NAGYBÖJT

Hamvazószerdán megkezdődik a nagyböjt, vagyis a húsvétra való felkészülés ideje. Ebben az időszakban igyekszünk még jobban szeretni Istent és embertársainkat, próbálunk kicsit visszafogottabbak lenni, s magunkban és környezetünkben csöndet teremteni. Nagyböjtben főképpen három dolog az, ami segítheti lelki utunkat: az imádság, a böjt és az alamizsna (vagyis a jótettek végzése).

„Tudjátok, milyen az a böjt, amelyet én kedvelek? Ezt mondja Isten, az Úr: Törd össze a jogtalan bilincseket, és oldd meg az iga köteleit! Bocsásd szabadon az elnyomottakat, törj össze minden igát! Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől! Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged. Előtted halad majd igazságod, és az Úr dicsősége gyűjt egybe téged. Akkor, ha szólítod, az Úr válaszol, könyörgő szavadra így felel: Nézd, itt vagyok!”
(Izaiás 58,6-9)

A nagyböjt kezdete, hamvazószerda szigorú böjti nap: ezen a napon a betöltött 18. évtől a 60. évig csak háromszor szabad étkezni és csak egyszer szabad jóllakni, a betöltött 14. évtől pedig nem szabad húst fogyasztani. A szentmisékben hamvazást végzünk, ami a bűnbánatra, az elmúlásra és a megtérésre emlékeztet bennünket. Aki szerdán nem tud részt venni szentmisén, hamvazásban részesülhet a jövő vasárnapi szentmisék végén is.

Nagyböjt péntekjei kiemelt böjti napok, mely napokon az Egyház azt kéri, hogy mellőzzük a hús fogyasztását, illetve lehetőleg más módokon is figyeljünk oda az imádságra és a bűnbánatra. Ebben nagy segítség lehet, hogy szentségi kápolnánkban nagyböjt péntekjein is lesz egésznapos szentségimádás a reggeli mise végétől 17 óráig. Péntekenként a 17 órai szentmise után keresztutat végzünk, alkalmas időjárás esetén a templomkertben lévő kálváriánál.

Nagyböjti naptár