NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA

EVANGÉLIUM:

Mt 4, 1-11: Abban az időben a Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse. Negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kísértő és így szólt: „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré!” Jézus ezt felelte: „Írva van: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazon igével, mely Isten szájából származik.” Ezután a szent városba vitte őt a sátán, és a templom oromzatára állította. Így szólt: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magad! Hiszen írva van: Angyalainak megparancsolta: A tenyerükön hordozzanak téged, hogy kőbe ne üsd a lábadat!” Jézus ezt válaszolta: „De az is írva van: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!” Végül egy igen magas hegyre vitte őt a sátán. Megmutatta neki a világ valamennyi országát és azok gazdagságát. Azután így szólt: „Ezt mind neked adom, ha leborulsz és imádsz engem!” Ekkor Jézus azt mondta neki: „Takarodj, sátán! Mert írva van: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” Erre otthagyta őt a sátán, és íme, angyalok jöttek és szolgáltak neki.

HIRDETÉSEK:

Ezen a hétvégén a katolikus templomokban országos gyűjtést tartanak a katolikus iskolák javára, a perselyadományokat erre a célra továbbítjuk majd az egyházmegye központjába. A szentmisék végén hamvazásban részesülhetnek azok a testvérek, akik hamvazószerdán még nem részesültek benne.

Tűz és Fény dicsőítő szentségimádás lesz templomunkban a Cor et Lumen Christi közösség szervezésében hétfőn, február 27-én este 7 órától. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk! https://www.facebook.com/events/916523632836308?ref=newsfeed

„Tiszta Otthon Ökokör” indul plébániánkon. Az alkalmakra március 1-jétől öt héten át kerül sor szerda esténként a plébánia ebédlőjében. Jelentkezni Orossné Fejes Gyöngyinél lehet az [email protected] email címen ma estig.

Csütörtökön este a családos hittan elmarad.

Nagyböjt péntekjei kiemelt böjti napok, mely napokon az Egyház azt kéri, hogy mellőzzük a hús fogyasztását, illetve lehetőleg más módokon is figyeljünk oda az imádságra és a bűnbánatra. A 17 órakor kezdődő szentmise után keresztutat járunk, alkalmas időjárás esetén a templomkertben lévő kálvárián. Gyóntatás lesz a reggeli szentmise után, valamint du. fél 5-től, a szentmise alatt is. A ministránsgyűlés szokott módon, a szentmise után kezdődik. A szentségi kápolnában egésznapos szentségimádást tartunk a reggeli mise végétől 17 óráig, elsőpéntek lévén este 8-tól 9-ig pedig közösségi, vezetett szentségimádás is lesz a Parázs közösségtagjainak közreműködésével.

Jövő vasárnap, március 5-én a 11 órai szentmisén a Carmine Celebrat kórus fogja énekelni Járdányi Pál Missa Brevisét, illetve Bárdos Lajos, Farkas Ferenc és Kodály Zoltán motettáit.

Előre hirdetjük, hogy plébániánkon nagyböjti lelkinapot tartunk felnőtteknek március 11-én, szombaton de. fél 10-től du. 5 óráig, melyben lesznek előadások és kiscsoportos beszélgetések, szentmise, szentségimádás és gyónási lehetőség. A lelki napra mindenkit szeretettel várunk, jelentkezni lehet a sekrestyében és az irodában vagy e-mailben ([email protected]). Kérjük, hogy ebédre hideg ennivalót és innivalót hozzanak magukkal! Köszönjük szépen!

„Emberhalász szeminárium” missziós képzés indul március 1-jétől a Horváth Mihály téri plébánián szerdánként 18 és 20 óra között. Jelentkezni a www.ehalasz.hu oldalon lehet.

2023 tavaszi szeminárium plakát

A „40 nap az életért” nemzetközi imaszolgálat, mely azért imádkozik, hogy a válsághelyzetbe került édesanyák ne az abortuszt, hanem az életet válasszák, Magyarországon jelenleg a Hugonnai Vilma téren, vagyis a 3-as metró Semmelweis Klinikák megállójánál imádkozik egészen április 2-ig minden nap 7-től 19 óráig. Várják mindazoknak a csatlakozását, akik szeretnének valamit tenni az élet védelme érdekében békésen, imádsággal és böjttel. Részletek a kihelyezett plakáton találhatók.

Tájékoztatjuk a kedves Testvéreket, hogy plébániánk temetőjének áraiban március 1-jétől változások lesznek. Az új ártáblázat a temetői hirdetőtáblákon, valamint honlapunkon is megtekinthető: Temetői ártáblázat


LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK:

Plébániánk eseménynaptára, melyben megtalálhatók a különböző közösségi programok, itt tekinthető meg: Plébániai eseménynaptár

ÁLLANDÓ HIRDETÉSEINK:

Minden pénteken egésznapos csendes szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában a reggel szentmise végétől az esti szentmise kezdetéig, du. 5 óráig. Mindenkit bíztatunk arra, hogy a nap folyamán térjen be a kápolnába, s találkozzon az Oltáriszentségben velünk levő Jézussal! Kérjük, hogy aki biztosan tudja, hogy egy adott időpontban részt tud venni a szentségimádáson, az írja be magát a templom főbejáratánál, a kis asztalra kihelyezett lapon a táblázatba, hogy minden időpontra legyen legalább egy szentségimádó személy, és így meg tudjuk tartani a szentségimádást. Köszönjük szépen!

Szeretettel ajánljuk midendenkinek a figyelmébe plébániánk adok-veszek Facebook csoportját, a „Szent Gellért Plébánia Aprót”, melyet a ZöldGellért teremtésvédelmi csoportunk azzal a céllal hozott létre, hogy segítsük a számunkra feleslegessé vált tárgyak új helyre kerülését, s egyben a Föld zöldebbé tételét. A csoporthoz lehet jelentkezni, bővebb információ pedig itt olvasható.

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ajánlásával hasznos honlapot működtet bizdramagad.hu címen, amely segítséget kíván nyújtani mindenkinek, aki a családi élet, a párkapcsolat, a szexualitás vagy a gyermeknevelés terén problémákkal küszködik. Szeretettel ajánljuk ezt a honlapot és szolgálatot minden érdeklődőnek!

Járványügyi rendelkezések: Az állami rendelkezésekhez igazodva, 2022. március 7-től egyházmegyénk feloldotta a járványhelyzetre vonatkozó korábbi egyházi rendelkezéseket, vagyis jelenleg templomunkban és a plébánián nem kell maszkot viselni és egymástól nagyobb távolságot tartani, valamint ismét lehet nyelvre áldozni és kezet fogni.

RÉGEBBI HIRDETÉSEINK (ARCHÍVUM):

Plébániánk hirdetései