ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP

EVANGÉLIUM:

Lk 17, 11-19: Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea határvidékén. Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele szembe. Még messze voltak, amikor már megálltak, és hangosan így kiáltottak: Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!” Ő rájuk tekintett, és így szólt hozzájuk: „Menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak.” Útközben megtisztultak. Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, hangos szóval dicsőítette Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és hálát adott neki. És ez az ember szamaritánus volt. Jézus megkérdezte: „Nemde tízen tisztultak meg? Hol maradt a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek, csak ez az idegen?” Aztán hozzá fordult: „Kelj fel és menj! Hited meggyógyított téged.”

HIRDETÉSEK:

„Gardróbcserét” tartunk ma a 9-es és a 11-es szentmisék után a plébánia nagytermében. A programon, melyre minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk, különböző ruhadarabok és cipők csere-beréje zajlik. A programon részt lehet venni ruhák beadása nélkül is.

Októberben, a Szűzanya hónapjában, minden nap közösen imádkozzuk a rózsafüzért templomunkban az esti szentmise előtt fél órával.

Jövő vasárnap, október 16-án a 9-es szentmise keretében lesz plébániánk bérmálkozásra készülő fiataljainak ünnepélyes bemutatása. Ez a szentmise gitáros lesz: Börcsök Árpád diakónusunk szeretettel várja a kórusba az énekelni vágyó és/vagy hangszeren játszani tudó gyerekeket, fiatalokat. Érdeklődni és jelentkezni nála lehet személyesen.

Plébániai autóbuszos zarándoklatot szervezünk Péliföldszentkeresztre és Esztergomba október 22-én, szombaton. Az esztergomi bazilika és vár, valamint a péliföldi kegytemplom és az ott újonnan átadott Öröm-útja megtekintésén túl a programban lesz szentmise és közös imádság, valamint közös ebéd is. Az indulás reggel fél 8-kor lesz az Őrmezei Általános Iskola elől (Menyecske u. 2.), 8 órakor pedig a templom elől. Hazaérkezés: este 8 óra körül. A részvételi díj, mely a belépők és az ebéd árát is tartalmazza: 8000 Ft / fő. Jelentkezni lehet a sekrestyében vagy a plébániai irodában. A jelentkezésnél kérjük, vegyék figyelembe, hogy úticéljainkon gyalogolnunk is kell majd valamennyit.

Október 1-je és november 28-a között népszámlálás zajlik Magyarországon. A népszámlálás nagyon fontos esemény nemcsak Magyarország, de a magyar katolikusok életében is, ezért arra buzdítjuk minden kedves testvérünket, hogy a népszámlálás alkalmával vallja meg a római katolikus valláshoz tartozását. Akinek esetleg segítségre lenne szüksége az online népszámlálási kérdőív kitöltésében, annak szívesen segítünk hivatali időben bármikor a plébániai irodában, vagy akár szentmisék után a sekrestyében is.

Minden pénteken egésznapos csendes szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában a reggel szentmise végétől az esti szentmise kezdetéig, du. 5 óráig. Mindenkit bíztatunk arra, hogy a nap folyamán térjen be a kápolnába, s találkozzon az Oltáriszentségben velünk levő Jézussal! Kérjük, hogy aki biztosan tudja, hogy egy adott időpontban részt tud venni a szentségimádáson, az írja be magát a templom főbejáratánál, a kis asztalra kihelyezett lapon a táblázatba, hogy minden időpontra legyen legalább egy szentségimádó személy, és így meg tudjuk tartani a szentségimádást. Köszönjük szépen!


LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

ÁLLANDÓ HIRDETÉSEINK:

Szeretettel ajánljuk midendenkinek a figyelmébe plébániánk adok-veszek Facebook csoportját, a „Szent Gellért Plébánia Aprót”, melyet a ZöldGellért teremtésvédelmi csoportunk azzal a céllal hozott létre, hogy segítsük a számunkra feleslegessé vált tárgyak új helyre kerülését, s egyben a Föld zöldebbé tételét. A csoporthoz lehet jelentkezni, bővebb információ pedig itt olvasható.

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ajánlásával hasznos honlapot működtet bizdramagad.hu címen, amely segítséget kíván nyújtani mindenkinek, aki a családi élet, a párkapcsolat, a szexualitás vagy a gyermeknevelés terén problémákkal küszködik. Szeretettel ajánljuk ezt a honlapot és szolgálatot minden érdeklődőnek!

Járványügyi rendelkezések: Az állami rendelkezésekhez igazodva, 2022. március 7-től egyházmegyénk feloldotta a járványhelyzetre vonatkozó korábbi egyházi rendelkezéseket, vagyis jelenleg templomunkban és a plébánián nem kell maszkot viselni és egymástól nagyobb távolságot tartani, valamint ismét lehet nyelvre áldozni és kezet fogni.

RÉGEBBI HIRDETÉSEINK (ARCHÍVUM):

Plébániánk hirdetései