HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

EVANGÉLIUM:

Jn 14, 1-12: Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: Elmegyek és helyet készítek nektek? Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek!” Ekkor Tamás így szólt: „Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy; hogyan ismerhetnénk hát az utat?” Jézus ezt felelte: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok.” Fülöp megjegyezte: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk!” Jézus így válaszolt: „Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát is. Hogyan mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed talán, hogy én az Atyában vagyok s az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek! Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek.”

HIRDETÉSEK:

A mai napon, május első vasárnapján, anyák napja van. Szeretettel köszöntünk minden édesanyát és Isten áldását kérjük életükre és szülői hivatásukra!

Ma a 9-es szentmisében elsőáldozás lesz templomunkban, több mint 40 gyermek veszi magához először az Oltáriszentségben jelen levő Jézust. Adjunk hálát értük és imádkozzunk, hogy mindig megmaradjanak a hit útján. A délelőtti szentmisék utána Katolikus Shalom Közösség jótékonysági vásárt tart plébániánkon, melynek során lehetőségünk lesz a közösség tagjai által készített ikonok, brazil édességek, könyvek és kávé megvásárlására. A befolyt összeget a közösség a fiatalok körében végzett evangelizációs feladatokra, programok szervezésére fordítja.

Májusban, a Szűzanya hónapjában minden hétköznap énekes loretói litániát imádkozunk templomunkban az esti szentmise után.

„Krisztus a tudomány megváltója” címmel Dr. Csókay András idegsebész főorvos tart előadást plébániánkon most kedden este 6 órától a nagyteremben. A felnőtt hittannak erre a speciális alkalmára minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

Plébániai családos kirándulásra hívjuk az érdeklődőket szombaton, május 13-án a Cserhátba, a Naszály hegy lábához, a Gyadai tanösvényre. A találkozó de. fél 10-kor lesz a Szendehely-Katalinpusztai kirándulóközpont parkolójában, a visszaérkezés pedig szintén oda lesz du. fél 4 körül. A kirándulás távja csupán 7 km lesz, de a gyalogláson kívül lesz a programban közös játék és imádság is. Enni- és innivalót, valamint a pihenéshez plédet vagy takarót és játékot kérjük, hogy mindenki hozzon magával! Akinek nehézséget okoz a kiindulópontra való eljutás, jelentkezzen Gertheis Antinál vagy EZEN A LINKEN, és megoldjuk a fuvart.

Jövő vasárnap az esti 6-os szentmisén a Schola Gregoriana Budapestinensis fog énekelni templomunkban, Almásy László Attila orgonaművész közreműködésével. (Facebook esemény)

Nyílt este lesz a budapesti Központi Szemináriumban (Papnövelde utca 7.) május 19-én, pénteken este 6 órától. A szervezők szeretettel hívják azokat a 16 és 35 év közötti férfiakat, akik a papi hivatás iránt érdeklődnek.

Előre hirdetjük, hogy „70+fél” címmel hálaadó orgonahangversenyt tart templomunkban Pócs Béla, templomunk kántor-orgonistája május 20-án, szombaton de. fél 11-kor. A részletes műsor a kihelyezett plakáton olvasható, szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Élő rózsafüzér zarándoklat lesz Budapest körül 9 szakaszban, szintén május 20-án, szombaton. A plébániánkról részt venni kívánó testvéreknek a zarándoklat hozzánk legközelebb eső, 4. szakaszát ajánljuk, mely a farkasréti templom elől indul reggel fél 8-kor és Normafán, majd Makkosmárián keresztül érkezik meg Máriaremetére, a kegytemplomhoz, ahol a záró szentmisét Erdő Péter bíboros úr mutatja be este 7 órakor. A táv 19 km.

Lehet, hogy egy kép erről: , szöveg, amely így szól: „CSILLAGHEGY MÁRIAREMETE MÁRIABESNYŐ FARKASRÉT KEREPES RÁKOSKERESZTÚR NAGYTETÉNY „Védelmezz, magyarok Nagyasszonya!" 16. ÉLŐ RÃZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT hazánkért, Budapestért, Budapest körül, 9 szakaszban PESTSZENTLŐRINC Budapest, 2023. május 20. Hova Érkezés 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 SOROKSÁR Szakasz GyülekezÅ‘ Indulás 8:00 7:30 8:00 3 Honnan MáriabesnyÅ‘ Csillaghegy Csillaghegy Farkasrét 8:00 7:00 8:30 Kerepes Fót Szentmise 19:00 7:00 7:30 7:30 Máriaremete Máriaremete Farkasrét 7 19:00 7:30 19:00 8:30 Soroksár 9 19:00 Nagytétény Nagytétény PestszentlÅrinc Mária Szive- emplom 8:30 19:00 9:00 18:30 Szíve- Rákoskeresztúr Rákoskeresztúr eresztúr Médiatámogatók: 19:00 Kerepes 18:30 19:00 MÁRLOÁDIà KERESZTENY www.elorozsafuzer.hu ÉLET www.facebook.com/elorozsafuzer facebook”

Nyári napközis tábort szervezünk 7 évnél idősebb, általános iskolás gyermekek részére június 19-e hétfő és 23-a péntek között. A programban lesz közös imádság és szentmise, játék, sport, kirándulás, kézműves foglalkozás, medvepark látogatás, valamint strandolás a Velencei tóban. Részletek a kihelyezett plakátokon és a jelentkezési lapon olvashatók. Jelentkezni június 11-e vasárnapig lehet a kitöltött jelentkezési lap leadásával.

A személyi jövedelemadó bevallásakor kérjük a kedves Testvéreket, hogy rendelkezzenek adójuk szabadon felajánlható 1+1%-áról, s támogassák vele a Magyar Katolikus Egyházat (technikai száma: 0011), valamint plébániánk alapítványát, a „Szent Gellért Plébánia Templomépítő Alapítványt” (adószáma: 18034501-1-43). Köszönjük szépen!


LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK:

Plébániánk eseménynaptára, melyben megtalálhatók a különböző közösségi programok, itt tekinthető meg: Plébániai eseménynaptár

GELLÉRTESÍTŐ MAGAZIN:

Megjelent plébániánk újságjának, a Gellértesítő Magazinnak húsvéti száma, ami digitálisan itt olvasható:

ÁLLANDÓ HIRDETÉSEINK:

A pénteki egésznapos szentségimádásra online módon, plébániánk honlapján keresztül lehet időpontot vállalni itt: Jelentkezés pénteki szentségimádásra, vagy a sekrestyében, vagy a plébániai irodában. Bíztatunk mindenkit, aki teheti, hogy éljen a lehetőséggel és térjen be pénteken legalább fél óra szentségimádásra a kápolnába.

Szeretettel ajánljuk midendenkinek a figyelmébe plébániánk adok-veszek Facebook csoportját, a „Szent Gellért Plébánia Aprót”, melyet a ZöldGellért teremtésvédelmi csoportunk azzal a céllal hozott létre, hogy segítsük a számunkra feleslegessé vált tárgyak új helyre kerülését, s egyben a Föld zöldebbé tételét. A csoporthoz lehet jelentkezni, bővebb információ pedig itt olvasható.

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ajánlásával hasznos honlapot működtet bizdramagad.hu címen, amely segítséget kíván nyújtani mindenkinek, aki a családi élet, a párkapcsolat, a szexualitás vagy a gyermeknevelés terén problémákkal küszködik. Szeretettel ajánljuk ezt a honlapot és szolgálatot minden érdeklődőnek!

RÉGEBBI HIRDETÉSEINK (ARCHÍVUM):

Plébániánk hirdetései