-1-3web2
Telefonon könnyebben olvasható változat: https://szgp.hu/magazin/2023-1

Ma a szentmisék után húsvéti ételszentelést végzünk.

Holnap, húsvéthétfőn, vasárnapi rendben lesznek a szentmisék templomunkban: reggel 9-kor, 11-kor és este 6 órakor.

Keddtől a szokott időpontokban lesznek templomunkban a szentmisék, valamint a gyónási alkalmak is. A reggeli szentmisék után – vasárnap kivételével – ismét lesz szentségimádás a kápolnában 8 óráig, pénteken pedig du. 5 óráig, amennyiben minden időpontra vállal valaki szentségimádást. Fontos változás, hogy mostantól nem kihelyezett lapon lehet a pénteki szentségimádásra feliratkozni, hanem online módon itt: Jelentkezés pénteki szentségimádásra, vagy a sekrestyében, vagy a plébániai irodában. Reméljük, hogy ezzel a módszerrel könnyebb lesz mindenkinek a jelentkezés és így több ember vállalkozik majd a szentségimádásra.

A héten kedden a Nagyi-klub alkalma és a felnőtt hittan (Bibliaóra) elmarad, valamint csütörtökön az elsőáldozói és a bérmálkozói hittan is. Az Apaklub alkalma meg lesz tartva most kedden este fél 9-től.

Csütörtökön, április 13-án az esti szentmise után a szokásos szentségimádás helyett Taize-i énekes imádság lesz a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola fafúvósainak közreműködésével.

A Weiner Leó Katolikus Zeneiskola kamarakoncertje lesz templomunkban pénteken, április 14-én este 6 órától. Szeretettel várunk mindenkit!

Jövő hétvégén ifjúsági lelkigyakorlat lesz plébániánk papjainak vezetésével. Emiatt szombaton, április 15-én reggel 7 órakor kivételesen nem szentmise lesz templomunkban, hanem igeliturgia áldoztatással egy diakónusunk vezetésével. A szentmise után szokásos módon szentségimádás lesz a kápolnában, gyóntatás viszont nem lesz.

A Carmine Celebrat kórus ünnepi húsvéti hangversenye lesz templomunkban szombaton, április 15-én du. 4 órától. A részletes műsor a kihelyezett plakáton olvasható, mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Jövő vasárnap, az isteni irgalmasság vasárnapján a 9-es szentmise gitáros lesz. Az esti szentmise után este 7 órától Imre atya szentségimádással egybekötött húsvéti imaórát tart a templomban, melynek keretében elimádkozzuk az irgalmasság rózsafüzérét is.

Előre hirdetjük, hogy a pápalátogatás vasárnapján, április 30-án Erdő Péter bíboros úr mindenkit a de. fél 10-kor kezdődő pápai szentmisére hív a Kossuth térre, ezért Őrmezőn a reggel 8 órai, valamint templomunkban a 9 és a 11 órai szentmisék elmaradnak és csak este 6 órakor tartunk szentmisét. A pápai szentmisére nem kell előre regisztrálni és nincsenek belépőjegyek, hanem hajnaltól kezdve mindenki érkezési sorrendben mehet be a szentmise helyszínére, ezért plébániánkról nem szervezünk közös odamenetelt, mivel a csoportos utazás csak bonyolítaná az odajutást.

A pápalátogatás eseményeire a szervezők önkénteseket toboroznak. Aki szeretne önkéntesként segíteni, az a következő oldalon tájékozódhat és jelentkezhet: https://ferenc2023.hu/hu/onkentesek A jelentkezési határidő: április 17-e hétfő éjfél.

Előre hirdetjük, hogy idén nyáron is szervezünk napközis tábort 7 évnél idősebb, általános iskolás gyermekek részére június 19-e hétfő és 23-a péntek között, a részleteket majd később hirdetjük. Ministráns tábort is szervezünk június 26-a és 29-e között Zebegényben, erről a táborról további információ a ministráns csapatban kapható majd.

A személyi jövedelemadó bevallásakor kérjük a kedves Testvéreket, hogy rendelkezzenek adójuk szabadon felajánlható 1+1%-áról, s támogassák vele a Magyar Katolikus Egyházat (technikai száma: 0011), valamint plébániánk alapítványát, a „Szent Gellért Plébánia Templomépítő Alapítványt” (adószáma: 18034501-1-43). Köszönjük szépen!

Imádság Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve:
Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk!
Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során.
Vétkeinket megvallva kérjük, hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust!
Ő a mi biztos jövőnk. Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben.
Bizalommal kérjük, hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária,
valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására
Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása legyen kegyelem és erő forrása,
hogy hitünkben növekedve egymással és a többi nemzettel békességben éljünk,
reménnyel építsük földi hazánkat, és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába. Ámen.


LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK:

Plébániánk eseménynaptára, melyben megtalálhatók a különböző közösségi programok, itt tekinthető meg: Plébániai eseménynaptár

GELLÉRTESÍTŐ MAGAZIN:

Megjelent plébániánk újságjának, a Gellértesítő Magazinnak húsvéti száma, ami digitálisan itt olvasható:

ÁLLANDÓ HIRDETÉSEINK:

Szeretettel ajánljuk midendenkinek a figyelmébe plébániánk adok-veszek Facebook csoportját, a „Szent Gellért Plébánia Aprót”, melyet a ZöldGellért teremtésvédelmi csoportunk azzal a céllal hozott létre, hogy segítsük a számunkra feleslegessé vált tárgyak új helyre kerülését, s egyben a Föld zöldebbé tételét. A csoporthoz lehet jelentkezni, bővebb információ pedig itt olvasható.

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ajánlásával hasznos honlapot működtet bizdramagad.hu címen, amely segítséget kíván nyújtani mindenkinek, aki a családi élet, a párkapcsolat, a szexualitás vagy a gyermeknevelés terén problémákkal küszködik. Szeretettel ajánljuk ezt a honlapot és szolgálatot minden érdeklődőnek!

RÉGEBBI HIRDETÉSEINK (ARCHÍVUM):

Plébániánk hirdetései