PÜNKÖSDVASÁRNAP

EVANGÉLIUM:

Jn 20, 19-23: Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételt: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”

HIRDETÉSEK:

Ma pünkösdvasárnap van, a Szentlélek eljövetelének és kiáradásának ünnepe, ami egyben a húsvéti idő lezárása is.  A 9-es szentmisében ministránsavatást tartunk, a szentmise utáni agapé pedig kivételesen elmarad.

Holnap, hétfőn, a Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja emléknapján templomunkban hétköznapi miserendet tartunk, vagyis reggel 7 órakor és du. 5 órakor lesznek a szentmisék.Ezen a napon „Karizmák ünnepe” lesz a máriaremetei kegytemplom kertjében de. 10 órától du. 4 óráig. A program zárása a bíborosi szentmise lesz du. 3 órakor.

A Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közösségének következő összejövetele holnap helyett jövő hétfőn, június 5-én du. 3-tól lesz a plébánián.

Májusban, a Szűzanya hónapjában minden hétköznap énekes loretói litániát imádkozunk templomunkban az esti szentmise után.

Most kedden a szokott módon lesz felnőtt hittan az esti szentmise után a nagyteremben, a jövő héten, június 6-án azonban elmarad majd az alkalom.

Pénteken elsőpéntek lesz. Gyóntatás a reggeli szentmise után, valamint du. fél 5-től lesz a templomban, és az esti szentmise alatt is. Az esti szentmisére különös szeretettel hívjuk plébániánk felnőtt közösségeinek tagjait és vezetőit, a közösségek vezetőivel a szentmise után pedig közös együttlét és beszélgetés lesz a plébánián.Este 8 és 9 óra között vezetett, közösségi szentségimádás lesz a szentségi kápolnában a plébániai képviselőtestület evangelizációs munkacsoportjának tagjai vezetésével. Szeretettel várunk mindenkit!

Jövő vasárnap, június 4-én, Szentháromság vasárnapján, az esti 6-os szentmise keretében bérmálás lesz templomunkban. Az ünnepi szentmisét Erdő Péter bíboros atya mutatja be, aki 30 testvérünkre fogja lehívni a Szentlelket. Imádkozzunk értük! Szintén jövő vasárnap a 11-es szentmisén a Carmine Celebrat kórus fog énekelni.

Június 11-én, vasárnap Úrnapja lesz, vagyis Krisztus testének és vérének az ünnepe. Templomunk hagyományához híven a 9-es szentmise után tartjuk az úrnapi körmenetet. Különösen is hívjuk erre az alkalomra az idén elsőáldozott gyermekeket, hogy a körmeneten virágszirmokat szórjanak az Oltáriszentség előtt. Kérjük azokat a testvéreket is, akik az úrnapi oltárokat szokták elkészíteni, hogy ezt az idén is tegyék meg. Előre is köszönjük szépen a segítségüket!

Előre hirdetjük, hogy az idei tanév ünnepélyes lezárását, a „Te Deum” szentmisét június 18-án tartjuk majd templomunkban.

Nyári napközis tábort szervezünk 7 évnél idősebb, általános iskolás gyermekek részére június 19-e hétfő és 23-a péntek között. A programban lesz közös imádság és szentmise, játék, sport, kirándulás, kézműves foglalkozás, medvepark látogatás, valamint strandolás a Velencei tóban. Részletek a kihelyezett plakátokon és a jelentkezési lapon olvashatók. Jelentkezni június 11-e vasárnapig lehet a kitöltött jelentkezési lap leadásával.

A személyi jövedelemadó bevallásakor kérjük a kedves Testvéreket, hogy rendelkezzenek adójuk szabadon felajánlható 1+1%-áról, s támogassák vele a Magyar Katolikus Egyházat (technikai száma: 0011), valamint plébániánk alapítványát, a „Szent Gellért Plébánia Templomépítő Alapítványt” (adószáma: 18034501-1-43). Köszönjük szépen!


LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK:

Plébániánk eseménynaptára, melyben megtalálhatók a különböző közösségi programok, itt tekinthető meg: Plébániai eseménynaptár

GELLÉRTESÍTŐ MAGAZIN:

Megjelent plébániánk újságjának, a Gellértesítő Magazinnak húsvéti száma, ami digitálisan itt olvasható:

ÁLLANDÓ HIRDETÉSEINK:

A pénteki egésznapos szentségimádásra online módon, plébániánk honlapján keresztül lehet időpontot vállalni itt: Jelentkezés pénteki szentségimádásra, vagy a sekrestyében, vagy a plébániai irodában. Bíztatunk mindenkit, aki teheti, hogy éljen a lehetőséggel és térjen be pénteken legalább fél óra szentségimádásra a kápolnába.

Szeretettel ajánljuk midendenkinek a figyelmébe plébániánk adok-veszek Facebook csoportját, a „Szent Gellért Plébánia Aprót”, melyet a ZöldGellért teremtésvédelmi csoportunk azzal a céllal hozott létre, hogy segítsük a számunkra feleslegessé vált tárgyak új helyre kerülését, s egyben a Föld zöldebbé tételét. A csoporthoz lehet jelentkezni, bővebb információ pedig itt olvasható.

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ajánlásával hasznos honlapot működtet bizdramagad.hu címen, amely segítséget kíván nyújtani mindenkinek, aki a családi élet, a párkapcsolat, a szexualitás vagy a gyermeknevelés terén problémákkal küszködik. Szeretettel ajánljuk ezt a honlapot és szolgálatot minden érdeklődőnek!

RÉGEBBI HIRDETÉSEINK (ARCHÍVUM):

Plébániánk hirdetései