ADVENT 3. VASÁRNAPJA

EVANGÉLIUM:

Jn 1,6-8.19-28: Abban az időben: Föllépett egy ember: az Isten küldte, és János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem (azért jött, hogy) tanúságot tegyen a világosságról. János így tett tanúságot: A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt: „Ki vagy te?” Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta: „Nem én vagyok a Messiás.” Ezért megkérdezték tőle: „Hát akkor? Talán Illés vagy?” „Nem vagyok” – felelte. „A próféta vagy?” Erre is nemmel válaszolt. Azt mondták tehát neki: „Akkor ki vagy? Mert választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz magadról?” Ezt felelte: „A pusztában kiáltó hangja vagyok: Egyengessétek az Úr útját”, amint Izajás próféta mondta. A küldöttek a farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték: „Miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a Messiás, sem Illés, sem pedig a próféta?” János így válaszolt: „Én csak vízzel keresztelek. De köztetek áll az, akit nem ismertek, aki utánam jön, s akinek még a saruszíját sem vagyok méltó megoldani.” Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János tartózkodott és keresztelt.

HIRDETÉSEK:

Mindenkinek hálásan köszönjük a segítségét, aki tartós élelmiszerrel, édességgel, tisztálkodási szerekkel vagy játékokkal hozzájárult ahhoz, hogy a határon túli gyermekeknek szép legyen a karácsonya. Az összegyűlt adományokat a szervezők már el is szállították templomunkból.

A héten minden nap lesz templomunkban adventi hajnali roráte szentmise reggel 6 órakor, vasárnap is. A roráte szentmisék után nincs szentségimádás, kivéve pénteken, amikor egésznapos szentségimádást tartunk az esti szentmise kezdetéig. A szerdai roráte szentmise után mindenkit szeretettel hívunk és várunk közös reggelire és beszélgetésre a nagyterembe, a pénteki roráte szentmise pedig ismét gitáros lesz.

A gyóntatás rendje a héten: hétfőn, szerdán és pénteken gyóntatunk reggel 6-tól a roráte szentmisék alatt; csütörtökön az esti szentmise után fél 6-tól; pénteken az esti szentmise előtt du. fél 5-től; valamint vasárnap a szentmisék alatt.

Hétfőn, december 18-án az esti szentmise után ¾ 6-tól dicsőítő szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában, majd az imacsoportoknak lesz imaalkalma.

A Bárdos Lajos Gyermekkar karácsonyi koncertje lesz templomunkban kedden, december 19-én este 6 órától. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Ettől függetlenül a felnőtt hittan (bibliaóra) alkalma is meg lesz tartva ¾ 6-tól szokásos módon a nagyteremben.

A ministránsok karácsonyi ünnepsége lesz a gyűlések szokott idejében, pénteken az esti szentmise után. Minden ministránst szeretettel hívunk és várunk!

Jövő vasárnap, december 24-én advent 4. vasárnapja lesz. Mivel ennek a napnak az estéje már szenteste, vagyis karácsony előestéje, ezért rendhagyó miserend lesz templomunkban: vasárnapi szentmisét tartunk hajnali 6 órakor, 9-kor és 11 órakor, majd éjfélkor karácsonyi szentmisét. Du. 4 órakor pásztorjáték lesz a templomban, este 11 órától pedig énekes, imádságos készület az éjféli szentmisére a Szent Gellért Gitáros Énekkar vezetésével. Ezalatt gyónási lehetőség is lesz, az éjféli szentmise alatt viszont már nem gyóntatunk!

Karácsony napja, december 25-e hétfő, parancsolt ünnep, vagyis kötelező a szentmisén való részvétel. Ebbe beleszámít már az éjféli szentmise is. Ezen a napon Őrmezőn reggel 8-kor, templomunkban pedig 9-kor, 11-kor és este 6 órakor lesznek a szentmisék. A délelőtti szentmisék alatt gyóntatás is lesz, a 9-es mise utáni agapé viszont elmarad.

Karácsony másnapján, december 26-án kedden templomunkban szintén ünnepi miserendet tartunk: de. 9-kor, 11-kor és este 6 órakor lesznek a szentmisék. A délelőtti szentmisék alatt gyóntatás is lesz.

A két ünnep között, december 27-e szerdától 30-a szombatig csak az esti szentmisék lesznek megtartva templomunkban, amelyek kivételesen este 6 órakor fognak kezdődni. Ezeken a napokon nem lesz gyóntatás, és 29-én pénteken az egésznapos szentségimádás is elmarad.

Idén a polgári év utolsó napja, december 31-e Szent Család vasárnapja lesz. A délelőtti 9-es és 11-es szentmisék végén külön áldásban részesítjük a családokat, az esti 6-os szentmise végén pedig rövid évvégi beszámolót és hálaadást tartunk. Éjjel fél 12-kor hálaadó szentségimádásra várjuk a testvéreket a templomba, melynek a végén, éjfélkor megszólalnak majd a harangok és a szentségi áldás után a himnusz éneklésével búcsúzunk az óévtől és köszöntjük az újat.

Január 1-je, hétfő, újév napja egyházunkban Szűz Mária, Isten anyja főünnepe, parancsolt ünnep. Őrmezőn reggel 8 órakor, templomunkban pedig 9-kor, 11-kor és este 6 órakor lesznek a szentmisék.

Kerületünk önkormányzatához karácsonyi békeláng érkezett Betlehemből, mely lángból – saját mécsessel vagy gyertyával – bárki vihet haza otthonába a Polgármesteri Hivatal földszinti előteréből (Zsombolyai utca 5.) december 21-e csütörtökig.


LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK:

Plébániánk eseménynaptára, melyben megtalálhatók a különböző közösségi programok, itt tekinthető meg: Plébániai eseménynaptár

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

ÁLLANDÓ HIRDETÉSEINK:

Minden pénteken csendes szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában a reggeli szentmise végétől egészen 17 óráig, amennyiben előtte minden időpontra vállal legalább egy valaki biztosan szentségimádást. Időpontot vállalni a templom főbejáratánál levő kis asztalra kihelyezett lapon lehet, vagy online módon, itt: IDŐPONTFOGLALÁS.

Szeretettel tájékoztatunk mindenkit, hogy Újbuda Önkormányzata fizetős parkolási zónát alakított ki a környékünkön, mely érinti a templom előtti és a környező utcákban található parkolóhelyeket is. Így mindenki, aki hétköznap reggel 8 és este 6 óra között gépjárművel érkezik temetőnkbe, templomunkba vagy a plébániához, az parkolási díjat kell, hogy fizessen. Ne feledkezzünk meg róla! Részletek: parkolas.ujbuda.hu

Szeretettel ajánljuk midendenkinek a figyelmébe plébániánk adok-veszek Facebook csoportját, a „Szent Gellért Plébánia Aprót”, melyet a ZöldGellért teremtésvédelmi csoportunk azzal a céllal hozott létre, hogy segítsük a számunkra feleslegessé vált tárgyak új helyre kerülését, s egyben a Föld zöldebbé tételét. A csoporthoz lehet jelentkezni, bővebb információ pedig itt olvasható.

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ajánlásával hasznos honlapot működtet bizdramagad.hu címen, amely segítséget kíván nyújtani mindenkinek, aki a családi élet, a párkapcsolat, a szexualitás vagy a gyermeknevelés terén problémákkal küszködik. Szeretettel ajánljuk ezt a honlapot és szolgálatot minden érdeklődőnek!

RÉGEBBI HIRDETÉSEINK (ARCHÍVUM):

Plébániánk hirdetései