URUNK MENNYBEMENETELE

EVANGÉLIUM:

Mt 28, 16-20: Abban az időben a tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: „Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!”

HIRDETÉSEK:

Ma az esti 6-os szentmise gitáros lesz, a Szent Gellért Énekkar közreműködésével. A szentmise után az énekkar zenés áhítatot vezet, melyben köszöntjük a Szűz Anyát és imádkozunk gyermekeinkért.

Májusban, a Szűzanya hónapjában minden hétköznap énekes loretói litániát imádkozunk templomunkban az esti szentmise után.

Az Anyaklub következő alkalma kivételesen nem a hónap utolsó hétfőjén, hanem holnap lesz este fél 9-től a plébánia ebédlőjében. Szeretettel várunk minden érdeklődő és közösségre vágyó édesanyát!

Tűz és fény dicsőítő szentségimádás lesz templomunkban a Cor et Lumen Christi Közösség szervezésében szintén holnap, hétfőn este 7 órától. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! (Fb-esemény: https://www.facebook.com/events/152090727661636/?ref=newsfeed)

Jövő vasárnap pünkösd, vagyis a Szentlélek eljövetelének és kiáradásának ünnepe lesz, ami egyben a húsvéti idő lezárása is. Ehhez kapcsolódóan pünkösdi imaestet tartunk templomunkban pénteken, május 26-án a du. 5 órai szentmisével kezdődően. Az est folyamán lesz rövid filmnézés, szentségimádás, gitáros dicsőítés és közbenjáró imádság. Az imaestre mindenkit szeretettel hív és vár a szervező plébániai imacsoport, a Jairus közösség.

Pünkösdi ifjúsági találkozó lesz a Máriaremetei Kegytemplom parkjábanszombaton, május 27-én 10 órától. A programban lesz szentmise és szentségimádás, közös dicsőítés és tanúságtételek, többek között Lackfi Jánosé, majd Jim Blount atya tanítása. A szervezők szeretettel hívnak és várnak minden fiatalt!

Pünkösdvasárnap a 9-es szentmisében ministránsavatást tartunk. Azokat a ministránsokat avatjuk fel, akik még nem avatottak, és legalább fél éve járnak már közösségünkbe és ministrálni.

Pünkösd utáni hétfőn, május 29-én, amely nap a Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja emléknapja, templomunkban hétköznapi miserendet tartunk, vagyis reggel 7 órakor és du. 5 órakor lesznek a szentmisék.Ezen a napon „Karizmák ünnepe” lesz a máriaremetei kegytemplom kertjében de. 10 órától du. 4 óráig. A program zárása a bíborosi szentmise lesz du. 3 órakor.

Plébániánk felnőtt közösségeinek és vezetőinek szentmiséje lesz templomunkban június 2-án, pénteken du. 5 órakor. Szeretettel hívjuk erre a szentmisére az összes felnőtt közösség vezetőjét, akikkel utána közös együttlét, beszélgetés is lesz a plébánián.

Előre hirdetjük, hogy június 4-én, vasárnap az esti 6-os szentmise keretében bérmálás lesz templomunkban. Az ünnepi szentmisét Erdő Péter bíboros atya mutatja be, aki 30 testvérünkre fogja lehívni a Szentlelket. Imádkozzunk értük! Ugyanezen a vasárnapon, a Nemzeti Összetartozás Napján lesz a „Séta az életért” elnevezésű program, amelynek célja, hogy figyelemfelkeltő jelleggel emlékezzenek a meg nem született gyermekekre. A program de. 10 órakor beszédekkel kezdődik a tabáni 56-os emlékműnél, majd délben indul a menet az Erzsébet hídon keresztül.

Nyári napközis tábort szervezünk 7 évnél idősebb, általános iskolás gyermekek részére június 19-e hétfő és 23-a péntek között. A programban lesz közös imádság és szentmise, játék, sport, kirándulás, kézműves foglalkozás, medvepark látogatás, valamint strandolás a Velencei tóban. Részletek a kihelyezett plakátokon és a jelentkezési lapon olvashatók. Jelentkezni június 11-e vasárnapig lehet a kitöltött jelentkezési lap leadásával.

A személyi jövedelemadó bevallásakor kérjük a kedves Testvéreket, hogy rendelkezzenek adójuk szabadon felajánlható 1+1%-áról, s támogassák vele a Magyar Katolikus Egyházat (technikai száma: 0011), valamint plébániánk alapítványát, a „Szent Gellért Plébánia Templomépítő Alapítványt” (adószáma: 18034501-1-43). Köszönjük szépen!


LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK:

Plébániánk eseménynaptára, melyben megtalálhatók a különböző közösségi programok, itt tekinthető meg: Plébániai eseménynaptár

GELLÉRTESÍTŐ MAGAZIN:

Megjelent plébániánk újságjának, a Gellértesítő Magazinnak húsvéti száma, ami digitálisan itt olvasható:

ÁLLANDÓ HIRDETÉSEINK:

A pénteki egésznapos szentségimádásra online módon, plébániánk honlapján keresztül lehet időpontot vállalni itt: Jelentkezés pénteki szentségimádásra, vagy a sekrestyében, vagy a plébániai irodában. Bíztatunk mindenkit, aki teheti, hogy éljen a lehetőséggel és térjen be pénteken legalább fél óra szentségimádásra a kápolnába.

Szeretettel ajánljuk midendenkinek a figyelmébe plébániánk adok-veszek Facebook csoportját, a „Szent Gellért Plébánia Aprót”, melyet a ZöldGellért teremtésvédelmi csoportunk azzal a céllal hozott létre, hogy segítsük a számunkra feleslegessé vált tárgyak új helyre kerülését, s egyben a Föld zöldebbé tételét. A csoporthoz lehet jelentkezni, bővebb információ pedig itt olvasható.

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ajánlásával hasznos honlapot működtet bizdramagad.hu címen, amely segítséget kíván nyújtani mindenkinek, aki a családi élet, a párkapcsolat, a szexualitás vagy a gyermeknevelés terén problémákkal küszködik. Szeretettel ajánljuk ezt a honlapot és szolgálatot minden érdeklődőnek!

RÉGEBBI HIRDETÉSEINK (ARCHÍVUM):

Plébániánk hirdetései