HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA

EVANGÉLIUM:

Jn 14, 15-21: Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más Vigasztalót ad majd nektek: az Igazság Lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket: visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti, én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat.

HIRDETÉSEK:

Ma az esti 6-os szentmisén a Schola Gregoriana Budapestinensis fog énekelni templomunkban. (Facebook esemény)

Májusban, a Szűzanya hónapjában minden hétköznap énekes loretói litániát imádkozunk templomunkban az esti szentmise után.

Hétfőn, május 15-én az esti szentmise után ¾ 6-tól dicsőítő szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában, majd az imacsoportoknak lesz imaalkalma. Szeretettel várunk mindenkit!

Nyílt este lesz a budapesti Központi Szemináriumban (Papnövelde utca 7.) pénteken, május 19-én este 6 órától. A szervezők szeretettel hívják azokat a 16 és 35 év közötti férfiakat, akik a papi hivatás iránt érdeklődnek.

„70+fél” címmel hálaadó orgonahangversenyt tart templomunkban Pócs Béla, templomunk kántor-orgonistája most szombaton, május 20-án de. fél 11-kor. A részletes műsor a kihelyezett plakáton olvasható, szeretettel várunk mindenkit!

Élő rózsafüzér zarándoklat lesz Budapest körül 9 szakaszban, szintén most szombaton, május 20-án. A plébániánkról részt venni kívánó testvéreknek a zarándoklat hozzánk legközelebb eső, 4. szakaszát ajánljuk, mely a farkasréti templom elől indul reggel fél 8-kor és Normafán, majd Makkosmárián keresztül érkezik meg Máriaremetére, a kegytemplomhoz, ahol a záró szentmisét Erdő Péter bíboros úr mutatja be este 7 órakor. A táv 19 km.

Jövő vasárnap mind a 9-es, mind az esti 6-os szentmise gitáros lesz, s az esti szentmise után a Szent Gellért énekkar gitáros Mária-köszöntőt is tart.

Tűz és fény dicsőítő szentségimádás lesz templomunkban a Cor et Lumen Christi Közösség szervezésében május 22-én, hétfőn este 7 órától.

Hamarosan itt van a húsvéti időt lezáró pünkösd, amikor a Szentlélek kiáradását ünnepeljük s imádkozunk azért, hogy Isten Lelke minket is töltsön el és éltessen, vezessen. Ehhez kapcsolódóan pünkösdi imaestet tartunk templomunkban pünkösdvasárnap előtti pénteken, május 26-án a du. 5 órai szentmisével kezdődően. Az est folyamán lesz rövid filmnézés, szentségimádás, gitáros dicsőítés és közbenjáró imádság. Az imaestre mindenkit szeretettel hív és vár a szervező plébániai imacsoport, a Jairus közösség.

Babára várók lelkigyakorlatalesz Vácottjúnius 16-a péntek és 18-a vasárnap között. Bővebb információ a plakáton, jelentkezési határidő: május 19-e péntek.

Nyári napközis tábort szervezünk 7 évnél idősebb, általános iskolás gyermekek részére június 19-e hétfő és 23-a péntek között. A programban lesz közös imádság és szentmise, játék, sport, kirándulás, kézműves foglalkozás, medvepark látogatás, valamint strandolás a Velencei tóban. Részletek a kihelyezett plakátokon és a jelentkezési lapon olvashatók. Jelentkezni június 11-e vasárnapig lehet a kitöltött jelentkezési lap leadásával.

A személyi jövedelemadó bevallásakor kérjük a kedves Testvéreket, hogy rendelkezzenek adójuk szabadon felajánlható 1+1%-áról, s támogassák vele a Magyar Katolikus Egyházat (technikai száma: 0011), valamint plébániánk alapítványát, a „Szent Gellért Plébánia Templomépítő Alapítványt” (adószáma: 18034501-1-43). Köszönjük szépen!


LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK:

Plébániánk eseménynaptára, melyben megtalálhatók a különböző közösségi programok, itt tekinthető meg: Plébániai eseménynaptár

GELLÉRTESÍTŐ MAGAZIN:

Megjelent plébániánk újságjának, a Gellértesítő Magazinnak húsvéti száma, ami digitálisan itt olvasható:

ÁLLANDÓ HIRDETÉSEINK:

A pénteki egésznapos szentségimádásra online módon, plébániánk honlapján keresztül lehet időpontot vállalni itt: Jelentkezés pénteki szentségimádásra, vagy a sekrestyében, vagy a plébániai irodában. Bíztatunk mindenkit, aki teheti, hogy éljen a lehetőséggel és térjen be pénteken legalább fél óra szentségimádásra a kápolnába.

Szeretettel ajánljuk midendenkinek a figyelmébe plébániánk adok-veszek Facebook csoportját, a „Szent Gellért Plébánia Aprót”, melyet a ZöldGellért teremtésvédelmi csoportunk azzal a céllal hozott létre, hogy segítsük a számunkra feleslegessé vált tárgyak új helyre kerülését, s egyben a Föld zöldebbé tételét. A csoporthoz lehet jelentkezni, bővebb információ pedig itt olvasható.

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ajánlásával hasznos honlapot működtet bizdramagad.hu címen, amely segítséget kíván nyújtani mindenkinek, aki a családi élet, a párkapcsolat, a szexualitás vagy a gyermeknevelés terén problémákkal küszködik. Szeretettel ajánljuk ezt a honlapot és szolgálatot minden érdeklődőnek!

RÉGEBBI HIRDETÉSEINK (ARCHÍVUM):

Plébániánk hirdetései