ADVENT 4. VASÁRNAPJA

EVANGÉLIUM:

Jn 1,26-38: Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!” Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!” Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.” Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” Ezután az angyal eltávozott.

HIRDETÉSEK:

Ma, december 24-én advent 4. vasárnapja van. Mivel este már szenteste lesz, karácsony ünnepének előestéje, ezért az esti 6-os szentmise elmarad. Du. 4 órakor pásztorjáték lesz a templomban, éjfélkor pedig ünnepi karácsonyi szentmise. Az éjféli szentmise előtt 11 órától énekes, imádságos készület lesz a Szent Gellért Gitáros Énekkar vezetésével. Ezalatt gyónási lehetőség is lesz, az éjféli szentmise alatt viszont már nem gyóntatunk!

Holnap, december 25-én, hétfőn karácsony napja lesz, ami parancsolt ünnep, vagyis kötelező a szentmisén való részvétel. Ebbe beleszámít már az éjféli szentmise is. Ezen a napon Őrmezőn reggel 8-kor, templomunkban pedig 9-kor, 11-kor és este 6 órakor lesznek a szentmisék. A délelőtti szentmisék alatt gyóntatás is lesz, a 9-es mise után viszont nem lesz agapé.

Kedden, karácsony másnapján, december 26-án szintén ünnepi miserendet tartunk templomunkban: de. 9-kor, 11-kor és este 6 órakor lesznek a szentmisék. A délelőtti szentmisék alatt gyóntatás is lesz.

A héten szerdától szombatig, december 27-e és 30-a között csak az esti szentmisék lesznek megtartva templomunkban, amelyek kivételesen este 6 órakor kezdődnek. Ezeken a napokon nem lesz gyóntatás, és 29-én pénteken az egésznapos szentségimádás is elmarad.

Jövő vasárnap, a polgári év utolsó napján, december 31-én Szent Család vasárnapja lesz. A délelőtti 9-es és 11-es szentmisék végén külön áldásban részesítjük a családokat, az esti 6-os szentmise végén pedig rövid évvégi beszámolót és hálaadást tartunk. Éjjel fél 12-kor hálaadó szentségimádásra várjuk a testvéreket a templomba, melynek a végén, éjfélkor megszólalnak majd a harangok és a szentségi áldás után a himnusz éneklésével búcsúzunk az óévtől és köszöntjük az újat.

Január 1-je, hétfő, újév napja egyházunkban Szűz Mária, Isten anyja főünnepe, parancsolt ünnep. Őrmezőn reggel 8 órakor, templomunkban pedig 9-kor, 11-kor és este 6 órakor lesznek a szentmisék.

Előre hirdetjük, hogy január 6-án szombaton Vízkereszt, vagyis Urunk megjelenésének parancsolt ünnepe lesz. Templomunkban vasárnapi miserendet tartunk: 9-kor, 11-kor és este 6 órakor lesznek szentmisék, amiket vízszenteléssel kezdünk. A megszentelt vízből a szentmisék után tetszőlegesen vihetünk otthonainkba is.

Megjelent plébániánk újságjának, a Gellértesítő Magazinnak karácsonyi száma. A nyomtatott példányokból egy-egy darab elvihető a templom főbejáratánál lévő kis asztalról, digitálisan formában pedig itt érhető el: GELLÉRTESÍTŐ MAGAZIN


LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK:

Plébániánk eseménynaptára, melyben megtalálhatók a különböző közösségi programok, itt tekinthető meg: Plébániai eseménynaptár

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

GELLÉRTESÍTŐ MAGAZIN:

Megjelent plébániánk újságjának, a Gellértesítő Magazinnak karácsonyi száma, ami digitálisan itt olvasható: GELLÉRTESÍTŐ MAGAZIN

ÁLLANDÓ HIRDETÉSEINK:

Minden pénteken csendes szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában a reggeli szentmise végétől egészen 17 óráig, amennyiben előtte minden időpontra vállal legalább egy valaki biztosan szentségimádást. Időpontot vállalni a templom főbejáratánál levő kis asztalra kihelyezett lapon lehet, vagy online módon, itt: IDŐPONTFOGLALÁS.

Szeretettel tájékoztatunk mindenkit, hogy Újbuda Önkormányzata fizetős parkolási zónát alakított ki a környékünkön, mely érinti a templom előtti és a környező utcákban található parkolóhelyeket is. Így mindenki, aki hétköznap reggel 8 és este 6 óra között gépjárművel érkezik temetőnkbe, templomunkba vagy a plébániához, az parkolási díjat kell, hogy fizessen. Ne feledkezzünk meg róla! Részletek: parkolas.ujbuda.hu

Szeretettel ajánljuk midendenkinek a figyelmébe plébániánk adok-veszek Facebook csoportját, a „Szent Gellért Plébánia Aprót”, melyet a ZöldGellért teremtésvédelmi csoportunk azzal a céllal hozott létre, hogy segítsük a számunkra feleslegessé vált tárgyak új helyre kerülését, s egyben a Föld zöldebbé tételét. A csoporthoz lehet jelentkezni, bővebb információ pedig itt olvasható.

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ajánlásával hasznos honlapot működtet bizdramagad.hu címen, amely segítséget kíván nyújtani mindenkinek, aki a családi élet, a párkapcsolat, a szexualitás vagy a gyermeknevelés terén problémákkal küszködik. Szeretettel ajánljuk ezt a honlapot és szolgálatot minden érdeklődőnek!

RÉGEBBI HIRDETÉSEINK (ARCHÍVUM):

Plébániánk hirdetései