ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP

EVANGÉLIUM:

Lk 18, 1-8: Abban az időben Jézus példabeszédet mondott arról, hogy szüntelenül kell imádkozni és nem szabad belefáradni. Így szólt: „Az egyik városban élt egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott. Élt abban a városban egy özvegyasszony is. Ez elment hozzá, és kérte: »Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben.« A bíró egy ideig vonakodott, aztán mégis így szólt magában: »Noha Istentől nem félek, embertől nem tartok, de ez az özvegy annyira terhemre van, hogy igazságot szolgáltatok neki, mert a végén még nekem jön és megver.«” Az Úr így szólt: „Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró. Vajon Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?”

HIRDETÉSEK:

Októberben, a Szűzanya hónapjában, minden nap közösen imádkozzuk a rózsafüzért templomunkban az esti szentmise előtt fél órával.

A Szeniorok közössége az összejöveteleit ezentúl nem szerdánként, hanem kéthetente keddenként tartja a plébánián. A következő alkalom most kedden, október 18-án lesz 10 órától a nagyteremben. Téma: „A magyarországi szerzetesrendek a barokk korban”. Minden érdeklődő idősebb urat szeretettel várnak.

Szombaton, október 22-én lesz plébániai zarándoklatunk Péliföldszentkeresztre és Esztergomba. Mindenkit, aki jelentkezett, szeretettel várunk. Mivel a helyek beteltek, ezért már csak várólistára fogadunk el jelentkezéseket. Kérjük, hogy aki jelentkezett, de mégsem tud esetleg jönni, az időben jelezze ezt. Köszönjük! Az indulás reggel fél 8-kor lesz az Őrmezei Általános Iskola elől (Menyecske u. 2.), 8 órakor pedig a templom elől. Hazaérkezés: este 8 óra körül. A részvételi díj 8000 Ft / fő.

Jövő vasárnap “missziós vasárnap” lesz: országos gyűjtés lesz a missziók javára. A szentmiséken bedobott perselyadományokat az egyházmegye központjába továbbítjuk.

Tűz és Fény dicsőítő szentségimádás lesz templomunkban a Cor et Lumen Christi közösség szervezésében október 24-én, hétfőn este 7 órától. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk! https://www.facebook.com/events/1479365912537746?ref=newsfeed

Előre hirdetjük, hogy halottak napjához kapcsolódóan október 28-a péntektől november 2-a szerdáig temetőnk reggel 7-től este 8 óráig lesz nyitva. November 1-jén, kedden, Mindenszentek parancsolt főünnepén vasárnapi miserendet tartunk és a misék alatt gyóntatunk is. Az esti szentmise után gyertyás imádság, lucernárium lesz az udvaron, a temetők bejárata előtt. November 2-án, szerdán, halottak napján a du. 5 órai szentmisét az altemplomban tartjuk.

Október 1-je és november 28-a között népszámlálás zajlik Magyarországon. A népszámlálás nagyon fontos esemény nemcsak Magyarország, de a magyar katolikusok életében is, ezért arra buzdítjuk minden kedves testvérünket, hogy a népszámlálás alkalmával vallja meg a római katolikus valláshoz tartozását. Akinek esetleg segítségre lenne szüksége az online népszámlálási kérdőív kitöltésében, annak szívesen segítünk hivatali időben bármikor a plébániai irodában, vagy akár szentmisék után a sekrestyében is.

Minden pénteken egésznapos csendes szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában a reggel szentmise végétől az esti szentmise kezdetéig, du. 5 óráig. Mindenkit bíztatunk arra, hogy a nap folyamán térjen be a kápolnába, s találkozzon az Oltáriszentségben velünk levő Jézussal! Kérjük, hogy aki biztosan tudja, hogy egy adott időpontban részt tud venni a szentségimádáson, az írja be magát a templom főbejáratánál, a kis asztalra kihelyezett lapon a táblázatba, hogy minden időpontra legyen legalább egy szentségimádó személy, és így meg tudjuk tartani a szentségimádást. Köszönjük szépen!


LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

ÁLLANDÓ HIRDETÉSEINK:

Szeretettel ajánljuk midendenkinek a figyelmébe plébániánk adok-veszek Facebook csoportját, a „Szent Gellért Plébánia Aprót”, melyet a ZöldGellért teremtésvédelmi csoportunk azzal a céllal hozott létre, hogy segítsük a számunkra feleslegessé vált tárgyak új helyre kerülését, s egyben a Föld zöldebbé tételét. A csoporthoz lehet jelentkezni, bővebb információ pedig itt olvasható.

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ajánlásával hasznos honlapot működtet bizdramagad.hu címen, amely segítséget kíván nyújtani mindenkinek, aki a családi élet, a párkapcsolat, a szexualitás vagy a gyermeknevelés terén problémákkal küszködik. Szeretettel ajánljuk ezt a honlapot és szolgálatot minden érdeklődőnek!

Járványügyi rendelkezések: Az állami rendelkezésekhez igazodva, 2022. március 7-től egyházmegyénk feloldotta a járványhelyzetre vonatkozó korábbi egyházi rendelkezéseket, vagyis jelenleg templomunkban és a plébánián nem kell maszkot viselni és egymástól nagyobb távolságot tartani, valamint ismét lehet nyelvre áldozni és kezet fogni.

RÉGEBBI HIRDETÉSEINK (ARCHÍVUM):

Plébániánk hirdetései