NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA

EVANGÉLIUM:

Mt 17, 1-9: Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és annak testvérét Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés: Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: „Uram, jó nekünk itt lennünk! Ha akarod, felállítok itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Még beszélt, amikor íme, fényes felhő borította be őket, és a felhőből egy hang hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!”
Ennek hallatára a tanítványok földre borultak és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: „Keljetek fel, és ne féljetek!” Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: „Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az Emberfia a holtak közül fel nem támad!”

HIRDETÉSEK:

Ma a 11 órai szentmisén a Carmine Celebrat kórus énekli Járdányi Pál Missa Brevisét, illetve Bárdos Lajos, Farkas Ferenc és Kodály Zoltán motettáit.

Hétfőn, március 6-án az esti szentmise után ¾ 6-tól dicsőítő szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában, majd az imacsoportoknak lesz imaalkalma. Szeretettel várunk mindenkit!

Pénteken, március 10-én a szentségi kápolnában szokásos módon egésznapos szentségimádást tartunk a reggeli mise végétől du. 5 óráig. Időpontot vállalni a kihelyezett lapon lehet. A du. 5 órai szentmise után keresztutat járunk, alkalmas időjárás esetén a templomkertben lévő kálvárián. Gyóntatás lesz a reggeli szentmise után, valamint du. fél 5-től, a szentmise alatt is. A ministránsgyűlés a szentmise után kezdődik.

Nagyböjti lelkinapot tartunk felnőtteknek szombaton, március 11-én fél 10-től du. 5 óráig, melyben lesznek előadások és kiscsoportos beszélgetés, szentmise, szentségimádás és gyónási lehetőség. Mindenkit szeretettel várunk! Aki már tudja, hogy jönni fog, kérjük hogy jelentkezzen előtte a sekrestyében vagy az irodában vagy e-mailben ([email protected]). Kérjük, hogy ebédre hideg ennivalót és innivalót hozzanak magukkal! Köszönjük szépen!

A Katolikus Karitász az idei nagyböjtben is tartós élelmiszergyűjtést hirdet, ami nagyon jó alkalom arra, hogy az anyagilag nehéz helyzetben lévő szegény családokon segítsünk. A tartós élelmiszereket (pl. lisztet, cukrot, tésztát, tartós tejet, lekvárt, kekszet vagy teát) jövő vasárnap, március 12-e és az azt követő vasárnap, március 19-e között várjuk a templomba, a gyóntatóhelyiségek közötti kék üveges részre. Előre is köszönjük a kedves testvérek adományait, amiket a Katolikus Karitász juttat majd el a rászorulókhoz. A Karitász segítő munkájába telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk: ha hívjuk az 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.

Erdő Péter bíboros és a polgári hatóságok meghívását elfogadva Szent­atyánk, Ferenc pápa lelkipásztori látogatásra érkezik Magyarországra a húsvéti időszakban, április 28–a péntek és 30-a vasárnap között. A pápa apostoli útja nagyon fontos esemény nemcsak a katolikusoknak, hanem minden magyarnak határon innen és túl. A legfontosabb esemény a pápai szentmise lesz a Kossuth téren április 30-án de. fél 10-től, melyre mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Imádságos lélekkel készüljünk a Szentatyával való találkozásra és közösen tegyünk tanúságot arról, hogy Krisztus a jövőnk.

Imádság Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve:
Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk!
Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során.
Vétkeinket megvallva kérjük, hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust!
Ő a mi biztos jövőnk. Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben.
Bizalommal kérjük, hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária,
valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására
Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása legyen kegyelem és erő forrása,
hogy hitünkben növekedve egymással és a többi nemzettel békességben éljünk,
reménnyel építsük földi hazánkat, és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába. Ámen.

A „40 nap az életért” nemzetközi imaszolgálat, mely azért imádkozik, hogy a válsághelyzetbe került édesanyák ne az abortuszt, hanem az életet válasszák, Magyarországon jelenleg a Hugonnai Vilma téren, vagyis a 3-as metró Semmelweis Klinikák megállójánál imádkozik egészen április 2-ig minden nap 7-től 19 óráig. Várják mindazoknak a csatlakozását, akik szeretnének valamit tenni az élet védelme érdekében békésen, imádsággal és böjttel. Részletek a kihelyezett plakáton találhatók.


LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK:

Plébániánk eseménynaptára, melyben megtalálhatók a különböző közösségi programok, itt tekinthető meg: Plébániai eseménynaptár

ÁLLANDÓ HIRDETÉSEINK:

Minden pénteken egésznapos csendes szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában a reggel szentmise végétől az esti szentmise kezdetéig, du. 5 óráig. Mindenkit bíztatunk arra, hogy a nap folyamán térjen be a kápolnába, s találkozzon az Oltáriszentségben velünk levő Jézussal! Kérjük, hogy aki biztosan tudja, hogy egy adott időpontban részt tud venni a szentségimádáson, az írja be magát a templom főbejáratánál, a kis asztalra kihelyezett lapon a táblázatba, hogy minden időpontra legyen legalább egy szentségimádó személy, és így meg tudjuk tartani a szentségimádást. Köszönjük szépen!

Szeretettel ajánljuk midendenkinek a figyelmébe plébániánk adok-veszek Facebook csoportját, a „Szent Gellért Plébánia Aprót”, melyet a ZöldGellért teremtésvédelmi csoportunk azzal a céllal hozott létre, hogy segítsük a számunkra feleslegessé vált tárgyak új helyre kerülését, s egyben a Föld zöldebbé tételét. A csoporthoz lehet jelentkezni, bővebb információ pedig itt olvasható.

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ajánlásával hasznos honlapot működtet bizdramagad.hu címen, amely segítséget kíván nyújtani mindenkinek, aki a családi élet, a párkapcsolat, a szexualitás vagy a gyermeknevelés terén problémákkal küszködik. Szeretettel ajánljuk ezt a honlapot és szolgálatot minden érdeklődőnek!

Járványügyi rendelkezések: Az állami rendelkezésekhez igazodva, 2022. március 7-től egyházmegyénk feloldotta a járványhelyzetre vonatkozó korábbi egyházi rendelkezéseket, vagyis jelenleg templomunkban és a plébánián nem kell maszkot viselni és egymástól nagyobb távolságot tartani, valamint ismét lehet nyelvre áldozni és kezet fogni.

RÉGEBBI HIRDETÉSEINK (ARCHÍVUM):

Plébániánk hirdetései