SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

EVANGÉLIUM:

Jn 3, 16-18: Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.

HIRDETÉSEK:

Ma, Szentháromság vasárnapján a 11-es szentmisén a Carmine Celebrat kórus énekel, az esti 6-os szentmise keretében pedig bérmálás lesz templomunkban. Az ünnepi szentmisét Erdő Péter bíboros atya mutatja be, aki 30 testvérünkre hívja le a Szentlelket. Imádkozzunk értük!

A Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közösségének összejövetele lesz a plébánián hétfőn, június 5-én du. 3-tól. Ugyancsak hétfőn az esti szentmise után ¾ 6-tól dicsőítő szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában, majd az imacsoportoknak lesz imaalkalma. Szeretettel várunk mindenkit!

A Nagyi-klub az idei tanévben az utolsó összejövetelét tartja kedden 10 órától a plébánián. Minden érdeklődő nagymamát szeretettel várnak.

Most kedden este a felnőtt hittan (bibliaóra) alkalma elmarad.

Jövő vasárnap, június 11-én Úrnapja lesz, vagyis Krisztus testének és vérének az ünnepe. Templomunk hagyományához híven a 9-es szentmise után tartjuk az úrnapi körmenetet. Különösen is hívjuk erre az alkalomra az idén elsőáldozott gyermekeket, hogy a körmeneten virágszirmokat szórjanak az Oltáriszentség előtt. Kérjük, hogy aki tud, hozzon virágszirmokat a szentmisére, illetve azok a testvérek, akik az úrnapi oltárokat szokták elkészíteni, kérjük, hogy ezt az idén is tegyék meg. Előre is köszönjük szépen a segítségüket!

Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy ünnepi pap- és diakónusszentelés lesz június 17-én, szombaton de. fél 11-kor (idén kivételesen) a budapesti Szent István-bazilikában. Külön öröm számunkra, hogy ebben a szentmisében Erdő Péter bíboros úr diakónussá szenteli káplánunk, Doma atya testvérét, Riesz Benedeket is. Imádkozzunk érte és a hivatásáért! Hálát adunk plébániánk két diakónusáért is, Börcsök Árpádért és Kovács Ferencért, akik most, a napokban ünneplik 25 éves szentelési évfordulójukat. Isten tartsa meg és erősítse őket a szolgálatukban!

Előre hirdetjük, hogy az idei tanév ünnepélyes lezárását, a „Te Deum” szentmisét június 18-án tartjuk majd templomunkban.

Nyári napközis tábort szervezünk 7 évnél idősebb, általános iskolás gyermekek részére június 19-e hétfő és 23-a péntek között. A programban lesz közös imádság és szentmise, játék, sport, kirándulás, kézműves foglalkozás, medvepark látogatás, valamint strandolás a Velencei tóban. Részletek a kihelyezett plakátokon és a jelentkezési lapon olvashatók. Jelentkezni jövő vasárnapig, június 11-ig lehet a kitöltött jelentkezési lap leadásával.


LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK:

Plébániánk eseménynaptára, melyben megtalálhatók a különböző közösségi programok, itt tekinthető meg: Plébániai eseménynaptár

GELLÉRTESÍTŐ MAGAZIN:

Megjelent plébániánk újságjának, a Gellértesítő Magazinnak húsvéti száma, ami digitálisan itt olvasható:

ÁLLANDÓ HIRDETÉSEINK:

A pénteki egésznapos szentségimádásra online módon, plébániánk honlapján keresztül lehet időpontot vállalni itt: Jelentkezés pénteki szentségimádásra, vagy a sekrestyében, vagy a plébániai irodában. Bíztatunk mindenkit, aki teheti, hogy éljen a lehetőséggel és térjen be pénteken legalább fél óra szentségimádásra a kápolnába.

Szeretettel ajánljuk midendenkinek a figyelmébe plébániánk adok-veszek Facebook csoportját, a „Szent Gellért Plébánia Aprót”, melyet a ZöldGellért teremtésvédelmi csoportunk azzal a céllal hozott létre, hogy segítsük a számunkra feleslegessé vált tárgyak új helyre kerülését, s egyben a Föld zöldebbé tételét. A csoporthoz lehet jelentkezni, bővebb információ pedig itt olvasható.

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ajánlásával hasznos honlapot működtet bizdramagad.hu címen, amely segítséget kíván nyújtani mindenkinek, aki a családi élet, a párkapcsolat, a szexualitás vagy a gyermeknevelés terén problémákkal küszködik. Szeretettel ajánljuk ezt a honlapot és szolgálatot minden érdeklődőnek!

RÉGEBBI HIRDETÉSEINK (ARCHÍVUM):

Plébániánk hirdetései